Introducerea pe piaţă a detergenţilor

Introducerea pe piaţă a detergenţilor

 

La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat Regulamentul nr. 648/2004 privind detergenţii, care a intrat în vigoare la nivelul Uniunii Europene în luna octombrie 2005.

Acest Regulament încorporează prevederile directivelor şi recomandărilor emise anterior, incluzând şi elemente suplimentare, dintre care cele mai importante sunt: reformularea unor definiţii, introducerea unor noi teste bazate pe standardele EN ISO şi liniile directoare OCDE pentru detergenţi, responsabilitatea producatorului de a pune la dispozitia autoritatilor competente, la cerere, documentatia tehnica pentru toate substantele si preparatele incluse in Regulament, introducerea unor cerinţe suplimentare pentru etichetarea detergenţilor (informarea consumatorilor cu privire la agenţi aromatizanţi şi agenţi de conservare din detergenţi)

In România, Regulamentul a devenit direct aplicabil de la data aderării la Uniunea Europeană, fiind adoptată în acest sens HG nr. 658 din 27/06/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii.

Următoarele definiţii sunt importante:

1. „Detergent” reprezintă orice substanţă sau preparat care conţine săpunuri şi/sau alţi agenţi tensioactivi destinaţi proceselor de spălare şi curăţare. Detergenţii pot fi sub forme diferite (lichidă, pulbere, pastă, bucăţi, blocuri, piesă turnată, piesă fasonată etc.) şi să se comercializeze pentru uz casnic, în scopuri instituţionale sau industriale.

2. Alte produse care se pot considera detergenţi sunt:

o       „Preparat auxiliar de spălare”, destinat înmuierii (prespălării), clătirii sau albirii hainelor, lenjeriei de uz casnic etc.;

o       „Balsam pentru rufe”, destinat modificării tuşeului ţesăturilor în operaţiile de completare a spălării ţesăturilor;

o       „Preparat de curăţare”, pentru produsele de întreţinere domestică de uz general şi/sau alte produse de curăţare pentru suprafeţe (de exemplu: materiale, produse, maşini, instalaţii mecanice, mijloace de transport şi echipamente conexe, instrumente, aparatură etc.);

o       „Alte preparate de curăţare şi spălare”, destinate altor procese de spălare şi curăţare;

o       „Agentul tensioactiv” reprezintă orice substanţă organică şi/sau preparat organic utilizat în detergenţi, care are proprietăţi tensioactive şi care conţine una sau mai multe grupe hidrofile şi una sau mai multe grupe hidrofobe de natură şi dimensiuni care să facă posibile reducerea tensiunii superficiale a apei şi formarea unor monostraturi întinse sau adsorbite la interfaţa apă-aer, precum şi formarea de emulsii şi/sau microemulsii şi/sau micele şi adsorbţia la interfeţele apă-solid;

3. “Introducerea pe piaţă” reprezintă introducerea pe piaţa comunitară şi prin aceasta punerea la dispoziţia unor terţe părţi, contra cost sau nu. Importul pe teritoriul vamal comunitar se consideră introducere pe piaţă.

4. “Producătorul” reprezintă persoana fizică sau juridică responsabilă de introducerea pe piaţă a unui detergent sau a unui agent tensioactiv pentru un detergent; în special un producător, importator, ambalator care lucrează pe cont propriu sau orice persoană care schimbă caracteristicilor unui detergent sau ale unui agent tensioactiv pentru un detergent sau realizează sau modifică etichetarea acestora se consideră a fi producător. Un distribuitor care nu schimbă caracteristicile etichetării sau ambalării unui detergent sau ale unui agent tensioactiv pentru un detergent nu se consideră a fi producător, cu excepţia cazului în care exercită o activitate de importator.

5. „Detergentul industrial şi instituţional” reprezintă un detergent pentru spălare şi curăţare în afara sferei domestice, realizate de personal specializat care utilizează

produse specifice.

La introducerea pe piaţă, detergenţii şi agenţii tensioactivi pentru detergenţi menţionaţi la articolul 1 se conformează condiţiilor, caracteristicilor şi limitelor stabilite de regulament şi anexele acestuia şi, după caz, Directivei 98/8/CE şi oricărei alte legislaţii comunitare relevante.

Producătorii de detergenţi şi/sau de agenţi tensioactivi pentru detergenţi sunt stabiliţi în Comunitate. Producătorii sunt responsabili de conformitatea detergenţilor şi/sau a agenţilor tensioactivi pentru detergenţi cu dispoziţiile din prezentul regulament şi din anexele acestuia.

În judeţul Maramureş nu işi desfăşoară activitatea agenţi economici producători de detergenţi.

         În evidenţele Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş, respectiv ale Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj – Biroul Vamal Sighet, singurul agent economic care a efectuat operaţiuni vamale cu detergenţi în anul 2008 a fost SC Maravet SRL Baia Mare, societatea efectuând operaţiuni de export în Republica Moldova, în cantitate de 9948 kg. Societatea nu a efectuat prin Birourile Vamale din judeţul Maramureş operaţiuni de import de astfel de substanţe.

 

Link la pagina web a ANPM – Chimicale – Detergenti – legislatie specifica