Back

Documentații în procedura de autorizare

Conform Art. 8, lit. d, din Ordinul nr. 1798 din 19/11/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, titularul activităţii este obligat să facă publică solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu.

APM Maramureș solicită publicarea anunțului privind solicitarea într-un cotidian de circulație locală.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul APM Maramureș pe toată durata derulării procedurii de autorizare.