Back

3. Anunț DEPUNERE SOLICITARE AVIZ - PUZ, PUD, AMENAJAMENTE

 

 

Data  publicării 
anunțului de depunere

Titular proiect

Denumire proiect 
- memorii de prezentare -

06.09.2023 Asociația Composesorală Urzicar Plopiș Amenajamnet silvic U.P I Urzica Plopiș - situat pe raza comunei Șișești, județul Maramureș (Memoriu aici→), (Notificare aici→), (PV Conf.II aici→),
22.08.2023 ORAȘUL CAVNIC Strategia de Dezvoltare Durabilă Locală Integrată a Orașului Cavnic 2021-2027 - propus a se implementa orașul Cavnic, județul Maramureș (Memoriu aici→)
08.08.2023 ORAȘUL ULMENI PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ (PMUD) ÎN FORMAT GIS, ORAȘUL ULMENI, JUDEȚUL MARAMUREȘ - propus a fi implementat în orașul Ulmeni, județul Maramureș (Memoriu aici→)
28.07.2023 ȘERBAN MARIA ZINA ELABORARE P.U.Z. PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BAIA MARE - municipiul Baia Mare, extravilan, nr. cad. 130248, jud. MM (Memoriu aici→)
27.07.2023 MUNICIPIUL BAIA MARE Plan Urbanistic Zonal – ZONA COLINARĂ VALEA COLINARĂ VALEA ROȘIE – STR. VIILOR – VALEA BORCUTULUI - propus a se implementa în municipiul Baia Mare, zona colinară a municipiului pe partea nordică delimitată de Valea Roșie, Viilor, Valea Borcutului, județul Maramureș (Acte aici→), (PUZ_01 aici→), (PUZ_02 aici→), (PUZ_03 aici→)
27.07.2023 COMUNA ȘIEU Amenajament silvic al fondului forestier din UP I Comuna Șieu, județul Maramureș - situat pe raza UAT Botiza, județul Maramureș (Memoriu aici→), (Notificare aici→), (Harta aici→), (PV Conf.I aici→), (PV Conf.II aici→)
26.07.2023 TOMOIAGĂ ION și TOMOIAGĂ NASTASIA HALĂ DE DEPOZITARE P-P+1, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI IMPREJMUIRE - comuna Recea, sat Săsar, str. Sub Dura, nr. 28E, județul Maramureș (Memoriu aici→)
24.07.2023 PRIMĂRIA ORAȘULUI BORȘA Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2030 a orașului Borșa - implementată în orașul Borșa, județul Maramureș (Memoriu aici→)
18.07.2023 Persoanele juridice S.C Padopotera SRL, Biserica ortodoxă Odești, Parohia Ortodoxă Băița de sub Codru, Parohia Ortodoxă Stremț, S.C. Cadima SRL și persoanele fizice Andreicuț Ioan, Andreicuț Vasile, Pop Ioan, Lakatos Ilona, Vicsai Jeno, Rogoz Victor, Rogoz Mircea, Rogoz Ionel, Bonte Gheorghe, Deutsch Rozalia, Anițaș Ioan, Anițaș Vasile Petru, Negrean Flora. Uioreanu Rodica, Blidar Vasile

Amenajament silvic UP IV PF Ulmeni

 (Memoriu aici→), (PV Conf.II UP IV Ulmeni aici→)

16.06.2023 ORAȘUL BAIA SPRIE Plan Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN TEREN ZONA NORD DE TRANSPORT, ORAȘ BAI SPRIE - propus a se implementa în orașul Baia Sprie, str. George Coșbuc, Baia Sprie, f.n. CF 59276, 57683, 57417, 57400, 57480 și nr. cad. 59276, 57683, 57417, 57400, 57480, județul Maramureș (PUZ aici→), (ACTE aici→), (CU.AO aici→)
15.06.2023 COMUNA LĂPUȘ Planul Urbanistic General al comunei Lăpuș - propus a fi implementat în comuna Lăpuș, județul Maramureș (Memoriu aici→), (RLU aici→)
15.06.2023 ORAȘUL BAIA SPRIE Plan Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAȚIE ÎN TEREN SPORT - propus a se implementa în orașul Baia Sprie, sat Satu Nou de Sus, f.n. identificat prin CF 51096 și 58484 Baia Sprie, nr. cad. 51096 și 58484, județul Maramureș (PUZ aici→), (ACTE aici→), (CU.AO aici→)
14.06.2023 OCOLUL SILVIC ARDUD  R.A. Amenajamentului fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Cicârlău și proprietate privată aparținând Școlii cu clasele I-VIII Ilba, din raza județului Maramureș - situat pe raza UAT Cicârlău, UP I Comuna Cicârlău, județul Maramureș (PV_Conf.II aici→)
09.06.2023 ORAȘUL BORȘA PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA A ORASULUI BORSA PENTRU PERIOADA 2022-2030 - propus a fi implementat în orașul Borșa (Memoriu aici→)
09.06.2023 COMUNA COPALNIC MĂNĂȘTUR, Composesoratului Copalnic – 2000, Parohiei Ortodoxe Făurești și persoanelor fizice Florian Liviu și Giurgiu Otilia, județul Maramureș Amenajament silvic - Amenajarea fondului forestier proprietate privată UP XI Copalnic-Mănăștur (Memoriu aici→), (PV_Conf.I aici→), (GIS aici→)
06.06.2023 ASOCIEREA DE PROPRIETARI PRIVAȚI, PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE - CRASNA GROAPA JULII Amenajament silvic UP I Crasna Groapa Julii - propus a fi implementat în comuna Bistra, Repedea, Ruscova și Poienile de Sub Munte, județul Maramureș (PV Conf.II-a aici→)
29.05.2023 COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI Amenajament pastoral comuna Groșii Țibleșului, jud. Maramureș - propus a fi implementat în comuna Groșii Țibleșului, județul Maramureș (Memoriu aici→)
26.05.2023 COMUNA ȘIȘEȘTI Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Șișești, UP I Șișești - situat pe raza județului Maramureș (Memoriu aici→), (Notificare aici→), (PV Conf.I-a aici→), (PV Conf.II-a aici→),
22.05.2023 PARCURI INDUSTRIALE MARAMUREȘ  S.A. PUZ - ”Dezvoltare parc specializare inteligentă Târgu Lăpuș” - propus a fi implementat în orașul Târgu Lăpuș, extravilan, ”Pășune Dobricel 1”, nr. cadastral 58318, județul Maramureș (Memoriu aici→)
17.05.2023 COMUNA DUMBRĂVIȚA Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Dumbrăvița, UP I Dumbrăvița - situat pe raza județului Maramureș (Memoriu aici→), (Documente aici→)
15.05.2023 ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ Strategia integrată de dezvoltare urbană, a orașului Tăuții Măgherăuș pentru perioada 2023-2030 - orașul Tăuții Măgherăuș (Memoriu aici→)
11.05.2023 ORAȘUL BAIA SPRIE STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI BAIA SPRIE, JUDEȚUL MARAMUREȘ, 2021-2027 - propus a fi implementat în orașul Baia Sprie (Memoriu aici→)
10.05.2023 MUNICIPIUL BAIA MARE PUZ - VIDRA - BARAJ FIRIZA, MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, amplasat in zona VIDRA - BARAJ FIRIZA, ZONA DELIMITATĂ DE LIMITE CADASTRALE TEREN N.C. 114034, VALEA CORNEȘIȚA ȘI LACUL DE ACUMULARE FIRIZA, titular MUNICIPIUL BAIA MARE (Memoriu aici→), (RLU aici→), (Documente aici→)
21.04.2023 TOMOIAGA CRINA PUZ - „Introducere teren în intravilan și reglementare zonă de locuințe și zonă de servicii turistice” - comuna Moisei, f.n., CF nr. 53092 Moisei, CAD 53092, județul Maramureș (Memoriu aici→), (RLU aici→), (PUZ aici→), (Documente aici→),
19.04.2023 Convenția proprietarilor de pădure ”Iedișorul”, Dragomirești, județul Maramureș Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.I Iedișorul, județul Maramureș (Memoriu aici→), (PV_Conf.I aici→), (PV_Conf.II aici→), (Harta aici→), (H.Lucrari aici→)
10.04.2023 U.P. X TÂRGU LĂPUȘ Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând orașului Târgu Lăpuș, proprietate privată aparținând școlilor: Dobric, Fântânele, Groape, Dămăcușeni, Stoiceni, Borcut, Dumbrava, composesoratului Dănești și persoanelor fizice asociate, județul Maramureș, constituit în U.P. X Târgu Lăpuș  (Memoriu aici→), (PVConf.II aici→)
27.02.2023 ASOCIAȚIA HEIDENROSLEIN PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU ROSCO0358 PRICOP – HUTA – CERTEZE - situat pe raza județelor Maramureș și Satu Mare (Memoriu aici→), (Plan de Management aici→)
21.02.2023 ASOCIAȚIA HEIDENROSLEIN Plan de management al integrat al sitului natura 2000 ROSCI0251 și ROSPA0143 Tisa Superioară, RONPA 0590 Pădurea Ronișoara (Memoriu aici→), (Documente_01 aici→), (Documente_02 aici→)
21.02.2023 RUSU MARIA-EUGENIA PUZ - Introducere teren în intravilan și parcelare teren pentru construcții - propus a se implementa în municipiul Baia Mare, str. Chioarului, f.n., județul Maramureș (Memoriu aici→)
15.02.2023 MUNICIPIUL BAIA MARE PUZ – BD. INDEPENDENȚEI – STR. VICTORIEI (LIVADA) - amplasat în mun. Baia Mare, bd. Independeței și str. Victoriei, zona Livada, jud. Maramureș (Memoriu aici→), (Documente 1 aici→), (Documente 2 aici→),
08.02.2023 DUMITRAȘ ATTILA IONEL PUZ - Introducere teren în intravilan pentru zona de locuințe - propus a se implementa în municipiul Baia Mare, str. Nucului, f.n., județul Maramureș (Memoriu aici→)
08.02.2023 CRISTIAN GABRIELA RAHELA PUZ - Modificare funcțiune din A1b în L2b - propus a se implementa în municipiul Baia Mare, Valea Borcutului, CF. Baia Mare nr. 131718, 131732, 132088, nr. cad. 131718, 131732, 132088, județul Maramureș (Memoriu aici→)
20.01.2023 SURDUC IONUȚ și BUD NICOLAE-VIOREL PUZ - Modificare funcțiune a zonei din U.T.R. V2 în zonă de servicii și dotări - municipiul Baia Mare, str. Europa, nr. 25A, 25B, 99, județul Maramureș (Memoriu aici→)  (RU Zonificare-UTR aici→)  (RU Ex.Mobiliare aici→)
19.01.2023 LENGHEL VIOREL DAN PUZ - Introducere teren (parțial) în intravilan, parcelare teren în vederea construirii de imobile de locuit și funcțiuni mixte - comuna Săcălăşeni, sat Săcălăşeni, str. Europei, f.n., județul Maramureș (Memoriu aici→) (Reglementari urbanistice) (Reglementari edilitare)
09.01.2023 Direcția Silvică Maramureș – Ocolul Silvic Șomcuta Mare Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a comunelor Coltău, Remetea Chioarului, Săcălășeni (jud. Maramureș), proprietate privată a composesoratelor ”Csere” Coltau Cătălina și Remetea Chioarului (jud. Maramureș), proprietatea privată a Parohiei Ortodoxe Săpâia (jud. Maramureș) și proprietatea privată a altor deținători de pădure asociați - (UP IX Coltău-Remetea), situat pe raza județelor Maramureș și Satu Mare (Memoriu aici→), (Notificare aici→), (PV Conf.II aici→)
29.12.2022 MUNICIPIUL BAIA MARE Planul Urbanistic Zonal Dragoș Vodă (Pirită), Municipiul Baia Mare, județul Maramureș - amplasamentul: Zona delimitată de Bd. București, Str. Dragoș Vodă, limite cadastrale, Bd. Independenței, Șoseaua de Centură/Str. Europa, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș (Memoriu MP aici→) (Regulament RLU aici→) (Plan Incadrare PIT aici→) (Situatie existenta aici→) (Reglementari RU aici→)
29.11.2022 OCOLUL SILVIC ULMENI Amenajarea fondului forestier proprietate publică a statului în Direcția Silvică Maramureș - Ocolul Silvic Ulmeni - situat pe raza județelor Maramureș (Memoriu aici→)
29.11.2022 Asocierea de persoane juridice și fizice: Composesoratul Dealu Îngust, Composesoratul Ciungi, Composesoratul Posta, Composesoratul Tulgheș, Composesoratul Stejera ... Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P. XVI PF CHELINȚA, judeţele Maramureș și Satu Mare - situat pe raza județelor Maramureș și Satu Mare (Memoriu aici→), (Notificare aici→), (PV Conf.I aici→), (PV Conf.II aici→),
25.11.2022 SIMF MONICA ANA Elaborare plan urbanistic zonal parcelare teren - orașul Seini, str. General Grigore Bălan, CF nr. 55542, 55541, județul Maramureș (Memoriu aici→)
16.11.2022 COMUNA IEUD, SC MASA TĂCERII SRL, POP MARIA, POP IOAN, LAR VASILE IULIAN, LAR LAURA SIMONA, BALAȘ IOAN ȘI SCHONPFLUNG CLARISSA Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P. I Ieud, județele Maramureș și Satu Mare - situat pe raza județelor Maramureș și Satu Mare (Memoriu aici→), (Documente aici→)
11.11.2022 RONED IMOBILIARE S.R.L. PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN, REALIZARE ANSAMBLU DE CONSTRUCȚII: LOCUINȚE ȘI DOTĂRI – SERVICII AFERENTE, AMENAJARE INCINTE, ÎMPREJMUIRI, RACORDURRI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI - municipiul Baia Mare, str. Traian Bilțiu Dăncuș, f.n., CF nr.119042, 119054,119040, 119050, 119056, 115919, 115936, 115937, 115930, 106722, 106728, 103023, 110813, jud. Marmureș (Memoriu aici→), (Documente aici→)
09.11.2022 OCOLUL SILVIC COMUNAL ROMULI Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Romuli, UP III Buhăescu, județul Bistrița Năsăud și județul Maramureș (Memoriu aici→), (Documente aici→)
08.11.2022 CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ Elaborare PUZ pentru obiectivul de investiții ”Complex de agrement Aquapark în județul Maramureș” - orașul Baia Sprie, nr. FN, nr. cad. 58598, județul Maramureș (Memoriu aici→)
24.10.2022 ȚURA DOCHIA PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE IMOBILE ȘI FUNȚIUNI COMPLEMENTARE - propus a fi amplasat în comuna Săcălășeni, str. Europei, CF nr.51860, jud. MM (Memoriu aici→)
11.10.2022 IVACO TIBI PLAN URBANISTIC ZONAL -CONSTRUIRE CLĂDIRE SPAȚII COMERCIALE - propus a fi amplasat în orașul Borșa, str. Victoriei, nr. 8, jud MM (Memoriu aici→)
03.10.2022 PECSI FRANCISC și PECSI DANIELA-RAMONA; 2. SABOU ESZTER; 3. BOTA LAZĂR ADRIAN CORNEL și BOTA LAZĂR DANIELA PARASCHIVA Plan Urbanistic Zonal - zonă de locuințe și funcțiuni complementare - comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, str. Podul Stanchii, FN, județul Maramureș (Memoriu aici→)
30.09.2022 SLABU ȘTEFAN Elaborare PUZ – Modificare funcțiune din U.T.R. V6 în zonă de locuințe - municipiul Baia Mare, str. Arinului, nr. 57A, județul Maramureș (Memoriu aici→)
27.09.2022 ASOCIAȚIA HEIDENROSLEIN Plan de management al integrat al sitului natura 2000 ROSCI0251 și ROSPA0143 Tisa Superioară, RONPA 0590 Pădurea Ronișoara (Documente aici→), (Anexa 2 aici→)
26.09.2022 IVAȘCO TIBI Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Construire clădire spații comerciale, în orașul Borșa, str. Victoriei, nr. 8, jud. MM  (Memoriu aici→), (Plan urbanistic A3 aici→)
19.09.2022 TOMOIAGĂ MARIA Elaborare Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren in intravilanul localității Baia Mare, str. Miron Costin, f.n., jud. MM (Memoriu aici→)
19.09.2022 CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ Strategia de dezvoltare durabilă a județului Maramureș pentru perioada 2021-2027  (Strategia aici→) (Portofoliu aici)
13.09.2022 MUNICIPIUL BAIA MARE Elaborare Plan Urbanistic Zonal – VĂRATEC-FIRIZA  (Documente aici→) (P0 Plan de incadrare în teritoriu)
06.09.2022 OBERHAUSER INNVEST  S.R.L. Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan și parcelare zonă de producție și depozitare - municipiul Baia Mare, strada Dura, f.n., CF Baia Mare nr. 130566, județul Maramureș (Memoriu aici→), (Documente aici→)
02.09.2022 REVOLUTION GREEN VILLAGE  S.R.L. Revizuire PUZ aprobat prin HCL nr. 363/2021 în sensul corelării planșei de reglementări urbanistice cu regulamentul local de urbanism - municipiul Baia Mare, strada Vrancei, f.n., CF Baia Mare nr. 131499, 123675, 123139, județul Maramureș (Memoriu aici→)
22.08.2022 COMUNA ARDUSAT Elaborare AMENAJAMENT SILVIC - „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Ardusat, organizat în UP I Comuna Ardusat” - pe raza UAT Ardusat, județul Maramureș (Memoriu aici→), (PV Conf.II aici→), (Amplasare aici→), (Harta aici→)
10.08.2022 CIOCOTIȘAN FLORIN-IOAN și CIOCOTIȘAN CLAUDIA-MAGDALENA., PUZ - Elaborare Plan Urbanistic Zonal - Parcelare și reglementare teren pentru locuire individuală - comuna Dumbrăvița, sat Unguraș, nr.39, CF 53527 Dumbrăvița, județul Maramureș (Memoriu aici→)
02.08.2022 O.S. SILVA BORȘA Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Cisla Borșa, UP I Cisla și UP II Prislop, județul Maramureș (PV Conf.II aici→) (Notificare aici→)
20.07.2022 SIMA BIANCA
HERMINA si sotul MIJNSBERGEN HARMEN JAN JACOBUS
PUZ - Elaborare Plan Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire locuințe rezidențiale și schimbare de destinație în zonă pentru locuințe - Loc. Groși, str. Dumbravei, fn, nr.cad. 53408 și 53750, județul Maramureș - (Memoriu aici→)
19.07.2022 MIHNEA RAMONA PUZ - Elaborare Plan Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire locuințe rezidențiale și schimbare de destinație în zonă pentru locuințe - orașul Baia Sprie, str. Ignișului, nr.15A și 17B, nr.cad.52575,55070,52574, județul Maramureș(Memoriu aici→)
14.07.2022 PRIMARIA COMUNEI POMI AMENAJAMENT - Amenajarea silvic al fondului forestier proprietate publică UAT POMI (Memoriu aici→) (PV Conf.II aici→)
11.07.2022 DEIOSIM S.R.L. PUD - CONSTRUIRE HALĂ SORTARE DEȘEURI ȘI ȘOPROANE - orașul Seini, str. Mihai Viteazu, nr. 83A, județul Maramureș (Memoriu aici→)
30.06.2022 ORAȘUL SEINI STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI SEINI, JUDEȚUL MARAMUREȘ, 2021-2027 - orașul Seini, judeţul Maramureş (Memoriu aici→)
28.06.2022 RNP ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ SATU MARE, OCOLUL SILVIC TĂȘNAD AMENAJAMENT - Amenajamentul ocolului silvic Tășnad UO I Hodod, UP II Tășnad, UP IV Chegea, UP V Supur, UP VI Corund, UP VII Racova (Memoriu aici→) (PV Conf.I aici→) (Arhiva documentatie aici→)
28.06.2022 COMUNA FĂRCAȘA AMENAJAMENT - Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Fărcașa, organizat în UP I Comuna Fărcașa - pe raza comunei Fărcașa, județul Maramureș (Memoriu aici→)
24.06.2022 ORAȘUL CAVNIC AMENAJAMENT - Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Cavnic, jud. MM - pe raza orasului Cavnic, jud. MM (Memoriu aici→)
21.06.2022 DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ - OCOLUL SILVIC ȘOMCUTA MARE. AMENAJAMENT - Amenajarea Fondului forestier proprietate publică a statului (Memoriu aici→(PV Conf.I aici→) (PV Conf.II aici→)
21.06.2022 LES VOICHITA PUZ – Parcelare in vederea construirii de locuinte si functiuni complementare, operatiuni notariale de dezmembrare in vederea reparcelarii si realizarii drumului – amplasat in oras Baia Sprie, loc. Tautii de Sus, str. Caramizilor, nr. 55, identificat prin CF 51766 Baia Sprie, nr. CAD 51766, jud. MM (Memoriu aici→)
14.06.2022 COMUNA ROZAVLEA Amenajamentul silvic al fondului forestier U.P. I Rozavlea situat pe raza comunei Botiza (Memoriu aici→(PV Conf.I aici→)
06.06.2022 CONȚ IOAN VASILE și CONȚ ANA NICA Elaborare PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și unități turistice de primire de mici dimensiuni - comuna Săcălășeni, sat Coruia, str. Învățător Mare Teodor, fn, nr.cad. 50759 și 51979, judeţul Maramureş (Memoriu aici→)
24.05.2022 OCOLUL SILVIC BORSA Amenajamentului fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin Ocolul Silvic Vișeu, UP XI Borșa, UP XII Cisla și UP XIII Vinișoru, Direcția Silvică Maramureș  (Memoriu aici→)  (Notificare aici→)  (PV Conf.II aici→)
24.05.2022 OBERHAUSER INVEST  S.R.L. PLAN URBANISTIC ZONAL LOTIZARE ȘI REGLEMENTARE ZONĂ DESTINATĂ LOCUIRII ȘI FUNCȚIUNILOR COMPLEMENTARE (Memoriu aici→)
24.05.2022 COMUNA ROZAVLEA Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Rozavlea, situat pe raza comunei Botiza (Memoriu aici→)
16.05.2022 MUNICIPIUL BAIA MARE PLAN URBANISTIC ZONAL
BD. INDEPENDENȚEI – STR. VICTORIEI (LIVADA) (Memoriu aici→) (Arhiva aici→)
09.05.2022 VARGA IOZSEF ZOLTAN PUZ - „Introducere teren în intravilan și reglementare pentru locuire individuală” (Memoriu aici→)
05.05.2022 EDWARDLORD  S.R.L. PUD - PLAN URBANISTIC DE DETALIU - OB. AC. Pentru extindere pe verticală și orizontală a pensiunii existente P+M și transformarea acesteia în pensiune S+P+1E+M cu piscină, teren de sport, anexă P, parcare și împrejmuire teren (Memoriu aici→)
12.04.2022 KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S. PUZ – CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ, AMENAJĂRI ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ELEMENTE PUBLICITARE (Memoriu aici→)
11.04.2022 COMUNA CICÂRLĂU PUG - PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CICÂRLĂU (Memoriu aici→)
05.04.2022 ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ CURTUIUȘANA - PĂDURE, ASOCIAȚIAA COMPOSESORALĂ MESTEACĂN, BISERICA ORTODOXĂ MESTEACĂN, ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ POPII - BREB ȘI PERSOANE FIZICE ASOCIATE AMENAJAMENT SILVIC - Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Curtuiușana Mesteacăn Păduri Private Maramureș (Memoriu aici→), (Documente aici→)
05.04.2022 ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ RECEA, COMPOSESORATUL URBAN FERNEZIU, PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ FIRIZA, EPARHIE GRECO – CATOLICĂ BAIA MARE ȘI PERSOANE FIZICE ASOCIATE AMENAJAMENT SILVIC - Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Ferneziu - Săcălășeni Păduri Private Maramureș (Memoriu aici→), (Documente aici→)
04.04.2022 KAUFLAND ROMANIA SCS PUZ - PENTRU CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXĂ (CONTAINER PREFABRICATE FAST FOOD IMBIS, TERASĂ ACOPERITĂ CLINEȚI, BOXĂ DE RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVĂ INCENDIU, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ – PLATFORMĂ PARCARE, SPAȚII VERRZI, DRUMURI, TROTUARE, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, PILON TOTEM, BARIERE ACCES AUTO, ZIDURI DE SPRINJIN, OPERAȚIUNI CADASTRALE)  (Memoriu aici→)
30.03.2022 CAMP ENTERPRISE S.R.L. PUD - „Construire hală cu destinația spațiu comercial (Memoriu aici→)
30.03.2022 DĂNCIUȚ MARIA PUZ - Introducere teren în intravilan pentru zonă locuințe  (Memoriu aici→)
24.03.2022 Persoanele juridice Parohia Ortodoxă Târgu Lăpuș, Parohia Reformată Târgu Lăpuș și persoanele fizice asociate conform Acordului de asociere al proprietarilor de pădure „Lighet” Amenajamentul Silvic al Unităţii de Producţie şi Protecţie (U.P.) I Lighet – proprietate privată aparținând persoanelor juridice Parohia Ortodoxă Târgu Lăpuș, Parohia Reformată Târgu Lăpuș și persoanelor fizice asociate conform Acordului de asociere al
proprietarilor de pădure „Lighet” (Memoriu aici→)
21.03.2022 BURIAN DOREL MIHAI PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe (Memoriu aici→)
21.03.2022 PRIMĂRIA COMUNEI SARASĂU PUG - PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SARASĂU (Memoriu aici→)
08.03.2022 MOLDOVAN CRISTINA P.U.Z. - MODELARE ZONA PENTRU
LOCUINTE COLECTIV  (Memoriu aici→)
04.03.2022 CAR CASH UK  S.R.L. PUD - Hala parter, imprejmuire proprietate si bransamente   - implementat in Comuna Recea, sat Sasar, str. Sub Dura, nr. CAD 54023 (Memoriu aici→)
07.02.2022 COMUNA FĂRCAȘA PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI FĂRCAȘA  (Memoriu aici→)
04.02.2022 CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ PUZ – „Amenajarea unor platforme de compostare în vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv Amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și care nu pot fi supuse procesului de compostare) și drum de acces”, în județul Maramureș, comuna Satulung, localitățile Arieșu de Pădure și Hideaga, numere CF 52351, 52352, 52353 și 53418;  (Memoriu aici→) (Memoriu arii protejate  aici→)
03.02.2022 PATOVAN VASILE NICOLAE FLORIN și PATOVAN GABRIELA LAURA PUZ – pentru Imobil comerț și servicii”, propus a fi amplasat în SEINI, str. MIHAI EMINESCU, nr. 3,5,7, jud. Maramureș  (Memoriu aici→)
03.02.2022 ROB GAVRIL PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE PENTRU ZONĂ DE LOCUINȚE - propus a fi amplasat în Baia Mare, str. Miron Costin, FN, jud. Maramureș  (Memoriu aici→)
26.01.2022 NICO VASILE, NICO MARIA si COSTE IONUT-FLORIN, COSTE MIRELA PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL, propus a fi amplasat în Baia Mare, str. Miron Costin, fn, jud. Maramureș (Memoriu aici→)
20.12.2021 LES MADALINA PUG – Introducere teren in intravilan, schimbare de functiune din A1b in Locuinta individuala (Memoriu aici→)
15.12.2021 COMUNA VALEA CHIOARULUI PUG – Plan Urbanistic General al comunei Valea Chioarului (Memoriu aici→)
27.10.2021 PRIMĂRIA COMUNEI SĂCEL PUG – Plan Urbanistic General al comunei Săcel (Memoriu aici→)
25.10.2021 COMUNA DUMBRĂVIȚA PUG – Plan Urbanistic General al comunei Dumbrăvița (Memoriu aici→)
27.09.2021 PRIMĂRIA COMUNEI ONCEȘTI PUG – Plan Urbanistic General al comunei Oncești (Memoriu aici→)
08.09.2021 Directia Silvica Maramures – OS Firiza Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a statului in Directia Silvica Maramures – OS Firiza - cu sediul în Tautii de Sus, str. Caramizilor, nr. 55, jud. Maramureș (PV Conf.I aici→), (PV Conf.II aici→)
18.08.2021 ACHIM FLORIN CĂLIN PUZ – Modificare de funcțiune a zonei, din UTR-A1B în zonă de locuințe (Memoriu aici→)
20.07.2021 BBS PROPERTIES  SRL PUZ – Introducere teren în intravilan pentru funcțiuni de locuințe și funcțiuni complementare, destinate închirierii pe termen scurt și mediu (Memoriu aici→)
15.07.2021 BARBOLOVICI DANIEL PUZ – Introducere parcele în intravilan (Memoriu aici→)
08.07.2021 MUNICIPIUL BAIA MARE PUZ – Zone METRO, propus a fi implementat în mun. Baia Mare, zona Metro, jud. Maramureș (Memoriu aici→)
06.07.2021 COMUNA CUPȘENI AMENAJAMENT – Amenajamentul fondului proprietate publică aparținând comunei Cupșeni și proprietate privată aparținând composesoratului IZVORUL RECE Ungureni, composesoratul Stoiceni, Parohiei Greco-Catolice Lăpuș, Parohiei Ortodoxe Ungureni, Parohiei Ortodoxe Costeni, Parohiei Greco-Catolice Costeni și persoanelor fizice asociate, jud. Maramureș (Memoriu aici→)
05.07.2021 COMUNA FĂRCAȘA PUZ – Construire Blocuri pentru tineri, în regim de închiriere, propus a fi implementat în comuna Fărcașa, loc. Tămaia, str. Culturii, nr. 25, jud. Maramureș (Memoriu aici→)
17.06.2021 U.P. XVII Composesoratul Libotin, provenit din O.S. Târgu Lăpuș – U.P. II Șatra Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorat Carpenul Libotin (Memoriu PV Conf.II  aici→)
27.05.2021 PRIMĂRIA COMUNEI COLTĂU PUZ – Modificare funcțiune din zonă mixtă în zonă dotări tehnologice – Stație de epurare, sat Cătălina, comuna Coltău, jud. Maramureș, propus a fi implementat în comuna Coltău, sat Cătălina, CF nr. 51768, jud. Maramureș (Memoriu aici→)
26.04.2021 PRIMĂRIA COMUNEI LEORDINA Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Leordina – U.P. I Leordina (Memoriu aici→)
13.04.2021 ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ VIȘEU DE SUS – VIȘEU DE MIJLOC Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorale Vișeu de Sus – Vișeu de mijloc – U.P. II Novăț (Memoriu aici→)
13.04.2021 ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ VIȘEU DE SUS – VIȘEU DE MIJLOC Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorale Vișeu de Sus – Vișeu de mijloc – U.P. I Vișeu (Memoriu aici→)
01.04.2021 OCOLUL SILVIC TĂUȚII MĂGHERĂUȘ Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului – Direcția Silvică Maramureș (Memoriu PV Conf.II  aici→)

 

 

 

Proces Verbal Conferinta a II-a de amenajare - Amenajamentul fondului forestier proprietate privată U.P. II Cavnic aparținând orașului Cavnic, județul Maramureș - prin Ocolul Silvic Baia Sprie, Direcția Silvică Maramureș, jud. Maramureș  (Link)

Proces Verbal Conferinta a II-a de amenajare - Amenajamentul Fondului Forestier proprietate publică aparținând statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș, Direcția Silvică Maramureș, jud. Maramureș  (Link)

Proces Verbal Conferinta I-a de amenajare - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate publică aparținând statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcția Silvică Maramureș, Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș  (Link)

Proces Verbal Conferinta I-a - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate publică aparținând comunei Romuli, jud. Bistrița Năsăud, provine din UP IV Repedea-Buhăiescu, fond forestier situat pe raza UAT Moisei, jud. Maramureș (Link)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privată aparținând Composesoratului UP I Copalnic 2000, jud. Maramureș (Link)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate publică aparținând orașului Tăuții Măgherăuș, UP I Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș (Link)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorale Ilba Handal, UP I Valea Handalului Colbu și persoanelor fizice: Ruștiuc Gheorghe, Ruștiuc Maria, Robaș Floare, Robaș Vasile, Ghițu Maria, Pop Livia, Zete Monica-Lucica, Știmpar Terezia, Robaș Dumitru, Gîrbe Gavril, Gârbe Maria, Ember Elisabeta, Robaș Vasile, Balea Ana, Robaș Felician, Gîrbe Lucian Dumitru și Plisco Roman-Dumitru, jud. Maramureș (Link)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privată aparținând Composesoratului Cicârlău, UP III Cicârlău, jud. Maramureș (Link)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privată aparținând persoanei fizice Păcurar Dumitru, UP III Cicârlău - Păcurar, jud. Maramureș (Link)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorale Copalnic Mănăștur și persoanelor fizice: Blaga Nicușor Marin, Rednic Gabriel Ioan, Marinescu Traian Marius, Ghedan Gavril, Agoston Dinu, Bob Catița, Bob Cătălina și Marincaș Grigore, jud. Maramureș (Link)

Proces Verbal Conferinta I-a - Amenajament Silvic al Fondului Forestier proprietate privată aparținând orașului Cavnic, jud. Maramureș

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate publică aparținând Comunei Rozavlea, jud. Maramureș, organizat de U.P. I - comuna Rozavlea

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate publică a statului, administrat de RNP-ROMSILVA prin Ocolul Silvic Vișeu (UP XI, XII, XIII) din cadrul Direcției Silvice Maramureș, jud. Maramureș

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate privată a Asociației Composesorale Piatra Hajlosar - jud. Maramureș - organizat în U.P.I. Composesoratul Piatra Hajlosar (Arhiva)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate publică aparținând comunei Romuli, U.P. III Buhăiescu, jud. Bistrița-Năsăud

Proces Verbal Conferința a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate publică aparținând comunei Budești și proprietate privată aparținând persoanelor fizice asociate, jud. Maramureș (Arhiva)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate aparținând Ocolului Silvic Târgu Lăpuș, din cadrul Direcției Silvice Maramureș

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate publică aparținând statului, administrat de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA prin Ocolul Silvic Dragomirești, Direcția Silvică Maramureș - PV din 12.03.2019 afișat la 14.08.2019 (Arhiva)

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate publică aparținând municipiului Borșa, U.P. I Borșa-Hășmar, jud. Maramureș PV nr. 1 din 04.06.2019  și  PV nr. 2 din 12.08.2019

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate privată aparținând Convenției Borșa, constituit în U.P. I Borșa, jud. Maramureș

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate publică aparținând satului Hoteni, comuna Ocna Șugatag și proprietate privată a Asociației Composesorale Tătaru Șugatag, din comuna Ocna Șugatag, jud. Maramureș

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate publică aparținând comunei Strâmtura, jud. Maramureș

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate privată aparținând Asociației Composesorale Secătura și Sălaș, jud. Maramureș

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice Ștețco Istrate, Sztecko Toader, Timiș Gavrilă, Danci Gheorghe, Vlad Ion, Mihali Gavrilă, U.P. V Persoane Fizice, fond forestier situat pe raza jud. Maramureș

Proces Verbal Conferinta a II-a - Amenajament Fond Forestier oraș Șomcuta Mare și Composesorat Dumbrăvița - Proprietate Publică și Privată

Proces Verbal Conferinta a II-a U.P. VIII Copalnic-Făurești, Fond Forestier Public și Privat

Amenajamentul Fondului Forestier Proprietate Publică aparținând comunei Copalnic Mănăștur

Amenajamentul Fondului Forestier Privat S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L. - U.P. XVII Țibău

Amenajamentul Silvic al F.F. P.P. aparținând comunei Moisei și P.F. Coman Ioan - UP 1 Moisei

Amenajamentul Ocolul Silvic Vișeu - D.S. MM - amenajare păduri

Amenajamentul Ocolul Silvic comuna Săcel - P1, P2 și P3 - 28.03.2018

Amenajamentul Ocolul Silvic Baia Sprie - Șuior - 28.03.2018

Amenajamentul Ocolul Silvic Baia Sprie - 28.03.2018

Amenajamentul Ocolul Silvic Baia Sprie - U.P. 1 Baia Sprie - 28.03.2018

Amenajamentul Ocolul Silvic Moisei

Amenajamentul Composesorat Cisla Borșa, U.P. I și U.P. II Prislop

Amenajamentul Ocolul Silvic Suciu de Sus

Amenajamentul Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț

Amenajamentul Ocolul Silvic Groșii Țibleșului

Amenajamentul Ocolul Silvic Groșii Țibleșului

Amenajamentul Ocolul Silvic Municipal Baia Mare

Amenajamentul Ocolul Silvic Săbișa

Amenajamentul Ocolul Silvic Cicârlău

Amenajamentul Ocolul Silvic Poieni

Amenajamentul Ocolul Silvic Mara

Amenajamentul Ocolul Silvic Sighet

Amenajamentul Ocolul Silvic UP II Băiuț

Amenajamentul Ocolul Silvic Tibău

Amenajamentul Ocolul Silvic Poieni

Amenajamentul Ocolul Silvic Borșa

Amenajamentul Ocolul Silvic Mara

Amenajamentul Composesorat Bârgau şi Româneşti

Amenajamentul Primaria Cicârlau

Amenajamentul Primaria Seini

Amenajamentul Ocolul Silvic Viseu de Sus

Amenajamentul Ocolul Silvic Targu-Lapus

Amenajamentul Ocolul Silvic Ulmeni

Amenajamentul Primaria Cavnic

Amenajamentul Primaria Sisesti

Amenajamentul Primaria Baia Sprie

Amenajamentul Ocolul Silvic Baia Sprie

Amenajamentul Ocolul Silvic Firiza

Amenajamentul Ocolul Silvic Somcuta Mare

Amenajamentul Ocolul Silvic Tautii Magheraus