Mercur şi compuşi cu mercur

Mercur şi compuşi cu mercur

S-a definitivat inventarul agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi compuşi cu mercur, la nivelul judeţului Maramureş, pentru anul 2010, respectiv cantităţile aflate în stoc la 01.01.2011. Au fost solicitate informaţii de la unităţi de învăţământ, agenţi economici, unităţi medicale, deţinătoare de substanţă sau echipamente de măsurare şi control cu conţinut de mercur.

De asemenea, au fost solicitate informaţii de la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş, respectiv Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj – Biroul Vamal Sighet. Prin răspunsul furnizat de cele două birouri vamale, se comunică faptul că în decursul anului 2010, nu s-au efectuat operaţiuni vamale de import/export mercur şi compuşi ai acestuia.

 

Judet

Tipuri de articole cu mercur

Cantitate conţinută (kg)

Maramureş

AMC industriale

6,16528

Termometre medicale

0,57518

Sfigmomanometre

6,839

Lămpi cu vapori de mercur

7 buc

Baterii celulare

0 buc

Mercur pur

7,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislatie specifica CHIMICALE, MERCUR - pagina WEB ANPM