1. Notificarea, suspendarea sau anularea autorizației de mediu

Conform Ordinului nr. 1798 din 19/11/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, „respectarea prevederilor autorizaţiei atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia,...

2. Decizii de Suspendare/ Anulare autorizații de mediu

  Decizii de suspendare sau anulare a autorizației de mediu                  Decizie de  suspendare  nr. ...