Decizii de Suspendare/ Anulare autorizații de mediu

Decizii de suspendare sau anulare a autorizației de mediu                      Decizie de anulare nr. 1231 din...

Notificarea, suspendarea sau anularea autorizației de mediu

Conform Ordinului nr. 1798 din 19/11/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, „erespectarea prevederilor autorizaţiei atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia,...