Despre Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

La nivel european, prin Regulamentul nr. 166/2006  al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi...

Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

La nivel naţional, Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi s-a înfiinţat în baza HG nr.140 din 6 februarie 2008   privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea...

Protocolul PRTR

La nivelul Uniunii Europene, registrul contribuie la transparenţă, făcând posibilă participarea publicului la luarea deciziilor de mediu. El implementează, la nivel european Protocolul...

Lista operatorilor înscrişi în Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi - județ Maramureș

  Lista operatori EPRTR - an 2019 Lista operatori EPRTR - an 2018 Lista operatori EPRTR - an 2017 Lista operatori EPRTR - an 2016 Lista operatori EPRTR - an...