Back

ANUNȚ PUBLIC Privind Elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului pentru judeţul Maramureş

 

Anunț public privind elaborarea Planului de Menținere a Calității aerului

Propunerea de Plan elaborată conform HG nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului