Back

Achizitie de echipamente IT

APM Maramureș dorește să achiziționeze echipamente IT, conform Caiet de sarcini.

Ofertele se vor depune on-line, pe adresa de e-mail: office@apmmm.anpm.ro sau în plic închis. Data limită de depunere oferte : 26.10.2021 ora 14.00 .  Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare, la data deschiderii ofertei, are ca efect respingerea ofertei.

Criteriul de atribuire ofertă: "Cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - prețul cel mai scăzut", conform Art 187 aliniat (3) punctul (a) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Anunțul poate fi consultat și pe SICAP, la secțiunea Anunțuri publicitate, având numărul:  ADV1248541.

Caiet de sarcini