Back

CHESTIONAR DE EVALUARE A NIVELULUI DE SATISFACȚIE A BENEFICIARULUI

Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, APM Maramureș a implementat în anul 2021 un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați chestionarul digital următor cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!

Răspunsurile dumneavoastră sunt importante pentru strategiile de viitor ale APM Maramureș.

Vă mulțumim!

Chestionar de satisfacție