Back

COMUNICAT - privind măsurile de prevenire și combatere a incendierii miriștilor și a resturilor vegetale uscate

COMUNICAT

Ca măsură de prevenire și combatere a incendierii miriștilor și a resturilor vegetale uscate, Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș informează proprietarii și deținătoii de terenuri că arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau a vegetației ierboase, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență este strict interzisă.

Incendierea vegetației uscate poate conduce la pierderea materiei organice în sol, poluarea atmosferei, a solului, distrugerea pășunilor permanente, iar aceste incendii pot lua proporții și pot provoca atât pagube mediului înconjurător, cât și culturilor agricole și pășunilor din imediata vecinătate, și scăderea biodiversității prin moartea unor specii de floră și faună sălbatice.

Conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului completată și modificată, nerespectarea acestor prevederi legale se sancționează cu amendă contravențională al cărei cuantum este cuprins între 3.000-6.000 lei pentru persoane fizice, respectiv 25.000-50.000 lei pentru persoane juridice.

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș va aproba arderea miriștilor și a resturilor vegetale în cazul în care acest lucru se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, în baza următoarelor acte:

  • act doveditor privind prezența bolilor sau dăunătorilor pe terenul care face obiectul solicitării, emis de Direcția Fitosanitară Maramureș, care să specifice că arderea miriștei se impune ca o măsură de carantină fitosanitară;
  • notificare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile Ordinului MAI nr 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • copie după permisul de lucru cu focul eliberat de către autoritatea publică locală pe raza căreia se află parcela;
  • notificare către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Maramureș;
  • notificare din partea Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Maramureș, care prevede condițiile sau interdicțiile privind arderea miriștii sau a resturilor vegetale;
  • plan de încadrare a parcelelor în care se vor arde miriștea, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, în vederea verificării amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate din județul Maramureș;
  • acceptul primăriei din localitatea în care se află situat terenul.

După obținerea aprobărilor, arderea miriștilor se poate face cu respectarea unor măsuri, cum ar fi: condiții meteorologice fără vânt, izolarea zonei de ardere față de căile de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii etc.