Back

GHIDUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAȚIA DE MEDIU

GHIDUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAȚIA DE MEDIU

Prezentul ghid a fost elaborat în anul 2019, de către membrii colectivului Serviciului Evaluare Impact din cadrul Direcției Generale Evaluare Impact și Controlul Poluării, din Ministerul Mediului.
Ghidul a fost afișat pe site-ul Ministerului Mediului la data de 24 iulie 2019 și nu s-au primit comentarii sau propuneri de modificare a acestuia.
Ghidul a avut în vedere punerea în aplicare a recomandării Comitetului de Conformare al Convenției Aarhus de a sprijini autoritățile publice care dețin informații de mediu în îndeplinirea sarcinii lor de a pune aceste informații la dispoziția publicului. Această recomandare a venit pe fondul Deciziei VI/8h privind conformarea României cu cerințele Convenției Aarhus, adoptată la Reuniunea Părților la Convenția Aarhus care a avut loc la Budva, Muntenegru, în anul 2017. Prin această decizie s-a stabilit că România a încălcat prevederile Convenției Aarhus în ceea ce privește furnizarea informației de mediu, la cerere, unor membri ai publicului.