Back

Transferul actelor de reglementare emise pe procedură - informații generale

Transferul actelor de reglementare emise în procedura reglementată prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, se face în condițiile și cu respectarea art. 10 din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare.

TRANSFERUL UNUI ACORD DE MEDIU

  • Acordul de mediu stabileşte condiţiile de realizare a proiectului, fiind independent de persoana titularului;
  • orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG nr.  195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • la transferul acordului de mediu, obligatoriu noul titular de proiect îşi va asuma îndeplinirea obligaţiilor de mediu stabilite prin actul de reglementare;
  • actele necesare transferului acordului de mediu sunt cele prevăzute mai jos;
  • pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL ACORDULUI DE MEDIU: