Directiva 75/439 privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată de Directiva 87/101 (abrogata)

  În vederea simplificării legislatiei comunitare si al reflectării beneficiilor pentru mediu, dispozitiile relevante din Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate,...

Formate de raportare semestriala uleiuri

  Descarcă, tabelele de raportare uleiuri, care conform H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, se transmit semestrial la agenţiile teritoriale de mediu ...

Hotărâre nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

  Hotărâre nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate      

Informatii la nivelul Uniunii Europene privind gestionarea uleiurilor uzate

  Informatii la nivelul Uniunii Europene privind gestionarea uleiurilor uzate: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/oil/waste_oil.pdf ...