Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. FLORA SERCOM S.A.

pentru proiectul  « Executie foraj hidrogeologic pentru explorarea apelor minerale terapeutice din perimetrul Alunis - Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA CORCOVA

pentru proiectul « Construire jid de sprijin loc. Jirov, com. Corcova, jud. Mehedinti »   Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA PODENI

pentru proiectul « Retea de alimentare cu apa in comuna Podeni judetul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul comunei Podeni jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular comuna Balta

pentru proiectul „Alimentare cu apă în localitatea Balta, comuna Balta”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Balta, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii „Padina”

pentru proiectul „Modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii secundare de irigaţii SPP 10„ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Jiana, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. GHERGHINA FOREST TDG S.R.L.

pentru proiectul “ Construire garaj si parcare auto in comuna Breznita Ocol, judetul Mehedinti”  propus a fi amplasat  in intravilanul satului Breznita Ocol, comuna Breznita Ocol,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular MOLEA MADALIN ALIN P.F.A.

pentru proiectul “ Infiintare atelier de reparatie si intretinere al autovehiculelor”  propus a fi amplasat in intravilanul satului Jiana Veche, comuna Jiana, inscris CF nr.52143, jud....

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul “ Extindere retea electrica de joasa”  propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, Zona Apolodor, jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. BIO NUCET S.R.L.

pentru proiectul “ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUCI”, propus a fi amplasat in comuna Gruia, sat Gruia, intravilan / extravilan, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul „Extindere retea electrica de joasa” propus a fi amplasat in localitatea Drobeta Turnu Severin, Zona Apolodor,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ILIE Victor Florea

pentru proiectul  « Locuinta P+1  »   propus a fi realizat in intravilanul com. Dubova, sat Dubova, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular MOLEA MADALIN ALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

pentru proiectul „Infiintare atelier de reparatie si intretinere al autovehiculelor” propus a fi amplasat in sat Jiana Veche, comuna Jiana,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular SC GHERGHINA FOREST TDG S.R.L.

pentru proiectul „Construire garaj si parcare auto in comuna Breznita-Ocol, judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in sat Breznita-Ocol, comuna Breznita-Ocol,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BALA

pentru proiectul “ Moderizare drum comunal DC 44 comuna Bala , judetul Mehedinti,,  , propus a fi amplasat  comuna Bala, sat Bala ,judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. T.P.U. DROBETA S.A.

pentru proiectul “Intrare in legalitate pentru lucrari executate: construire imobil cu regim de inaltime P+1- Complex de Alimentatie Publica”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular POPESCU L. LUCIAN ADIS Intreprindere Individuala

pentru proiectul « Construire  Spalatorie ADIS in comuna Corcova » propus a fi realizat in intravilanul comunei Corcova jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA CIRESU

pentru proiectul « Reabilitare si modernizare drum comunal DC2A Negrusa si drumuri satesti in comuna Ciresu, judetul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul comunei...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A prin S.C. Acomedia S.R.L.

pentru proiectul « Alimentare cu energie electrică  Ferma agricola-I.I.Pandioniu I. Cristian, loc.Rogova, com.Rogova, judeţul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul loc.Rogova,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Primăria comunei Gogoşu

pentru proiectul „Alimentare cu apă localitatea Ostrovu Mare – Colonie PF II şi reţea de canalizare cu staţii de epurare ape uzate menajere în localitatea Ostrovu Mare„ propus a fi amplasat în...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - COMUNA MALOVĂŢ

pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Malovat, judeţul Mehedinţi” propus a fi amplasat in intravilanu si extravilanul comunei Malovat, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - comuna Corcova

pentru proiectul „Construcţie infrastructură de apă şi apă uzată în sat Corcova, comuna Corcova, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Corcova, judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Primăria comunei Dîrvari

pentru proiectul „Reţea de alimentare cu apă în localitatea Dîrvari, comuna Dîrvari, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Dîrvari, judeţul Mehedinţi  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Dîrvari

pentru proiectul „Înfiinţare rețea de canalizare în localitatea Dîrvari, comuna Dîrvari, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Dîrvari, judeţul Mehedinţi ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. TPU DROBETA S.A.

pentru proiectul  “ Intrare in legalitate pentru lucrari executate : construire imobil cu regim de inaltime P+1 – Complex Alimentatie Publica”, amplasat în municipiul Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA CORCOVA

pentru proiectul « Construire zid de sprijin loc. Jirov, com. Corcova, jud. Mehedinti  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- titular: Comuna Corcova

pentru proiectul  « Construire  Spalatorie ADIS in comuna Corcova »   propus a fi realizat in intravilanul comunei Corcova, jud.Mehedinti,  titular   COMUNA CORCOVA . ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- titular:Comuna Rogova

pentru proiectul  « Alimentare cu energie electrica Ferma Agricola I.I. Pandioniu I. Cristian, loc. Rogova, jud.Mehedinti »   propus a fi realizat in intravilanul comunei Rogova,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. TAK TRANS S.R.L.

pentru proiectul  "Amplasare statie sortare spalare agregate minerale” comuna Izvorul Barzii, sat. Halanga propus a fi amplasat in judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru proiectul   "Reabilitare drumuri Schela Cladovei si Dudasul Schelei municipiul Dr Tr Severin, Jud. Mehedinti”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti , loc. Dr Tr Severin ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru proiectul ”Reabilitare drumuri Gura Vaii, municipiul Dr Tr Severin, Jud. Mehedinti”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti , loc. Dr Tr Sever Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - AVRAM MARIOARA

pentru proiectul ”Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” comuna Burila Mare, sat. Tiganasi”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti , Comuna Burila Mare Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BICLES

pentru proiectul “Executare rigola pereata DE1355, L=1220m, c omuna Bicles, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Bicles, sat Smadovita,  judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA DARVARI

pentru proiectul « Alimentare cu apa sat Gemeni, com. Darvari, jud.Mehedinti »   Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Iliescu Ionuţ P.F.A.

pentru  proiectul „Construire şi utilare agropensiune în comuna Salcia, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Salcia  Descarca

Anunt public privind emiterea acordului de mediu - titular S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII – DROBETA - S.A.

pentru proiectul “Construire iaz piscicol”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Hinova, comuna Hinova, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul “Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune si bransamente individuale”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. LASER HOSPICE S.R.L.

pentru proiectul “Put forat pentru alimentare cu apa”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, tarlaua 49/1, parcela 8 Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul “Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe tronsonul DJ 561A (Plopi) –DN 6 (Balota)    propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comunele Timna, Livezile, Hinova, Prunisor,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA CORCOVA

pentru proiectul  « Construire zid de sprijin localitatea Jirov, com. Corcova, jud Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul comunei Darvari, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA CIRESU

pentru proiectul  « Reabilitare si modernizare drum comunal DC2A Negrusa si drumuri satesti in comuna Ciresu jud.Mehedinti »   propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA BICLES

pentru proiectul  “Executare rigola pereata DE1355, L=1220m, comuna Bicles, judetul Mehedinti „ , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, extravilan comuna Bicles , sat Sma Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Obîrşia Cloşani

pentru proiectul “Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Obîrşia Cloşani”, propus a fi amplasat in comuna Obîrşia Cloşani,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA GODEANU

pentru proiectul,, “ Modernizare drumuri de interes local in comuna Godeanu , judetul Mehedinti ” , propus a fi amplasat în intravilanu si extravilanu comuna Godeanu, satele Godeanu , Siroca...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA DARVARI

pentru proiectul « Alimentare cu apa sat Gemeni, com. Darvari, jud.Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul comunei Darvari, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - COMUNA PRUNISOR

pentru proiectul “ MODERNIZARE  DRUMURI  LOCALE  IN COMUNA PRUNISOR, JUDETUL MEHEDINTI ”, propus a fi amplasat în comuna Prunisor, satele Zegaia, Gutu, Fintina Domneasca,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. LASER HOSPICE S.R.L.

pentru proiectul  “Put forat pentru alimentare cu apa”  propus a fi amplasat in   municipiul Drobeta Turnu Severin, tarlaua 49/1, parcela 8, judetul   Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul  “Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune si bransamente individuale”  propus a fi amplasat in   municipiul Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA MALOVAT

pentru proiectul “modernizare drumuri locale” , propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Malovat,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Comuna Vlădaia

pentru  proiectul „Extindere sistem de apă în satele Scorila şi Ştircoviţa, comuna Vlădaia, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul localităţilor Ştircoviţa,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Floresti

proiectul proiectul “Modernizare strada linie Ghigulani, comuna Floresti, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Floresti, satul Zegujani,  judetul Mehedinti. ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - comuna Malovăţ

pentru proiectul „Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Colibaşi şi Malovăţ, comuna Malovăţ” Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Malovat

pentru proiectul “Sistem de alimentare cu apa in satul Negresti, comuna Malovat” Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - comuna Vrata

pentru  proiectul „Alimentare cu energie electrică Gospodăria de apă, comuna Vrata, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Vrata, judeţul Mehedinţi ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Ilovăț

pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Ilovăţ, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Ilovăţ, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA MALOVAT

pentru proiectul « Alimentare cu energie electrica statie de repompare apa in loc. Lazu, comuna Malovat jud Mehedinti » Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Brosteni

pentru proiectul « « Extindere  infrastructura de apa in comuna Brosteni, judetul Mehedinti »  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA DUBOVA

pentru proiectul « Constructie pod 3 peste raul Tisovita in sat Baia Noua, comuna Dubova, lungime 7-9 m, judetul Mehedinti »  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA DUBOVA

pentru proiectul « Constructie pod 1 peste raul Tisovita in sat Baia Noua, comuna Dubova, lungime 8-10 m, judetul Mehedinti »  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - comuna Dubova

pentru proiectul „construire pod 2 peste riul Tisovita”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Baia noua, comuna Dubova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Dubova

pentru proiectul CONSTRUIRE POD 2 PESTE RAUL TISOVITA propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Baia Noua, comuna Dubova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA DUBOVA

pentru proiectul « Constructie pod 3 peste raul Tisovita in sat Baia Noua, comuna Dubova, lungime 7-9 m, judetul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA DUBOVA

pentru proiectul « Constructie pod 1 peste raul Tisovita in sat Baia Noua, comuna Dubova, lungime 8-10 m, judetul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA PRUNISOR

pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA PRUNISOR, JUDETUL MEHEDINTI” , propus a fi amplasat în intravilanul/extravilanul comunei Prunisor, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii „Pădina”

pentru proiectul „Modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii secundare de irigaţii”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Jiana, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Poroina Mare

pentru proiectul „Modernizare uliţe săteşti în comuna Poroina Mare, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Poroina Mare, judeţul Mehedinţi  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Căzăneşti

pentru proiectul „Sistem de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare în comuna Căzăneşti, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat pe domeniul public al comunei Căzăneşti, judeţul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Vlădaia

pentru proiectul „Extindere sistem de apă în satele Scorila şi Ştircoviţa, comuna Vlădaia, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul satelor Ştircoviţa, Scorila,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Punghina

pentru  proiectul „Reţele de canalizare cu staţii de epurare ape uzate menajere în localităţile Recea şi Drincea„ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Butoiești, judeţul Mehedinţi ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA MALOVAT prin S.C. ACOMEDIA S.R.L.

pentru proiectul « Alimentare cu energie electrica statie de repompare apa in loc. Lazu, comuna Malovat jud Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA ISVERNA

pentru proiectul,, “ Extindere retea alimentare cu apa in satele Nadanova si Cerna Varf , judetul Mehedinti” , propus a fi amplasat în satele Nadanova  si Cerna Varf, comuna Isverna ,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - comuna Malovat

pentru proiectul „construire pod peste matca Visenilor”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Malovat, satul 23 August, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - COMUNA PODENI

pentru proiectul Modernizare drumuri şi uliţe , proiect propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei, judetul Mehedint Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular UAT Mun. Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul « Construire teren de sport Zona ANL » propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular UAT Mun. Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul « Modernizare parcul pensionarilor zona bazin de inot » propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu Severin, B-dul revolutiei Decembrie 1989 nr.16-22, jud.Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular U.A.T DROBETA TURNU SEVERIN

pentru proiectul “Solutii comune pentru gestionarea traficului si actiuni de mobilitate inteligenta in zona transfrontaliera”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA LIVEZILE

pentru proiectul “Sisteme de alimentare cu apa in localitatile Stefan Odobleja, Izvoru Anestilor, Petris si Izvoralu de Jos, comuna Livezile, judetul Mehedinti”  propus a fi amplasat in...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - ORASUL BAIA DE ARAMA

pentru proiectul,, “ Modernizare drumuri si strazi din orasul  Baia de Arama si satele apartinatoare , judetul Mehedinti” , propus a fi amplasat în orasul  Baia de Arama si satele...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA CUJMIR

pentru proiectul,, Reabilitare si modernizare ulite satesti in comuna Cujmir   , judetul Mehedinti ,,  propus a fi amplasat  intravilanul comunei Cujmir, sat Cujmir judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular comuna Breznita Ocol

pentru proiectul CONSTRUIRE POD PESTE PIRIUL JIDOSTITA propus a fi amplasat in comuna Breznita Ocol, localitatea Jidostita, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular comuna Malovat

pentru proiectul CONSTRUIRE POD PESTE MATCA VISENILOR propus a fi amplasat in comuna Malovat, localitatea 23 August, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna PODENI

pentru proiectul “ modernizare drumuri si ulite ” , propus a fi amplasat in comuna Podeni,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA CUJMIR

pentru proiectul “ Reabilitare si moderizare ulite satesti in comuna Cujmir , judetul Mehedinti ,,  , propus a fi amplasat  intravilanul  comunei Cujmir , sat Cujmir ,judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. LASER HOSPICE S.R.L.

pentru proiectul  “Put forat pentru alimentare cu apa” propus a fi amplasat in Drobeta Turnu Severin, tarlaua 49/1, pacela 8, judetul   Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Titular proiect UAT DROBETA TURNU SEVERIN

pentru proiectul  “Solutii comune pentru gestionarea traficului si actiuni de mobilitate inteligenta in zona transfrontaliera” propus a fi amplasat in Drobeta Turnu Severin, lot 26,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Banat

pentru proiectul « Sistem de retinere plutitori pe raul Cerna sector Coramnic- Orsova, jud. Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul municipiului Orsova jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA GOGOSU

pentru proiectul « Sistematizare pe verticala in partea de sud a terenului »   Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul “ Dezvoltare retea de distributie de gaze naturale medie presiune si bransamente individuale”  propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul “ Dezvoltare retea de distributie de gaze naturale medie presiune si bransamente individuale”  propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - TOADER DANIEL

pentru proiectul ”construire statie alimentare produse petroliere”, propus a fi amplasat in comuna Oprisor, sat Oprisor, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: Comuna Podeni

pentru proiectul “modernizare drumuri si ulite” , propus a fi amplasat in comuna Podeni,  judetul Mehedinti. Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular SC Penetta Group SRL

pentru proiectul “infiintare ferma zootehnica pentru ingrasarea si abatorizarea porcinelor”  propus a fi amplasat in intravilanul  comunei Pristol, judetul Mehedinti. Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: SC Comtit 2005 SRL

pentru proiectul  “construire extindere si refacere partiala acoperis imobil” propus a fi amplasat in orasul Baia de Arama, sat Brebina, judetul Mehedinti, titular SC COMTIT 2005...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare- titular: Primaria comunei Obirsia de Camp

pentru proiectul „construire pod peste riul Drincea in localitatea Izimsa”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Obirsia de Cimp, judetul Mehedinti.  Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: Primaria comunei Corcova

pentru proiectul „construire pod peste piriul Cernaia”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Corcova, judetul Mehedinti.   Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: SC Mehedinti Gaz SA

pentru proiectul „dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale”, propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, Drumul de acces-paralel cu...