Anunt depunere solicitare acord de mediu - titular: Moaca Diana Gabriela

pentru proiectul „Construire căsuţe de vacanţă şi împrejmuire”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eşelniţa, str.Dunării, F.N., C.F. nr.376/N, judeţul Mehedinţi -  titular de...

Anunt public privind emiterea acordului de mediu - titular S.C. PENETTA GROUP S.R.L.

pentru proiectul INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA PENTRU INGRASAREA SI ABATORIZAREA PORCINELOR amplasat in comuna Pristol Descarca

Anunt public privind parcurgerea etapei de încadrare - titular titular VÎJAICĂ P. AUREL P.F.A.

şi a propunerii de adoptare a planului fără aviz de mediu pentru “ Construire agropensiune turistică în comuna Balta, judeţul Mehedinţi şi elaborare Plan Urbanistic Zonal ”, propus a fi amplasat...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DINCĂ ADRIAN-CONSTANTIN

pentru proiectul „Construcţie casă de locuit D+P+2, împrejmuire, amplasare ponton şi sistematizare teren pe verticală şi orizontală”  propus a fi amplasat in intravilanul satului Dubova,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. UNICOM HOLDING S.A.

pentru proiectul « Realizare put forat » propus a fi realizat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.22 A, jud. Mehedinti  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ILIE Victor Florea

pentru proiectul « Locuinta P+1 » propus a fi realizat in intravilanul com. Dubova, sat Dubova jud. Mehedinti  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. STEGRAL S.R.L.

pentru proiectul „Construire adăposturi pentru îngrăşarea suinelor”, propus a fi amplasat în sat Ostrovu Mare, T5, P2,3, comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Primaria STREHAIA

pentru proiectul ,, Realizare sistem de alimentare cu apa in localitatea Lunca Banului , Oras Strehaia  ,judetul Mehedinti ,,  propus a fi amplasat  in intravilanul localitatii...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DINCĂ ADRIAN-CONSTANTIN

pentru proiectul „Construire casă de locuit D+P+2, împrejmuire, amplasare ponton şi sistematizare teren pe verticală şi orizontală” propus a fi amplasat in intravilanul satului Dubova, comuna...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular FRENT MARIUS

pentru proiectul “ Construire casa de vacanrta P+M, zid de sprijin, aparare de mal, imprejmuire ” , propus a fi amplasat în comuna Svinita, zona Dalbohi Potoc, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Gogoșu

pentru proiectul „Reţea de canalizare cu staţie de epurare ape uzate menajere în localitatea Burila Mică, comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Cernea Florea

pentru proiectul SISTEMATIZARE VERTICALA, CONSOLIDARE MAL, IMPREJMUIRE, PONTON PLUTITOR propus a fi amplasat in intravilanul comunei Dubova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. UNICOM HOLDING S.A. punct de lucru Gura Văii

pentru proiectul  « Execuție puț forat »   propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu Severin, str Calea Timișoarei nr. 22A Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. Nisempra Electro S.R.L.

pentru proiectul “Extindere reţea electrică de joasă tensiune”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Drobeta Turnu Severin,str.Constructorilor, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular PRIMARIA ORASULUI STREHAIA

pentru proiectul,, Modernizare strazi din localitatea Comanda, oras Stehaia, judetul Mehedinti  ,,  propus a fi amplasat in intravilanul  localitatii Comanda  oras Strehaia ,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - NOVACOVICI C. ELENA I.I.

pentru proiectul “ CONSTRUIRE PLATFORMA GUNOI, IN COMUNA CAZANESTI, JUDETUL MEHEDINTI , propus a fi amplasat în sat Cazanesti, comuna Cazanesti, nr.cad.50396, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ISTRATE – PREJBEANU FLORENTINA OANA I.I.

pentru proiectul “Transformare casa de locuit, in agropensiune (extindere si schimbare de destinatie) in comuna Isverna, sat Selistea, judetul     Mehedinti”, propus a fi...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular CERNEA FLOREA

pentru proiectul sistematizare verticală, consolidare mal, împrejmuire, ponton plutitor pentru ambarcaţiuni mici propus a fi amplasat in intravilanul comunei Dubova, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul „Extindere reţea electrică de joasă tensiune” propus a fi amplasat în localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Constructorilor, Zona CORA,  judetul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA STANGACEAUA

pentru proiectul ” Intrare în legalitate pentru lucrările de extindere alimentare cu apă în sat Breznicioara și extindere capacitate înmagazinare cu un rezervor de 80 mc amplasat în gospodăria de...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular P.F.A.GALETUSE I. GHEORGHE

pentru proiectul “„ CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU DEPOITAREA DEJECTIILOR ANIMALE ”, propus a fi amplasat în sat Schinteiesti, comuna Izvoru Barzii, nr.cad.295, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Comuna Pădina

pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Pădina, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Pădina  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. SQUARETIM DEVELOPMENT S.R.L.

pentru proiectul „Construire Galerie Comercială şi amenajare incintă” propus a fi amplasat in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Tg. Jiului, nr.44, nr. cadastral 54042,  judetul Mehedinţi ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. APOLODOR DANUBE S.R.L.

pentru proiectul amenajare arhitectural peisagistica a parcului Alunis , propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. APOLODOR DANUBE S.R.L.

pentru proiectul „Modificare documentatie tehnica ce a stat la baza emiterii AC nr.532 din 19/12/2013 pentru imobilul aflat in curs de executie”  propus a fi amplasat in Drobeta Turnu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.D.N DR.TR.SEVERIN

pentru proiectul  “ Amplasare statie prepararea mixturi asfaltice”, propus a fi amplasat în sat Brosteni, comuna Brosteni, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Primaria orasului Strehaia

pentru proiectele:  „reabilitare strada Matei Basarab-partial„;  „reabilitare strada Eroilor-partial intre str AI Cuza si str. Republicii”;  „reabilitare strada Morii si amenajare...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular PRIMARIA COMUNEI PONOARELE

pentru proiectul “refacere drumuri locale afectate de calamitati-etapa a II-a, comuna Ponoarele, judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Ponoarele, judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular NICOLAE OCTAVIAN COSMIN

pentru proiectul „CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, PLATFORMA BETONAT SI COPERTINA”, propus a fi amplasat în sat municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Cicero, nr.120, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular PFA GĂLETUȘE I. GHEORGHE

pentru proiectul “ Construire platforma betonata pentru depozitarea dejectiilor animale ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Izvoru barzii, sat Schinteiesti, nr.cad 295 Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. RCS&RDS S.A.

pentru proiectul “Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice” extravilan sat Izvoru Frumos, comuna Burila Mare Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular RCS&RDS

pentru proiectul construire stație de bază pentru servicii de  comunicații electronice, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Godeanu ,  județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular PETCU FLORIAN STELIAN

pentru proiectul C onstruire anexă gospodărească, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Orșova, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Primăria Strehaia

pentru proiectul “Reabilitare strada Morii și amenajare parcare”, propus a fi amplasat in intravilanul orașului Strehaia,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Primăria Strehaia

pentru proiectul “Reabilitare strada Matei Basarab-parțial”, propus a fi amplasat in intravilanul orașului Strehaia, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - Primăria Strehaia

proiectul proiectul “Reabilitare strada Eroilor-parțial între A.I.Cuza și strada Republicii”, propus a fi amplasat in intravilanul orașului Strehaia,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular NOVACOVICI C. ELENA I.I.

pentru proiectul “ Construire platforma de gunoi in comuna Cazanesti, judetul Mehedinti ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Cazanesti, localitatea Cazanesti, nr.cad/cf 50396 ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ISTRATE – PREJBEANU FLORENTINA OANA I.I.

pentru proiectul “Transformare casa de locuit in agropensiune”,  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Isverna, sat Selistea, nr.101. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. APOLODOR DANUBE S.R.L.

proiectul proiectul “Amenajare arhitectulral peisagistica a parcului Alunis”, propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, str. Parc Alunis, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. APOLODOR DANUBE S.R.L.

pentru proiectul „Modificare documentatie tehnica ce a stat la baza emiterii AC nr.532 din 19/12/2013 pentru imobilul aflat in curs de executie” propus a fi amplasat in Drobeta Turnu Severin,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Orasul Baia de Arama

pentru proiectul ,, Modernizare drumuri  si strazi din orasul Baia de Arama si satele aprtinatoare , judetul Mehedinti ,, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul orasului Baia...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul “ Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul ‚Viilor” situat in extravilanul localitatii Izvoarele, comuna Gruia, jud. Mehedinti”  propus a fi amplasat in comuna...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. LORALEX S.R.L.

pentru proiectul Construire extindere hala productie cu destinatia de tamplarie PVC si birou administrativ”  propus a fi amplasat in comuna Izvoru Barzii, sat Halanga, NC 50276, cale acces,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.D.N. DR.TR.SEVERIN

pentru proiectul ““Amplasare statie preparare mixture asfaltice”, propus a fi amplasat in comuna Brosteni, sat Brosteni, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. SECOM S.A.

pentru proiectul “ CONSOLIDARE DE MAL IN ZONA AMPLASAMENTULUI STATIEI DE EPURARE CUJMIR, PE MALUL RALUI DRINCEA ”, propus a fi amplasat în sat Aurora, comuna Cujmir, judetul Mehedinti  ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CRETESCU MIRELA P.F.A.

pentru proiectul “ CONSTRUIRE ANEXE GOSPODARESTI A EXPLOATATIEI AGRICOLE – ADAPOST ANIMALE – CU DOTARILE AFERENTE ”, propus a fi amplasat în sat Cerneti, comuna Simian, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind dezbaterea publica din data de 12 februarie 2018 - titular S.C. PENETTA GROUP S.R.L.

pentru proiectul INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA pentru INGRASAREA si ABATORIZAREA PORCINELOR, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Pristol Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - TOADER DANIEL

pentru proiectul “construire statie alimentare produse petroliere”  propus a fi amplasat in comuna Oprisor, sat Oprisor, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul „Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul ‚Viilor” situat in extravilanul localitatii Izvoarele, comuna Gruia, jud. Mehedinti” propus a fi amplasat in comuna Gruia,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. LORALEX S.R.L.

pentru proiectul „Construire extindere hala productie cu destinatia de tamplarie PVC si birou administrativ” propus a fi amplasat in comuna Izvoru Barzii, sat Halanga, NC 50276, cale acces,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - NICOLAE OCTAVIAN COSMIN

pentru proiectul  ” Construire spalatorie auto, platforma betonata si copertina ”, propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Cicero, nr.120, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. SECOM S.A.

pentru proiectul  “CONSOLIDARE DE MAL IN ZONA AMPLASAMENTULUI STATIEI DE EPURARE CUJMIR, PE MALUL STANG AL RAULUI DRINCEA ” , propus a fi amplasat în comuna Cujmir, sat Aurora, judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - CRETESCU MIRELA P.F.A.

pentru proiectul “ Construire anexe gospodaresti a exploatatiei agricole – adaposturi animale – cu dotarile aferente ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Simian, extravilan...

Anunt public privind emiterea acordului de mediu - titular PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

pentru proiectul “Inchidere groapa deseuri menajere”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Orsova, la punctul “Din Islaz”- Poiana Stelei Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. AGRO COUNTRY CRIVINA S.R.L.

pentru proiectul “ INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA – CONSTRUIRE HALE ZOOTEHNICE – CRESTEREA PUILOR DE CARNE”, propus a fi amplasat în sat Crivina ,nr. Cad.51643, comuna Burila Mare, judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. CARBOBRIC 2015 S.R.L.

pentru proiectul ”Amplasare utilaje pentru producere brichete de lignit”,ca acesta nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate , propus a fi amplasat...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA GOGOSU

pentru proiectul ”Construire stadion comunal”,ca acesta nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate , propus a fi amplasat in sat Burila Mica, comuna...

Anunt public privind Plan Urbanistic General - titular de plan COMUNA CORLATEL

Actualizare Plan Urbanistic General” Comuna Corlatel, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BALA

pentru proiectul « CONSTRUCTIE POD IN COM. BALA SAT VIDIMIRESTI , JUDETUL MEHEDINTI » propus a fi realizat in extravilan com. Bala , Vidimiresti  jud. Mehedinti  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DOBROMIRESCU DARIUS IONUT

pentru proiectul “ Construire locuinta S+P+M, imprejmuire, zid de sprijin si bazin etans vidanjabil”  propus a fi amplasat in intravilanul comunei Dubova, NC 51661, jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Cuzmanovici Saulica Vasile si Cuzmanovici Maria

pentru proiectul construire anexa-foisor, imprejmuire si zid de sprijin  propus a fi amplasat in intravilanul comunei Dubova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Şoimu Lucia Sofia Mihaela

pentru proiectul „Construire locuinţă P+1, zid apărare mal şi împrejmuire”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eşelniţa, str.Dunării, nr.974G, judeţul Mehedinţi  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Primaria Comunei PONOARELE

pentru proiectul “Refacere drumuri locale afectate de calamitati ” etapa a II-a, propus a fi amplasat in comuna Ponoarele,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DOBROMIRESCU DARIUS IONUT

pentru proiectul „Construire locuinta S+P+M, imprejmuire, zid de sprijin si bazin etans vidanjabil” propus a fi amplasat in comuna Dubova, NC 51661,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA GOGOSU

pentru proiectul „Construire stadion comunal ”  propus a fi amplasat in   comuna Gogosu, sat Burila Mica,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ROMAN Petre Aurelian

pentru proiectul « Construire anexa gospodareasca, amplasare casute de vacanta si piscina » propus a fi realizat in intravilanul loc.Eselnita , str. Dunarii nr. 972 A1 jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. CARBOBRIC 2015 S.R.L.

pentru proiectul „Amplasare utilaje pentru producerea brichetelor de lignit pe perioada contractului de inchiriere nr.35 din 12.04.2016”  propus a fi amplasat in   comuna Simian,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT COMUNA HINOVA

pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUMURI SATESTI – OBIECT POD PE DS2 PESTE VALEA BOJAN, SAT BISTRITA, COMUNA HINOVA, JUDETUL MEHEDINTI ”, propus a fi amplasat în sat Bistrita, comuna Hinova,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular HUZA GHE. FLORIN ADELIN PFA

pentru proiectul  “ Construire platforma de gunoi, sat Rogova, comuna Rogova ”, proiect propus a fi amplasat in extravilan comuna Rogova, sat Rogova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular NEAMȚU ELISABETA

pentru proiectul ,,Construire anexă agricolă și împrejmuire”  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Orșova, județul Mehedinți Descarca      

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul „Amenajare drum acces Celrom în municipiul Drobeta Turnu Severin„ propus a fi amplasat în intravilanul  municipiului Drobeta Turnu Severin Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Mandescu G. Vasile PFA

pentru proiectul „Intrarea in legalitate pentru spatiu alimentatie publica, spalatorie auto, imprejmuire si anexa” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Breznita Motru, sat Breznita Motru,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Cioclov S. Iulica I.I.

pentru proiectul Pensiune agroturistica „Maria Selena”-schimbare destinatie constructie existenta, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Balta, sat Gornovita, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul “ Extindere retea j.t.”  propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, Zona Veterani, jud. Mehedinti Descarca

Anunt depunere solicitare pentru emitere acord de mediu -titular : Comuna Bala

pentru proiectul  « Construire pod in comuna Bala, satul Vidimiresti, judetul Mehedinti »   propus a fi realizat in extravilanul com. Bala din jud.Mehedinti,  titular   COMUNA...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular MANDESCU G. VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

pentru proiectul „Intrarea in legalitate pentru spatiu alimentatie publica, spalatorie auto, imprejmuire si anexa, comuna Breznita Motru, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat in intravilanul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA HINOVA

pentru proiectul   ” Modernizare drumuri satesti in sat Bistrita, comuna Hinova – obiect pod pe DS2, KM0+373 peste Valea Bojan , sat Bistrita, comuna Hinova”, propus a fi amplasat in...

Anunt public privind dezbaterea publica - PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

pentru proiectul “INCHIDERE GROAPA DESEURI MENAJERE – POIANA STELEI ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, extravilanul municipiului Orsova, in parcul natural Portile de Fier Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul „Amenajare drum acces Celrom în municipiul Drobeta Turnu Severin”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, b-dul Nicolae Iorga, zona Celrom,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular HUZA GHE FLORIN ADELIN PFA

pentru proiectul CONSTRUIRE PLATFORMA DE GESTIONARE A GUNOIULUI DE GRAJD PE TEREN EXTRAVILAN, SAT ROGOVA, COMUNA ROGOVA, JUDETUL MEHEDINTI, propus a fi amplasat in extravilan sat Rogova T/43,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Ilovat

pentru proiectul „ Alimentare cu apă în comuna Ilovat”, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul comunei Ilovat, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA OBIRSIA CLOSANI

pentru proiectul “Reabilitare si modernizare drumuri” propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA CORCOVA

pentru proiectul « Construire jid de sprijin loc. Jirov, com. Corcova, jud. Mehedinti »   Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA PODENI

pentru proiectul « Retea de alimentare cu apa in comuna Podeni judetul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul comunei Podeni jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular comuna Balta

pentru proiectul „Alimentare cu apă în localitatea Balta, comuna Balta”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Balta, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii „Padina”

pentru proiectul „Modernizarea şi retehnologizarea infrastructurii secundare de irigaţii SPP 10„ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Jiana, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. GHERGHINA FOREST TDG S.R.L.

pentru proiectul “ Construire garaj si parcare auto in comuna Breznita Ocol, judetul Mehedinti”  propus a fi amplasat  in intravilanul satului Breznita Ocol, comuna Breznita Ocol,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular MOLEA MADALIN ALIN P.F.A.

pentru proiectul “ Infiintare atelier de reparatie si intretinere al autovehiculelor”  propus a fi amplasat in intravilanul satului Jiana Veche, comuna Jiana, inscris CF nr.52143, jud....

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul “ Extindere retea electrica de joasa”  propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, Zona Apolodor, jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. BIO NUCET S.R.L.

pentru proiectul “ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUCI”, propus a fi amplasat in comuna Gruia, sat Gruia, intravilan / extravilan, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul „Extindere retea electrica de joasa” propus a fi amplasat in localitatea Drobeta Turnu Severin, Zona Apolodor,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ILIE Victor Florea

pentru proiectul  « Locuinta P+1  »   propus a fi realizat in intravilanul com. Dubova, sat Dubova, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular MOLEA MADALIN ALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

pentru proiectul „Infiintare atelier de reparatie si intretinere al autovehiculelor” propus a fi amplasat in sat Jiana Veche, comuna Jiana,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular SC GHERGHINA FOREST TDG S.R.L.

pentru proiectul „Construire garaj si parcare auto in comuna Breznita-Ocol, judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in sat Breznita-Ocol, comuna Breznita-Ocol,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BALA

pentru proiectul “ Moderizare drum comunal DC 44 comuna Bala , judetul Mehedinti,,  , propus a fi amplasat  comuna Bala, sat Bala ,judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. T.P.U. DROBETA S.A.

pentru proiectul “Intrare in legalitate pentru lucrari executate: construire imobil cu regim de inaltime P+1- Complex de Alimentatie Publica”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular POPESCU L. LUCIAN ADIS Intreprindere Individuala

pentru proiectul « Construire  Spalatorie ADIS in comuna Corcova » propus a fi realizat in intravilanul comunei Corcova jud. Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA CIRESU

pentru proiectul « Reabilitare si modernizare drum comunal DC2A Negrusa si drumuri satesti in comuna Ciresu, judetul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul comunei...