Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Brosteni –Corcova

in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul «  Constructie infrastructura de apa si apa uzata in A.D.I. Brosteni-Corcova »  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular UAT COMUNA HINOVA

pentru proiectul  ” SF SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL OSTROVUL CORBULUI , COMUNA HINOVA, JUDETUL MEHEDINTI ” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Hinova, sat Ostrovul Corbului,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - COMUNA SOVARNA

pentru proiectul ”modernizare drumuri de  interes local in Comuna Sovarna”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti , Comuna Sovarna. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular A.D.I Brosteni – Corcova

pentru proiectul « Constructie infrastructura de apa si apa uzata in A.D.I. Brosteni- Corcova, judetul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul com. Brosteni si com....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Gogoşu

pentru proiectul „Rețea de canalizare cu stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Burila Mică, comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Consiliul Județean Mehedinți

pentru  proiectul „Consolidare corp drum DJ 606C zona km.53+180, la Cișmea„ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Butoiești, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA GIRLA MARE

pentru proiectul “ Modernizare strazi in comuna Girla Mare  ,, , propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul comuna Girla Mare   , judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA GRUIA

pentru proiectul “ Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Gruia , satele Gruia ,satele Gruia, Izvoarele ,  judetul Mehedinti ,, , propus a fi amplasat in extravilanul si...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul „Modernizare DJ 606B –  pe tronsoanele : km 46+985(Corzu)-km50+165(int.DJ 561A)si km 84+000(Valea-Izvorului)-86+250(DC22),L=5,430km”amplasat in intravilanul si extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Comuna Floreşti

pentru proiectul „Înfiinţare gospodărie de apă în localitatea Zegujani şi extindere reţea alimentare cu apă şi canalizare în comuna Floreşti”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Comuna Corlăţel

pentru proiectul „Sistem centralizat de alimentare cu apă în localitatea Corlăţel şi Valea Anilor”, propus a fi amplasat in intravilanul şi extravilanul comunei Corlăţel, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul  “ Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune si  bransamente individuale “,  propus a fi amplasat in Drobeta Turnu Severin, str. Kiseleff si...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular PRIMARIA ORASULUI VANJU –MARE

pentru proiectul “ Reabilitare si modernizare  strazi in orasul Vanu-Mare –zona de sud  , judetul Mehedinti  ,, , propus a fi amplasat in  intravilanul orasului Vanju-Mare ,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular PRIMARIA ORASULUI STREHAIA

pentru proiectul “ Modernizare   strazi din oras Strehaia  , judetul Mehedinti ” , propus a fi amplasat in intravilanul orasului Strehaia , judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA TAMNA

pentru proiectul “ Asfaltare drumuri comunale in  comuna Tamna ,, , propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul comuna Tamna  , judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Obirsia de Camp

pentru proiectul “ Refacere drumuri satesti degradate pe 1,5 km si drum de exploatatre degradat pe 0,6 km in satul Obarsia de Cimp ,  judetul Mehedinti ,, , propus a fi amplasat in...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Punghina

pentru proiectul „Rețele de canalizare cu stații de epurare ape uzate menajere în localităţile Recea şi Drincea, comuna Punghina, judeţul Mehedinţi” propus a fi amplasat în intravilanul şi...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA SISESTI

pentru proiectul „ Infiintare alimentare cu apa in satele Noaptesa si Caramidaru”amplasat in Comuna Sisesti, satele Noaptesa si Caramidaru, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Sisesti

pentru proiectul  "Construire microstatie epurare” amplasat in Comuna Sisesti,  judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: SC Mehedinti Gaz SA

pentru proiectul „Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune si bransamente individuale” propus a fi amplasat in localitatea Drobeta Turnu Severin, strazile Kiseleff si Baile...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: SC Telekom Romania Comunications SA

pentru proiectul „Instalare cablu fibra optica intre localitatile Baia de Arama si Dealu Mare” propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul localitatii Baia de Arama, judetul Mehedinti,...

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a acordului de mediu - titular:UAT Hinova

pentru proiectul “ MODERNIZARE  DRUMURI  SATESTI ”, propus a fi amplasat în intravilanul satelor Bistrita, Ostrovu Corbului, Hinova, comuna Hinova, judetul Mehedinti . Descarca

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a acordului de mediu - titular: SC Secom SA

pentru proiectul “STATIE DE REPOMPARE APA POTABILA ”, propus a fi implementat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Cicero, judetul Mehedinti . Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare a acordului de mediu - titular: Radulescu Melania Maria PFA

pentru proiectul “ EXTINDERE, MODIFICARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN PENSIUNE AGROTURISTICA, CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA, SPATIU DE JOACA COPII SI IMPREJMUIRE...

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a acordului de mediu - titular: Consiliul Judetean Mehedinti

pentru proiectul “POD DIN BETON ARMAT PE DJ 606C LIMITA , JUD. DOLJ – TANTARU - BUTOIEST I”, propus a fi implementat în extravilanul comunei Butoiesti, judetul Mehedinti . Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – titular: Capitanescu Octavian

pentru proiectul “Construire zid de aparare de mal, zid de beton sprijin la hotar cu nr. cadastral 50534 si gard beton pentru imprejmuire”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (Danceu) - titular: Primaria comunei Jiana

pentru proiectul “Modernizare drumuri satesti si extindere canalizare in sat Danceu, comuna Jiana”    propus a fi amplasat in judetul Mehedinti,  comuna Jiana,  titular COMUNA...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (sat Jiana Mare)- titular Primaria comunei Jiana

proiectul “Modernizare drumuri satesti in sat Jiana Mare, comuna Jiana”    propus a fi amplasat in judetul Mehedinti,  comuna Jiana,  titular COMUNA JIANA.  Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: Primaria comunei Greci

pentru proiectul “Modernizare drum comunal DC 87 in comuna  GRECI”    propus a fi amplasat in judetul Mehedinti,  comuna Jiana,  titular COMUNA GRECI.  Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare- titular: SC Distributie Energie Oltenia SA

pentru proiectul “Extindere sistem SCADA prin montarea unui numar de 300 echipamente telecomandate in LEA 20 kv apartinanad CEZ D in perioada 2017-2019 LEA 20 kv Strehaia-oras Strehaia, judetul...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: SC Distributie Energie Electrica SA

pentru proiectul “Extindere sistem SCADA prin montarea unui numar de 300 echipamente telecomandate in LEA 20 kv apartinanad CEZ D in perioada 2017-2019 LEA 20 kv Motru-Ilovat, comuna Floresti,...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare titular Primaria comunei Sisesti

pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Şişeşti, judeţul Mehedinţi, etapa a II-a” propus a fi amplasat in intravilanu si extravilanul comunei Şişeşti,, judetul Mehedinti. ...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare –titular: S.C.STRABAG S.R.L.

pentru proiectul “Amplasare staţie mixturi asfaltice şi organizare de şantier” propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Calea Cerneţiului , judetul Mehedinti, titular de...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare Titular - S.C. ATELIER TEGLAŞ S.R.L

pentru proiectul „Construire clădire cu destinaţie industrială (fabrică de săpun)”, propus a fi amplasat in intravilanul  comunei Rogova, judetul Mehedinti. Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (retea canalizare) - titular: Primaria comunei Oprisor

pentru proiectul RETEA DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE APE MENAJERE IN LOCALITATEA OPRIŞOR, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Oprişor, judetul Mehedinti.   Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (alimentare cu apa) - titular: Primaria comunei Oprisor

pentru proiectul ADUCŢIUNE APĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI BRANŞAMENTE ÎN LOCALITATEA OPRIŞOR propus a fi amplasat in intravilanul şi extravilanul comunei Oprişor, judetul...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (alimentare cu apa) - titular: Primaria comunei Tamna

pentru proiectul ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL TÂMNA, COMUNA TÂMNA, JUDEŢUL MEHEDINŢI,  proiect propus a fi amplasat in intravilanul comunei.   Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: Prima comunei Bilvanesti

pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna Bilvanesti” propus a fi amplasat in Comuna Bilvanesti,  jud. Mehedinti. Descarca

Anunt privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular: Primaria comunei Breznita Ocol

pentru  proiectul „Refacere drum comunal DC5A degradat pe 0,05 km – sat Şuşiţa, comuna Brezniţa Ocol„ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi –...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA

pentru proiectul ,,Stație de bază pentru servicii telefonie celulară”  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Podeni, județul Mehedinți, titular SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: Primaria comunei Tamna

pentru proiectul,, Asfaltare drum comunal DC 86 , comuna Tamna ,, , propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul satelor Tamna si Colaret , comuna Tamna  , judetul Mehedinti , ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (statie de epurare) - titular: Primaria comunei Oprisor.

pentru proiectul RETEA DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE APE MENAJERE IN LOCALITATEA OPRIŞOR, propus a fi amplasat in intravilanul  comunei Oprişor , titular proiect Comuna Oprisor. ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (alimentare apa)- titular:Primaria comunei Oprisor

pentru proiectul ADUCŢIUNE APĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI BRANŞAMENTE ÎN LOCALITATEA OPRIŞOR, titular proiect Comuna Oprisor. Descarca

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- titular: S.C. ATELIER TEGLAŞ S.R.L.

pentru proiectul „Construire clădire cu destinaţie industrială (fabrică de săpun)”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, intravilanul comunei Rogova, satul Poroiniţa, titular proiect S.C....

Anunt informare public pentru depunerea solicitarii de emitere acord de mediu - titular: Primaria comunei Stangaceaua

pentru proiectul “ Modernizare ulite in comuna Stangaceaua , judetul Mehedinti : Stangaceaua , Fata Motrului , Satu Mare ,, propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul satelor ...

Anunt public pentru solicitare emitere acord de mediu - titular: Primaria comunei Pristol

pentru proiectul “ modernizare drumuri de interes local in comuna Pristol, judetul Mehedinti ,, , propus a fi amplasat in  intravilanul satelor  Pristol si Cozia . comuna Pristol ,...

Anunt public pentru solicitare emitere acord de mediu - titular: Primaria comunei Tamna

pentru proiectul “ Asfaltare drum comunal DC 86 , comuna Tamna ,, , propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul satelor Tamna si Colaret . comuna Tamna  , judetul Mehedinti. ...

Anunt public pentru solicitare emitere acord de mediu - titular: Consiliul Judetean Mehedinti

pentru proiectul „Consolidare corp drum DJ 606C, zona km.53-180, la Cișmea”, propus a fi amplasat în extravilanul  comunei Butoiești, judeţul Mehedinţi -  titular  Consiliul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Tâmna

pentru proiectul „ Alimentare cu apă în satul Tâmna, comuna Tâmna ”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Tâmna, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. STRABAG S.R.L.

pentru proiectul “Amplasare staţie mixturi asfaltice şi organizare de şantier”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Calea Cerneţiului, nr. 6, ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Comuna Şişeşti

proiectul proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Şişeşti, judeţul Mehedinţi, etapa a II-a”, propus a fi amplasat in intravilanul şi extravilanul comunei Şişeşti, satele...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. SECOM SA

pentru proiectul “Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti, aglomerarea Baia de Arama”, propus a fi amplasat in oras Baia de Arama,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA SIMIAN

pentru proiectul “Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Simian”, propus a fi amplasat in comuna Simian,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA SIMIAN

pentru proiectul “Reabilitare si modernizare drumuri Simian, comuna Simian”, propus a fi amplasat in comuna Simian,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA CUJMIR

pentru proiectul “Reabilitare centru civic ”, propus a fi amplasat in comuna Cujmir,  judetul Mehedinti Descarca  

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BICLES

pentru proiectul “Modernizarea sistemului de colectare si dirijare al apelor pluviale pe drumurile comunale DC 116, DC 91 si ulita sateasca in comuna Bicles”, propus a fi amplasat in comuna...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C.DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. (Vînju Mare)

pentru  proiectul „Montare în LEA 20 kV Vînju Mare-Cujmir reanclanşatoare telecomandate, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în extravilanul UAT Vînju Mare, judeţul Mehedinţi  ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C.DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. (Strehaia )

pentru  proiectul „Montare în LEA 20 kV Strehaia – oraş Strehaia reanclanşatoare telecomandate, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în intravilanul oraşului Strehaia, judeţul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C.DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. (Cujmir)

pentru  proiectul „Montare în LEA 20 kV Cujmir-Salcia reanclanşatoare telecomandate, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cujmir, sat Aurora, judeţul Mehedinţi ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Padina ( Slasoma)

pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DC 92, DC 126 si DS 1 (Slasoma), propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Padina, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Padina

pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 123 si DC 124 , propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Padina, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Ilovat

pentru proiectul REFACERE DRUM COMUNAL DC 52, DEGRADAT PE 8 KM in sat Cracu Lung, comuna Ilovat, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Ilovat

pentru proiectul  EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN CAZ DE URGENTA IN LIMITA CANTITATII MAXIME DE 2000 MC, NECESARE REFACERII DRUMURILOR DISTRUSE DE PRECIPITATII, propus a fi amplasat in...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „ dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale” , propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Roşiori şi b-dul....

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular comuna Poroina Mare

pentru proiectul „construire pod peste piriul Ostraseva”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poroina Mare, sat Stignita, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Blidariu Mihai

pentru proiectul „casa de vacanta, ponton, zid aparare mal” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Eselnita, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Borloveanu Nebunu Popescu Elisaveta Persoana Fizica Autorizata

pentru proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICA şi ÎMPREJMUIRE  propus a fi amplasat in comuna Ponoarele, sat Ponoarele, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Brezniţa Ocol

pentru proiectul „Refacere drum comunal DC5A degradat pe 0,05 km – sat Şuşiţa, comuna Brezniţa Ocol” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Brezniţa Ocol, judeţul Mehedinţi  ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA PADINA ( Slasoma)

pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local DC 92, DC 126 si DS 1 (Slasoma)”, propus a fi amplasat in comuna Padina,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA PADINA

pentru proiectul “Modernizare drumuri comunale DC 123 si  DC 124”, propus a fi amplasat in comuna Padina,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA ILOVAT

pentru proiectul “Refacere drum comunal DC 52, degradat pe 8 km in sat Cracu Lung, comuna Ilovat, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat in extravilanul si intravilanul comunei Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. PROM CONSULTING S.R.L.

pentru proiectul “Amplasare constructie provizorie – cort evenimente si amenajare terasa de vara”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Portului, nr.3 ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA CORLATEL

pentru proiectul “ Modernizarea drumuri locale in localitatatile Corlatel si Valea Anilor, comuna Corlatel, judetul Mehedinti ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, in intravilanul comunei...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA CUJMIR

pentru proiectul “ Reabilitare centru civic, comuna Cujmir” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Cujmir, sat Cujmir Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA SIMIAN

pentru proiectul “ Extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Simian, judetul Mehedinti, faza SF ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, intravilanul/extravilanul satelor Poroina si...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA SIMIAN

pentru proiectul “REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ȘIMIAN, COMUNA ȘIMIAN, JUDEȚUL MEHEDINȚI, FAZA SF”, propus a fi amplasat in județul Mehedinți, comuna Simian, intravilanul satelor: Dedovița...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Corlăţel

pentru proiectul “ Sistem centralizat de alimentare cu apă în localitatea Corlăţel şi Valea Anilor” Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. SECOM S.A.

pentru proiectul „Reabilitare, extindere şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi, aglomerarea Baia de Aramă”, propus a fi amplasat în intravilanul ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Vrata

pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică Gospodăria de apă, comuna Vrata, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Vrata, judeţul Mehedinţi ...

Anunt public privind emiterea acordului de mediu - titular S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII – DROBETA S.A.

pentru proiectul “Exploatare cariera de piatra Gura Vaii”, propus a fi amplasat în extravilanul municipiuluil Drobeta Turnu Severin, localitatea Gura Vaii, tarlaua 92/1, parcela1/1, nr.cadastral...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. COMTIT 2005 S.R.L.

pentru proiectul „ Construire extindere şi refacere parţială acoperiş imobil ” propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, oraşul Baia de Aramă, satul Brebina,  judetul Mehedinti. ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Blidariu Mihai

pentru proiectul „ construire casă de vacanţă P+1+M, împrejmuire, ponton, bazin etanş vidanjabil şi zid apărare mal” propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Eşelniţa, str. Dunării,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Comuna Floresti

pentru proiectul „Înfiinţare gospodărie de apă în localitatea Zegujani şi extindere reţea alimentare cu apă şi canalizare în comuna Floreşti”, propus a fi amplasat în intravilanul şi...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „ dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin , str....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. SECOM S.A.

pentru proiectul “ Statie subterana de repompare apa potabila ”, propus a fi amplasat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Cicero,  judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. SECOM S.A.

pentru proiectul “ Execuţia unui foraj hidrogeologic de studiu în comuna Corcova, judeţul Mehedinţi ”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Corcova, sat Jirov, judeţul Mehedinţi ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular UAT HINOVA

pentru proiectul ” Modernizare drumuri statesti in satele Bistrita, Hinova, Ostrovul Corbului, comuna Hinova, judetul Mehedinti ” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Hinova, satele...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BACLES

pentru proiectul “ Modernizarea sistemului de colectare si dirijare a apelor pluviale pe drumurile comunale DC 116, DC 91 si ulita sateasca in comuna Bacles, judetul Mehedinti  , propus a...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular CAPITANESCU OCTAVIAN

pentru proiectul   "CONSTRUIRE ZID DE APARARE MAL, ZID DE BETON SPRIJIN LA HOTAR CU NR. CADASTRAL 50534 SI GARD BETON PENTRU IMPREJMUIRE ” , propus a fi amplasat în sat Dubova, comuna Dubova,...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: Primaria Comunei Poroina Mare

pentru proiectul ,,Retea de alimentare cu apa  in localitatile Poroina  Mare , Fantanile Negre, Stignita si Sipotu  ,,  propus a fi amplasat  extravilanul si intravilanul...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular:Primaria Comunei Malovat

pentru proiectul,, Refacere drumuri satesti degradate pe 4,355 km in satele 23 August , Colibasi, Barda , Malovat, Bobaita si refacere DC 13 degradat pe 4,06 km , sat Lazu din Fata, extravilan si...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. SECOM S.A.

pentru proiectul „Execuţia unui foraj hidrogeologic de studiu în comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Bâcleş, sat Smadoviţa, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular SECOM S.A. prin Primăria Izvoru Bîrzii

pentru proiectul „Execuția unui foraj hidrogeologic de studiu în comuna Izvoru Bîrzii, județul Mehedinți”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Balotești, comuna Izvoru Bîrzii, ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ANIȚESCU N.PETRACHE P.F.A.

pentru  proiectul „Amenajare pensiune agroturistică în comuna Balta, sat Gornoviţa, judeţul Mehedinţi” – schimbare destinaţie construcţie existentă şi extindere, propus a fi amplasat în...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. MECANOENERGETICA S.A.

pentru proiectul   deviere racord 20 kV Baia de Arama 1 si pompe Baia de Arama pentru eliberare amplasament Fundatia Tabor propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, oras Baia de Arama ,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. Distributie Energie Oltenia S.A. prin S.C. Nisempra Electro S.R.L.

pentru proiectul «Alimentare cu energie electrica parcare km282+075 langa intersectia intre DN6 si DC78, comuna Stangaceaua, Pabs=24,5 kW, jud.Mehedinti » propus a fi realizat in extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Dubova

pentru proiectul modernizare si reabilitare drumuri comunale propus a fi amplasat in comuna Dubova, sat Eibenthal si Baia Noua, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

pentru proiectul “  Dezvoltare  retea cablu fibra optica Orange in localitatile Simian , Hinova,Livezile ,Prunisor jud.Mehedinti "  , propus a fi amplasat în...