Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular NOVAC George Razvan

pentru proiectul « Construire unui ansamblu de 4 cabane » propus a fi realizat ininxtravilanul com. Eselnita , str. Dunariinr.899  din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. GOOD BURGER S.R.L.

pentru proiectul « Etajare imobil cu regim de inaltime P+1» propus a fi realizat in intravilanul mun. Dr Tr Severin, str. D. Gheta nr.16, bl.20, sc.2  din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MIRCEA S.R.L.

pentru proiectul ,,Intrare in legalitate pentru lucrari executate : recompartimentare si refumctionalizare  a spatiilor de la parter si etajul I, la imobilul cu regim de inaltime P+2+M ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - UAT Vînju-Mare

pentru proiectul “modernizare străzi rurale”, propus a fi amplasat in oraşul Vînju-Mare, satul Bucura, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ.

pentru proiectul „dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, str....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Primaria Comunei Bala

pentru proiectul  « Dezvoltarea durabila a turismului in statiunea balneoclimaterica Bala, jud. Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul satului Bala din jud.Mehedinți, titular...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul “Intarire retea electrica”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Gionea, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul “Modernizare retea de joasa tensiune si bransamente aferente PTA Gemeni, comuna Darvari, sat Gemeni, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Gemeni,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular MARCU PAULICA

pentru proiectul „Schimbare destinatie din hala productie si depozit materiale , amenajare sala de evenimente si amenajare spatiu comercial in vederea inchirierii ” Orasul Vinju Mare str....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular TUTA MARIAN DANIEL

pentru proiectul „Intrare in legalitate pentru lucrari executate : corp C1-cafe bar, dusuri, grupuri sanitare si corp C2 –terasa acoperita si acces auto / parcare ” amplasat in Comuna Punghina,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. ROUTE 56 ACTIV S.R.L.

pentru proiectul „construire hale pentru producţie de băuturi racoritoare nealcoolice şi împrejmuire în satul Izvoarele, comuna Gruia”, propus a fi amplasat in comuna Gruia, sat Izvoarele, judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA FLOREŞTI

pentru proiectul „ modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti, judeţul Mehedinţi – etapa a II-a” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinţi, comuna Floreşti, sate: Gîrdoaia, Livezi,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul „Intarire retea electrica” propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Gionea, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin reprezentant S.C. Nisempra Electro S.R.L.

pentru proiectul „Modernizare retea de joasa tensiune si bransamente aferente PTA Gemeni, comuna Darvari, sat Gemeni, judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in intravilanul satului Gemeni, comuna...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - BASICA ELVIS GABRIEL I.I.

pentru proiectul “construire adăpost animale, fânar, platformă depozitare gunoi de grajd, fosă septică, împrejmuire ” , propus a fi amplasat in comuna Jiana, satul Jiana Mare,  judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular NOVAC George Razvan

pentru proiectul  « Construirea unui ansamblu de 4 cabane » propus a fi realizat in intravilanul satului Eselnita, str. Dunarii nr.899,Cf 50240, com. Eselnita din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular BOSOACA Ionut I.I.

pentru proiectul  « Construire imprejmuire teren / infiintare 9 ha plantatie pomicola » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul com. Butoiesti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular VREJU SILVIA P.F.A.

pentru proiectul “construire platformă de gunoi de grajd”  propus a fi amplasat in sat Pluta, comuna Butoieşti, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DRAGOTONIU CLAUDIA MONICA P.F.A.

pentru proiectul “construire platformă de gunoi”  propus a fi amplasat in sat Şipotu, comuna Ponoarele, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DICULESCU FLORIAN I.I.

pentru proiectul “construire platformă de gunoi”  propus a fi amplasat in sat Brezniţa Motru, comuna Brezniţa Motru, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ARMULESCU ELENA P.F.A.

pentru proiectul “platformă depozitare dejecţii solide şi bazin subteran pentru dejecţiil lichide”  propus a fi amplasat in comuna Godeanu, sat Godeanu, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. CLICK TOP MANAGEMENT S.A.

pentru proiectul ” Investiție inițială pe schema GBER(4.2) tip I privind înființarea unei noi unități de producție în cadrul societății S.C. CLICK TOP MANAGEMENT S.A. prin crearea unui punct de...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ORAŞUL STREHAIA

pentru proiectul “construire amenajare trotuare ” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, oraşul Strehaia, străzi: Decebal, Siret, 1 Mai, Negru Vodă, Lotrului, Horia, Ştefan cel Mare, Vlad...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul „Intarire retea electrica”  (utilizator Ionut Sorin Fulga) propus a fi amplasat in localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Gionea, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular: S.C.CEZ DISTRIBUTIE S.A. prin S.C.IMSATIE DROBETA S.R.L.

pentru proiectul „Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului OUAI Padina Statie Irigatii SPP10 Jiana Mare, racordul 20KV aferent LEA 20 KV nr.3 Vinju Mare din Statia de 110/20KV Burila,...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: Comuna Branistea

pentru proiectul,, Modernizare  drumuri de interes local in comuna Branistea  ,judetul Mehedinti ,, propus a fi amplasat in  intravilanul comunei Branistea , sat Branistea  ,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A.prin S.C.IMSATIE DROBETA S.R.L.

pentru proiectul „Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului OUAI Padina Statie Irigatii SPP10 Jiana Mare, racordul 20KV aferent LEA 20 KV nr.3 Vinju Mare din Statia de 110/20KV Burila,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular SPIRLEA Adrian – Cosmin I.I.

pentru proiectul « Construire platforma gunoi de grajd  » propus a fi realizat in extravilanul loc. Izvoarele,com. Gruia  din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - MITRICA CONSTANTIN GABRIEL

pentru proiectul “ Construire  anexa agricola  si imprejmuire", propus a fi amplasat in extravilanul orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BALA

pentru proiectul ““ Refacere infrastructura in regim de urgenta in urma calamitatilor : drumuri comunale –DC45 degradat  pe 1 km , DC 44 degradat pe 1km , satele Carsu , Brates , Crainici ,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BALA

pentru proiectul “Intrare in legalitate pentru obiectivul/investitia: Refatalizare centru statiunea Bala ”,  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Bala, sat Bala, domeniul public...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BALA

pentru proiectul “Intrare in legalitate pentru obiectivul / investitia: Modernizare drumuri comunale in comuna Bala ”,  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Bala, satele: Bala,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DRAGOTOIU CLAUDIA MONICA P.F.A

pentru proiectul  “CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI IN SATUL SIPOTU, COM. PONOARELE, JUD. MEHEDINTI ” , propus a fi amplasat în intravilanul comunei Ponoarele, sat Sipotu, nr.cad.50027, judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DICULESCU FLORIAN I.I.

pentru proiectul  "CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI ” , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Breznita Motru, sat Breznita Motru, nr.cad.50210, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ZAMFIRA NICOLAE

pentru proiectul “construire grajd animale ” , propus a fi amplasat in comuna Broşteni, sat Lupşa de Jos,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul ”Reabilitare, modernizare si extindere bazin de inot municipiul Dr Tr Severin”  propus a fi amplasat in str. Crisan , nr.27, loc. Dr Tr Severin, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.

pentru proiectul “ REALIZARE ORGANIZARE DE SANTIER + IMPREJMUIRE TEREN ”, propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, Tarlaua 102/12, Parcela 10 (1/1A), judetul Mehedinti  ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BURNEA LIVIU COSTINEL

pentru proiectul “ Construire casă de vacanţă P+M, apărare de mal, bazin vidanjabil şi împrejmuire”, propus a fi amplasat în  intravilanul comunei Eselnita, str. Mraconia, nr.937, CF...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BREZNIŢA MOTRU

pentru proiectul “Modernizare drum comunal DC82-4,850 km, comuna Brezniţa Motru, judeţul Mehedinţi” propus a fi amplasat in intravilanu si extravilanul comunei Brezniţa Motru, judetul Mehedinti. ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Costescu Adrian Valentin

pentru proiectul construire casă de vacanţă D+P+E,  puţ forat, fosă septică, imprejmuire, piscina propus a fi amplasat în comuna Eşelniţa, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. SORIDA COM S.R.L.

pentru proiectul „ Continuare lucrări de construire imobil autorizat cu AC 613/17.11.2005 şi modificare regim de înălţime conform PUZ aprobat prin HCL 365/2017, rezultînd un imobil cu regim de...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ROMCASA PROD S.R.L.

pentru proiectul „schimbare destinaţie imobil existent, din service auto tip P, în centru SPA, tip P+M” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Eşelniţa, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „ dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale” , propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Orly-Aleea Violetelor,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Dragos Sorin Ioan

proiectul ,,Construire zid de aparare de  mal  , Svinita ,, propus a fi amplasat in  intravilanul comunei Svinita  , judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Turcu Elena

pentru proiectul ,,Construire zid de aparare  de mal , Svinita ,, propus a fi amplasat in  intravilanul comunei Svinita  , judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: ARMULESCU ELENA P.F.A

pentru proiectul “construire platforma depozitare dejecţii solide şi bazin subteran pentru dejecţii lichide ” , propus a fi amplasat in comuna Godeanu, satul Godeanu,  judetul Mehedinti. ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul „Reabilitare , modernizare si extindere bazin de inot” municipiul Dr Tr Severin, jud. Mehedinti. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: BURNEA LIVIU COSTINEL

pentru proiectul „Construire casa de vacanta P+M, aparare de mal, bazin vidanjabil si imprejmuire” propus a fi amplasat in intravilanul comunei Eselnita, str. Mraconia, nr. 937, CF nr. 52698...

Anunt solicitare acord de mediu - titular: SC Sorida Com SRL

Descarca pentru proiectul „continuare lucrări de construire imobil autorizat cu A.C. nr. 613/17.11.2005 şi modificare regim de înălţime conform PUZ aprobat prin HCL nr. 365 din 15.12.2017,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA SIMIAN

pentru proiectul ” Amenajare spatii verzi -4 in Loc. Cerneti, 1 in Comuna Simian”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti , Comuna Simian Descarca

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a acordului de mediu - titular PRIMARIA CORCOVA

pentru proiectul “CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN, LOCALITATEA JIROV ETAPA II – COMUNA CORCOVA, JUD. MEHEDINTI”, propus a fi implementat în intravilan comuna Corcova, sat Jirov, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea decizie etapei de incadrare a acordului de mediu - titular S.C. GHIDEL TRADE COMPANY S.R.L.

pentru proiectul “ CONSTRUIRE FILTRU SANITAR SI PLATFORMA BETONATA PENTRU AMPLASARE INCINERATOR”, propus a fi amplasat în sat Vrancea, comuna Burila Mare, nr.cad.CF/50485, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „ dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin , str....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BREZNIŢA MOTRU

pentru proiectul “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC82-4,850 km ” , propus a fi amplasat in comuna Brezniţa Motru, satele Brezniţa Motru, Valea Teilor,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular proiect UAT JUDEŢUL MEHEDINŢI

pentru proiectul „ Extinderea şi dotarea Ambulatorului de specialitate integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi ” propus a fi amplasat in...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular UAT Judeţul MEHEDINŢI

pentru proiectul „ extinderea şi dotarea Ambulatorului de specialitate integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ”, propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, b-ul Mihai...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular STOIAN NICOLAE

pentru proiectul ,,Construire anexă agricolă (magazie lemne)”  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Isverna, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CARCIUMARITA DORU

pentru proiectul “Connstruire 2 pensiuni P+1 si imprejmuire”, propus a fi amplasat in comuna Simian, sat Simian, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular PRIMARIA COMUNEI ROGOVA

pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC90A, COMUNA LIVEZILE, JUDETUL MEHEDINTI ”, propus a fi implementat în intravilan/extravilan comuna Livezile, sat Livezile, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. JAC&RAC TRANS S.R.L.

pentru proiectul “Construire imobil cu regim de inaltime P+3 si partial parter, amenajare parcare si construire imprejmuire”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular SOIMU Lucia Sofia Mihaela

pentru proiectul « Construire locuinta P+1, zid aparare mal si imprejmuire » propus a fi realizat in loc.Eselnita str. Dunarii nr. 974 G, com. Eselnita jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BARBULESCU Constantin I.F.

pentru proiectul « Construire platforma betonata » propus a fi realizat in intravilanul satului Corcova, com. Corcova, jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. FLORA SERCOM S.A. prin Fleancu Constantin

pentru proiectul  « Amplasare statie mobila carburanti , cabina personal si pompa rapida » propus a fi realizat in com. Rogova, sat Rogova CF 51034  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. GHIDEL TRADE COMPANY S.R.L..

pentru proiectul “ Construire filtru sanitar si platforma betonata pentru amplasare incinerator ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Burila Mare, sat Vrancea, nr.cad CF/50485 ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. Mehedinti Gaz S.A.

pentru proiectul « Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune si bransamente individuale » propus a fi realizat in intravilanul mun Dr Tr Severin, Calea Timisoarei,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CIONCA Luca

pentru proiectul « Amenajare parcare si zid de sprijin » propus a fi realizat in intravilanul satului Eselnita, str. Dunarii Cf 52643, com. Eselnita jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. JAC & RAC TRANS S.R.L.

pentru proiectul “IMOBIL P+3 SI PARTIAL PARTER, AMPLASARE CONTAINER SI  AMENAJARE PARCARE”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, Tarlaua...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular CIRCIUMARITA DORU - ILARIU

pentru proiectul “Construire doua pensiuni P+1 si imprejmuire”,  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Simian, sat Simian, nr.cad.53549 Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DRAGOS SORIN IOAN

pentru proiectul “CONSOLIDARE ZID APARARE DE MAL ” , propus a fi amplasat în comuna Svinita, sat Svinita, CF 50343, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular STANCIULESCU I. SEVER I.F

pentru proiectul „ CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE ”, propus a fi amplasat în extravilan sat propus a fi amplasat în extravilan sat Corlatel, comuna Corlatel,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul “Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul "Viilor" , situat in extravilanul comunei Gruia, sat Izvoarele, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BALTA

pentru proiectul   « Refacere drumuri satesti degradate pe 13 km in satele Balta, Gornovita, Sfodea, Coada Cornetului, Costesti, Prejna » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DEACONU LIVIU si DEACONU RODICA VIRGINIA

pentru proiectul “CONSTRUIRE 2 PONTOANE”, propus a fi amplasat in comuna Burila Mare, sat Tiganasi, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DEACONU LIVIU SI DEACONU RODICA - VIRGINIA

pentru proiectul “CONSTRUIRE LOCUINTA SI ANEXE”, propus a fi amplasat in comuna Burila Mare, sat Tiganasi, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BELGUN MARIA IONELA P.F.A.

pentru proiectul “ MODERNIZARE, AMENAJARE AGROPENSIUNE (SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN AGROPENSIUNE), ACOPERIS LA TERASA EXTERIOARA, SCHIMBARE DESTINATIE SI RECOMPARTIMENTARE GARAJ IN DOUA...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Primaria Comunei Gogosu

pentru proiectul   « Construire teren de sport polivalent » propus a fi realizat in intravilanul com. Gogosu, loc. Gogosu din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. RCS&RDS S.A.

pentru proiectul ,, Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice’’ , propus a fi amplasat in extravilanul comunei Hinova Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. RCS&RDS S.A.

pentru proiectul ,, Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice’’ , propus a fi amplasat in extravilanul satului Ostrovu Mare, comuna Gogosu Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. RCS&RDS S.A.

pentru proiectul ,, Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice’’ , propus a fi amplasat in extravilanul satului Izvoru Frumos, comuna Burila Mare Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul „Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul Viilor situat in extravilanul comunei Gruia, sat Izvoarele, judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in extravilanul comunei...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular CIONCA Luca

pentru proiectul  « Amenajare parcare si zid de sprijin » propus a fi realizat in intravilanul com. Eselnita, sat Eselnita CF 52643   Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular COMUNA BALTA

pentru proiectul  « Refacere drumuri satesti degradate pe 13 km in satele Balta, Gornovita, Sfodea, Coada Cornetului, Costesti, Prejna » propus a fi realizat in intravilanul si...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. Mehedinti Gaz S.A.

pentru proiectul  « Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune si bransamente individuale » propus a fi realizat in intravilanul mun. Dr.Tr.Severin str. Calea Timisoarei...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Vânjuleţ

pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 118B km.1+241 – km.5+361 (L=4120 m), comuna Vînjuleţ, judeţul Mehedinţi„ propus a fi amplasat în extravilanul comunei Vânjuleţ  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Radu Stefan Iulian

pentru proiectul  „Construire casa de vacanta, P+1E, fosa septica si ponton plutitor”  propus a fi amplasat in comuna Svinita, sat Svinita, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - COMUNA PRISTOL

pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , propus a fi amplasat in intravilanul comunei Pristol, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - SARBANESCU I. ADRIAN CĂTĂLIN P.F.A.

pentru proiectul “construire platforma gunoi de grajd”  propus a fi amplasat in comua Ponoarele,  sat Proitesti, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - MIULESCU COSMIN

pentru proiectul „construire casă de vacanță P+2E, puț forat, fosă septică, împrejmuire teren și ponton” propus a fi amplasat in comuna Eșelnița, str. Dunării, nr. 1118, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. Ferma R&M de la Deal S.R.L.

pentru proiectul « Construire 2 anexe exxploatatie agricola si foraj , imprejmuire si bazin stocare apa pentru proiectul:  „ Infiintare Plantatie Afini ”» propus a fi realizat in...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - DEACONU LIVIU si DEACONU RODICA-VIRGINIA

pentru proiectul “Construire doua pontoane” propus a fi amplasat in Tiganasi, comuna Burila Mare, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - DEACONU LIVIU si DEACONU RODICA-VIRGINIA

pentru proiectul “Construire locuinta si anexe” propus a fi amplasat in Tiganasi, comuna Burila Mare, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular PRIMARIA COMUNEI ESELNITA

pentru proiectul  „Executare aparare mal 205 m pe malul stang al raului Eselnita”  propus a fi amplasat in comuna Eselnita,  judetul Mehedinti Descarca  

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - , titular S.C. FERMA R&M DE LA DEAL S.R.L.

pentru proiectul  « Construire 2 anexe exploatatie agricola si foraj, imprejmuire si bazin stocare apa pentru proiectul: Infiintare Plantatie Afini  » propus a fi realizat in...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular BARBULESCU Constantin I.F.

pentru proiectul  « Construire platforma betonata  » propus a fi realizat in intravilanul sat Corcova, com. Corcova jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular TRIŢĂ RĂESCU SILVIA BERTA P.F.A.

pentru proiectul “platforma pentru gunoi de grajd”  propus a fi amplasat in comuna Isverna,  sat Seliştea, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Miulescu Cosmin

pentru proiectul construcţie casă de vacanţă P+2E,  puţ forat, fosă septică, imprejmuire si ponton, propus a fi amplasat în comuna Eşelniţa, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – titular VREJU P. SILVIA P.F.A.

pentru proiectul   “Construire platforma de gunoi de grajd individuala”,  propus a fi amplasat in  comuna Butoiesti, sat Pluta Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – titular COMUNA ESELNITA

pentru proiectul   “Executare aparare de mal 205 m pe malul stang al raului Eselnita”,  propus a fi amplasat in  comuna Eselnita, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular SĂRBĂNESCU I. ADRIAN CĂTĂLIN P.F.A

pentru proiectul “construire platforma gunoi de grajd ” , propus a fi amplasat in comuna Ponoarele, sat Proitesti,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare a acordului de mediu - COMUNA SIMIAN

pentru proiectul ”Aparare de mal cu gabioane pod Poroina” comuna Simian”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti , Comuna Simian Descarca