Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. Nisempra Electro S.R.L.

pentru proiectul „Modernizare LEA JT si bransamente aferente PTA2 Balta Verde” propus a fi amplasat in intravilanul satului Balta Verde, comuna Gogosu,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. Nisempra Electro S.R.L.

pentru proiectul „Modernizare LEA JT si bransamente aferente PTA Jugastru, com. Butoiesti, jud. Mehedinti” propus a fi amplasat in intravilanul satului Jugastru, comuna Butoiesti,  judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul “Exploatarea nisipului si pietrisului in perimetrul Bremana situat in extravilan comuna Malovat, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat in comuna Malovat,  judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CNAIR-D.R.D.P. Timisoara

pentru proiectul “Consolidare corp drum DN 57 km 16+700, propus a fi amplasat in comuna Eselnita,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CNAIR-D.R.D.P. Timisoara

pentru proiectul “Consolidare corp drum DN 57 km 19+700, propus a fi amplasat in comuna Eselnita,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CNAIR-D.R.D.P. Timisoara ( Eselnita )

pentru proiectul “Consolidare corp drum DN 57 km 15+700, propus a fi amplasat in comuna Eselnita,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA GRUIA

pentru proiectul „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Gruia, judetul Mehedinti”    propus a fi amplasat in judetul Mehedinti,  comuna Gruia Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Primaria comunei Grozesti

pentru proiectul “infiintare retea canalizare si realizare statie de epurare, comuna Grozesti” Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Primaria comunei Grozesti

pentru proiectul “infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa in localitatea Circeni, comuna Grozesti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Comuna Jiana

pentru proiectul ,,  Amenajare si dotare parc,localitatea Jiana, comuna Jiana , Judetul Mehedinti ,,  propus a fi amplasat in intravilanul satului Jiana, comuna Jiana ,judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Comuna Jiana

pentru proiectul ,,  Amenajare si dotare parc,localitatea Danceu, comuna Jiana , Judetul Mehedinti ,,  propus a fi amplasat in intravilanul satului Danceu, comuna Jiana  ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Comuna Jiana

pentru proiectul ,, Amenajare si dotare parc,localitatea Cioroboreni, comuna Jiana , Judetul Mehedinti ,,  propus a fi amplasat in intravilanul satului Cioroboreni Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular POPESCU FLAVIUS DANIEL

pentru proiectul   ,,Construire adapost agricol’’ , propus a fi amplasat in extravilanul municipiului Orsova punct Bratina Luncii, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Cioclov S. Iulica I.I.

pentru proiectul pensiune agroturistica „Maria Selena”  propus a fi amplasat in comuna Balta, sat Gornovita, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Vijulie V. Corina Lavinia Î.I.

pentru proiectul „Construire agropensiune”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Sviniţa, C.F.50246, judeţul Mehedinţi  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular SC PILOT 2000 SRL

pentru proiectul « Amplasare statie de betoane mobila, ecologica si imprejmuire teren » propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu Severin, zona Raul Topolnita - Platforma...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA JIANA

pentru proiectul “ Amenajare si dotare parc localitatea Jiana , comuna Jiana, judetul Mehedinti ” , propus a fi amplasat in intravilanul satului Jiana , comuna Jiana , judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA JIANA

pentru proiectul “ Amenajare si dotare parc localitatea Danceu , comuna Jiana, judetul Mehedinti ” , propus a fi amplasat in intravilanul satului Danceu, comuna Jiana , judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA JIANA

pentru proiectul “Amenajare si dotare parc localitatea Cioroboreni , comuna Jiana, judetul Mehedinti ” , propus a fi amplasat in intravilanul satului Cioroboreni  , comuna Jiana , judetul...

Anunt public privind emiterea actului de reglementare revizuit - titular S.C. DANLI FERMA S.R.L.

pentru proiectul Infiintare ferma de reproducere porcine” propus a fi amplasat in  satul Vrancea, comuna Burila Mare, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. LUISICU ALLIS S.R.L.

pentru proiectul “ Construire agropensiune” , propus a fi amplasat in comuna Svinita, sat Svinita, zona Iardumavacia - Ciucar, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular P.F.A. POSPISIL TIBERIU IOSIF U. MEDVEDA

pentru proiectul ”Construire agropensiune cu regim de inaltime  P+1 si amenajare incinta , Loc. Eibenthal”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti , Comuna Eibenthal Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Consiliul Judeţean Mehedinţi

pentru proiectul „Refacere DJ 565 Batoţi – Dunărea Mică, Devesel = 2,45 km”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Devesel Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Primăria municipiului Orşova

pentru proiectul „Reabilitare strada Banatului şi strada Dealul Moşului, inclusiv reţea apă”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Orşova  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Băloi N.Ana Î.I.

pentru proiectul „Construire pensiune agroturistică„ propus a fi amplasat în intravilanul satului Petriş, comuna Livezile, judeţul Mehedinţi  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. FLORA SERCOM S.A.

pentru proiectul « Modernizare statie PECO Meris  » propus a fi realizat in intravilanul satului Meris, com. Brosteni, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BREZNITA MOTRU

pentru proiectul « Sistem de alimentare cu apa in satul Breznita Motru, comuna Breznita Motru, judetul Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul com. Breznita Motru, jud....

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. ADREM INVEST S.R.L.

pentru proiectul “ Montare in LEA 20KV Cujmir-Vinju Mare reanclansatoare telecomandate, jud.Mehedinti”  propus a fi amplasat in extravilanul satului Vinatori , comuna Vinatori,  judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. ADREM INVEST S.R.L.

pentru proiectul “ Montare in LEA 20KV Vinju-Mare –Cujmir reanclansatoare telecomandate, jud.Mehedinti”  propus a fi amplasat in satul Patulele, comuna Patulele,  judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. ADREM INVEST S.R.L.

pentru proiectul “ Montare in LEA 20KV Motru-Strehaia  reanclansatoare telecomandate, jud.Mehedinti”  propus a fi amplasat in satul Severinesti, comuna Cazanesti,  judetul Mehedinti...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular SPATARU MARIA

pentru proiectul “Construire utilitati parcare si spatii parcare”   propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Vinju Mare  ,str. Calea Severinului, nr. 3C,judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular SPATARU MARIA

pentru proiectul “Construire utilitati parcare si spatii parcare”   propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Vinju Mare  ,str. Calea Severinului, nr. 3C,judetul Mehedinti ...

Anunt public privind dezbaterea publica - S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII – DROBETA S.A.

pentru proiectul “Construire iaz piscicol ”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, extravilanul satului Ostrovul Corbului, comuna Hinova, in situl Natura 2000,  Aria de protecție...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. Adrem Invest S.R.L.

pentru proiectul „Montare in LEA 20KV Cujmir –Vanju Mare reanclansatoare telecomandate, jud. Mehedinti” propus a fi amplasat in extravilanul satului Vinatori, comuna Vinatori,  judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. Adrem Invest S.R.L.

pentru proiectul „Montare in LEA 20KV Motru-Strehaia reanclansatoare telecomandate, jud. Mehedinti” propus a fi amplasat in extravilanul satului Severinesti, comuna Cazanesti,  judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. Adrem Invest S.R.L.

pentru proiectul „Montare in LEA 20KV Vanju Mare-Cujmir reanclansatoare telecomandate, jud. Mehedinti” propus a fi amplasat in intravilanul satului Patulele, comuna Patulele,  judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular SC TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA

pentru proiectul  “Exploatare cariera de piatra Gura Vaii” propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu severin, Gura Vaii, judetul   Mehedinti. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DRDP TIMISOARA

pentru proiectul  “Consolidare corp drum DN 57, km 19+700 stanga” propus a fi amplasat in comuna Eselnita, sat Eselnita, str.Dunarii, nr.1070-1072 B, judetul   Mehedinti. ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DRDP TIMISOARA

pentru proiectul  “Consolidare corp drum DN 57, km 16+700 stanga” propus a fi amplasat in comuna Eselnita, sat Eselnita, str.Dunarii, nr.1070-1072 B. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DRDP TIMISOARA

pentru proiectul  “Consolidare corp drum DN 57, km 15+700 stanga” propus a fi amplasat in comuna Eselnita, sat Eselnita, str.Dunarii, nr.1070-1072 B, judetul   Mehedinti. ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - IOVANOVICI NICHITA I.I.

pentru proiectul “ Construire pensiune agroturistica” , propus a fi amplasat in comuna Svinita, sat Svinita, zona Ilisova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare -S.C. DIERNA CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul ”Infiintare  Agropensiune  , amenajare incinta, realizarea imprejmuire ”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti , Comuna Dubova Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Primaria Orsova

pentru proiectul « Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati ( apa potabila, apa uzata, apa pluviala ) in municipiul Orsova » propus a fi realizat in intravilanul municipiul Orsova  ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Primăria Comunei Voloiac

pentru proiectul „Refacere pod peste pârâul Valea Bună, pe DC 65, km.6+630 avariat, comuna Voloiac, judeţul Mehedinţi”  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. UDRESCU ILE OIL S.R.L.

pentru proiectul « Construire statie mixta distributie carburanti + Totem » propus a fi realizat in intravilanul satului Jirov, com. Corcova  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - ZAHARIA GRATIAN DARIUS si ZAHARIA ESTERA-LIGIA

pentru proiectul “Construire anexe gospodaresti si imprejmuire”,  propus a fi amplasat in sat Eselnita, str.Duzilor, nr. Cadastral 633, nr. CF 51142,judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Primaria municipiului Orsova.

pentru proiectul « Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati ( apa potabila, apa uzata, apa pluviala ) in municipiul Orsova » propus a fi realizat in mun. Orsova, jud.Mehedinti, titular ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. UDRESCU ILE OIL S.R.L.

pentru proiectul « Construire statie mixta distributie carburanti + Totem » propus a fi realizat in com. Corcova, sat Jirov, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind emiterea acordului de mediu - titular S.C. TAK TRANS S.R.L.

pentru proiectul “Deschidere microcariera in vederea exploatarii nisipului si pietrisului”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Hinova, comuna Hinova,  județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. STOCHINA COM S.R.L.

pentru proiectul “Modificarea amplasament instalatie tip skid de distributie cu GPL ”, propus a fi amplasat in oras Strehaia, str.Republicii, nr.329,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Primaria municipiului Orsova

pentru proiectul „Reabilitare strada Banatului şi strada Dealul Moşului, inclusiv reţea apă”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Grădinaru Any Ramona P.F.A.

pentru proiectul „Transformare locuinţă în agropensiune„ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Bala, sat Comăneşti, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, prin D.R.D.P.Craiova, S.D.N. Tr.Severin

pentru proiectul „Lucrări de ranforsare sistem rutier DN 67A km 10+700 – 10+970 şi km 11+130 – 11+310”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Corcova, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Primăria Izvoru Bîrzii

pentru proiectul „Construire rigole şi podeţe în localitatea Schinteieşti (Troiţa – Drum Moară) Etapa II”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Schinteieşti, comuna Izvoru Bîrzii, judeţul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular SC Distributie Oltenia SA

pentru proiectul “ Modernizare racord 20KV Valea Alba St7-PTCZ42-8347 CFR Valea Alba din LEA 20KV Vanju Mare-Banovita, derivatia Balota, jud.Mehedinti”  propus a fi amplasat in satul...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu, titular – SC Stochina Com SRL

pentru proiectul “ Modificare amplasament instalatie tip skid de distributie cu GPL ” , propus a fi amplasat in oras Strehaia, str.Republicii, nr.329,  judetul Mehedinti. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Primaria Comunei Voloiac

pentru proiectul „ Refacere pod peste pârâul Valea Bună, pe DC 65, km.6+630 avariat, comuna Voloiac, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Voloiac, sat Valea Bună,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE OLTENIA S.A. prin S.C. ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS S.R.L.

pentru proiectul “ Modernizare racord 20KV Valea Alab St7-PTCZ42-8347 CFR Valea Alaba din LEA 20KV Vanju Mare-Banovita, derivatia Balota, jud.Mehedinti”  propus a fi amplasat in satul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BĂLĂNESCU GHEORGHE

pentru proiectul ,,Construire anexă gospodărească și fosă septică”  propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Orșova, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Bouwmans Frans Antoniu

pentru  proiectul „Construcţie 5 platforme beton case de vacanţă, fosă septică şi împrejmuire teren„ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eşelniţa Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. PRISTOL-LAND S.R.L.

pentru proiectul “ Executare sase puturi forate, comunaGirla Mare, judetul Mehedinti”  propus a fi amplasat in extravilanul  comunei Girla Mare, inscris CF 50432 si CF 50433, ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul “ Dezvoltare retea de distributie de gaze naturale”  propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, b-dul. Carol I - aleea de acces,  judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul “ Dezvoltare retea de distributie de gaze naturale”  propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, b-dul. Tudor Vladimirescu - aleea de acces, ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA S.A.

pentru proiectul  “Exploatare cariera de piatra Gura Vaii” propus a fi amplasat municipiul Drobeta Turnu Severin, tarlaua 92/1, parcela 1/1, nr.cadastral 54856,  judetul ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BUTOIESTI

pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local”    propus a fi amplasat in judetul Mehedinti,  comuna Butoiesti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „Dezvoltare retea de distributie de gaze naturale” propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, b-dul. Carol I-aleea de acces,  judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „Dezvoltare retea de distributie de gaze naturale” propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, b-dul. Tudor Vladimirescu-aleea de acces,  judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. LUISICU ALIIS S.R.L.

pentru proiectul “Construire agropensiune”,  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Svinita, sat Svinita, zona Iardumavacia - Ciucar Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular SC Pristol Land SRL

pentru proiectul „Executare sase puturi forate, comuna Girla Mare, judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in extravilanul comunei Girla Mare. Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DRAGOS Sorin Ioan

pentru proiectul « Construire casa de vacanta P+M si imprejmuire » propus a fi realizat in intravilanul com. Svinita, sat Svinita Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Primăria Izvoru Bîrzii

pentru proiectul „Construire rigole şi podeţe în localitatea Schinteieşti - Etapa”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Schinteieşti, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Bouwmans Frans Antoniu

pentru proiectul „Construcţie 5 platforme betonate case de vacanţă, fosă septică şi împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eşelniţa, judeţul Mehedinţi  ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DRAGOS Sorin Ioan

pentru proiectul « Construire casa de vacanta P+M si imprejmuire » propus a fi realizat in sat Svinita, com. Svinita jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular RCS & RDS

pentru proiectul construire stație de bază pentru servicii de  comunicații electronice, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Orșova, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul “ Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul „Viilor” situat in extravilanul localitatii Izvoarele, com. Gruia, jud. Mehedinti”  propus a fi amplasat in extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. FLAMAD S.R.L.

pentru proiectul “ Extindere si remodelare corp cladire existent in vederea infiintarii unei structuri de primire turistica”  propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Orsova, str.1...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA OBÂRŞIA CLOŞANI

pentru proiectul modernizare strazi , propus a fi amplasat in comuna Obârşia Cloşani, sat Obârşia Cloşani, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular TURCU ELENA

pentru proiectul CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M şi ÎMPREJMUIRE  propus a fi amplasat in comuna Svinita, Zona Dalbohi Potoc, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular TURCU ELENA

pentru proiectul CONSTRUIRE CASA DE VACANTA P+M si IMPREJMUIRE propus a fi amplasat în comuna Svinita, Zona Dalbohi Potoc, judetul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MYD-MIAVA COMPANY S.R.L.

pentru proiectul « Construire pensiune D+P+2+M » propus a fi realizat in intravilanul loc. Eselnita, strada Dunarii nr.1064 A  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. FLAMAD S.R.L.

pentru proiectul „Extindere si remodelare corp cladire existent in vederea infiintarii unei structuri de primire turistica” propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Orsova, str.1...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. ROUTE CENTER CONSTRUCT S.R.L.

pentru proiectul „Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul „Viilor” situat in extravilanul localitatii Izvoarele, com. Gruia, jud. Mehedinti” propus a fi amplasat in extravilanul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. MD MEDIA GRAPHIC S.R.L.

pentru proiectul “ Construire agropensiune P+M Poroina” , propus a fi amplasat in comuna Simian, sat Selistea, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Grădinaru Any Ramona P.F.A.

pentru proiectul „Transformare locuinţă în agropensiune”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Bala, sat Comăneşti, judeţul Mehedinţi  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - PRIMARIA COMUNEI GOGOSU

pentru proiectul  “ ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA OSTROVUL MARE – COLONIE PF II SI RETEA DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA OSTROVUL MARE” , propus a fi...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. CLUB MONTAN ISVERNA S.R.L.

pentru proiectul “ Construire baza de agrement, Isverna, judetul Mehedinti” , propus a fi amplasat in comuna Isverna, sat Selistea, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. RCS&RDS S.A.

pentru proiectul ,,Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice”  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Svinița, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. RCS&RDS S.A.

pentru proiectul ,,Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice”  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Obârșia Cloșani, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul “ Dezvoltare retea de distributie de gaze naturale si bransamente individuale”  propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, strazile Albastrelelor...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA BUTOIESTI

pentru proiectul  “Modernizare drumuri de interes local in comuna Butoiesti, judetul Mehedinti”   propus a fi amplasat in   comuna Butoiesti, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular STOICOVICI Radomir

pentru proiectul « Construire casa de vacanta Dp+P+M » propus a fi realizat in intravilanul mun. Orsova, str. Gratca nr.34 jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. FLORA SERCOM S.A. prin admin.unic FLEANCU Constantin

pentru proiectul « Valorificarea avantajului competitiv al hotelului FLORA – Drobeta Turnu Severin » propus a fi realizat in intravilanul mun. Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timisoarei nr.179...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: Balanescu Gheorghe

pentru proiectul ” Construire anexa agricola si fosa septica ” , punct ,, Culmea Poienilor,, extravilan municipiul Orsova, judetul Mehedinti. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular D.R.D.P.Craiova, S.D.N.Tr.Severin

pentru proiectul „Lucrări de ranforsare sistem rutier DN 67A km.10+700–10+970 şi km.11+130–11+310”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Corcova, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Primaria municipiului Orsova titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune pe str. Albastrelelor si str. Rosiori si bransamente individuale gaze naturale” propus a fi amplasat in intravilan...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Vlădaia

pentru  proiectul „Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Vlădaia, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Vlădaia Descarca