Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. SERV-REPARATII DIV S.R.L.

pentru proiectul „Construire hala reparatii si statie carburanti ” propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Eselnita, str. Dunarii, nr,238B, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Gogan Marinica

pentru proiectul “construire anexă exploataţie agricolă ” , propus a fi amplasat in comuna Obîrşia Cloşani, sat Obîrşia Cloşani, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA FLOREŞTI

pentru proiectul “modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti, judeţul Mehedinţi – etapa a II a” propus a fi amplasat in intravilanu si extravilanul comunei Floreşti, judetul Mehedinti...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular HODOROG CATALIN GABRIEL

pentru proiectul ” CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI APĂRARE MAL” , propus a fi realizat în județul Mehedinți, municipiul Orșova, extravilan punctul ”Lunca Viilor” Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA PUNGHINA

pentru proiectul “Modernizare drumuri vicinale in comuna Punghina, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Punghina, satele Recea, Drincea, Punghina si Cearing, judeţul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Primăria Comunei Șimian

pentru proiectul ”Extindere rețele de iluminat – zona târg, sat Cerneți, comuna Șimian” , propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Șimian, sat Cerneți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - Primăria Comunei Șimian

pentru proiectul ”EXTINDERE REȚELE DE ILUMINAT - ZONA TÂRG , SAT CERNEȚI, COMUNA ȘIMIAN” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, comuna Șimian, sat Cerneți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA PUNGHINA

pentru proiectul „ Modernizare drumuri vicinale în comuna Punghina, judeţul Mehedinţi ”  propus a fi amplasat în comuna Punghina, satele Punghina, Recea, Drincea, Cearingu,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - S.C. JAC & RAC TRANS S.R.L.

pentru proiectul „Construire imobil cu regim de înălţime P+1, prevăzut la parter cu spaţii prestări servicii şi sală de mese (spaţiu alimentaţie publică) şi birouri la etaj”, propus a fi...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CIRCIUMARITA Adrian

pentru proiectul « Construire pensiune P+1E si imprejmuire » propus a fi realizat in intravilanul loc.Simian, com Simian T 213,P 7/1,8,8/1 din jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ISTODOR ROBERT

pentru proiectul « Construire pensiune P+1Esi imprejmuire » propus a fi realizat in intravilanul loc.Simian, com Simian T 213,P 7/1,8,8/1 din jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular CIRCIUMARITA Adrian

pentru proiectul « Construire P+1 si imprejmuire » propus a fi realizat in intravilanul satului Simian, comuna Simian,  T 213, P 7/1, 8, 8/1 jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ISTODOR Robert

pentru proiectul « Construire P+1 si imprejmuire » propus a fi realizat in intravilanul satului Simian, comuna Simian,  T 213, P 7/1, 8, 8/1 jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA S.A.

pentru proiectul « Exploatarea nisipului si pietrisului in vederea realizarii unui iaz piscicol » propus a fi realizat in extravilanul satului Hinova, comuna Hinova, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. BSC CONSULTYNG S.R.L.

pentru proiectul “înfiinţarea unei plantaţii pomicole în Comuna Butoieşti, Judeţul Mehedinţi ” , propus a fi amplasat în comuna Butoieşti,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. ROSORTLIADI S.R.L.

pentru proiectul « Infiintare iaz piscicol, sat Ostrovul Corbului, com. Hinova, jud. Mehedinti » propus a fi realizat in extravilanul satului Hinova, comuna Hinova, jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular MORJAN VICTOR-SORIN

pentru proiectul „construire imobil cu regim de înălţime P+2+M prevăzut cu spaţii comerciale la parter şi locuinţă la etaj şi mansardă, spălătorie auto şi împrejmuire”,, propus a fi amplasat in...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: U.A.T Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul ,,Consolidare pod patru benzi Calea Craiovei ,, propus a fi amplasat in  intravilanul municipiului  Drobeta Turnu Severin  , judetul Mehedinti, titular UAT...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular MITROI Constantin PFA

pentru proiectul « construire service auto » propus a fi realizat in intravilanul loc.Simian, com Simian din jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular MITROI CONSTANTIN P.F.A.

pentru proiectul  « Construire service auto » propus a fi realizat in intravilanul loc. Simian, com. Simian din jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular HODOROG CATALIN GABRIEL

pentru proiectul   CONSTRUIRE ANEXĂ AGRICOLĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI APĂRARE MAL , propus a fi realizat în   județul Mehedinți, municipiul Orșova , extravilan pct. Lunca Viilor ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. NISEMPRA ELECTRO S.R.L.

pentru proiectul ”EXTINDERE REȚEA JOASĂ TENSIUNE, ZONA TÂRG, SAT CERNEȚI, COMUNA ȘIMIAN, JUDEȚUL MEHEDINȚI ”, propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Șimian, sat Cerneți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ENESCU NELU

pentru proiectul “ Amenajare Valea Viei in satul Corcova , judetul Mehedinti ”,   propus a fi amplasat in  intravilanul  satului Corcova, comuna Corcova ,  judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna Dubova

pentru proiectul « construire debarcader golful Dubova, com. Dubova, jud.Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul loc.Dubova, com. Dubova din jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BASICA ELVIS GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

pentru proiectul “construire adăpost animale, fânar, platforma depozitare gunoi de grajd, fosă septică, împrejmuire”  propus a fi amplasat in comuna Jiana,  sat Jiana Mare, judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ARBANASI ALIN

pentru proiectul „construire locuință D+P+E+M, consolidare mal, ponton şi împrejmuire” propus a fi amplasat in comuna Dubova, sat Dubova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. RCS&RDS S.A.

pentru proiectul ,,Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice”  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Godeanu, județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Enache Catalin

pentru proiectul  ,,Construire hala industriala pentru utilaje agricole , spalaltorie si imprejmuire in localittaea Albulesti , comuna Dumbrava , judetul Mehedinti  ,, propus a fi...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - ORAŞUL STREHAIA

pentru proiectul “INSTALARE REZERVOR G.P.L.”,  propus a fi amplasat in oraşul Strehaia, strada Republicii, nr. 124, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - P.F.A. DARAP N. VALENTINA

pentru proiectul “construire platformă dejecţii animale”  propus a fi amplasat in comuna Isverna, sat Draghesti, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - Primăria Comunei Bîcleș

pentru proiectul   ” REFACERE DRUM COMUNAL DC91 DEGRADAT PE 0,1 KM ȘI PODUL CARE TRAVERSEAZĂ DC91, SAT PETRA, COMUNA BÎCLEȘ, JUDEȚUL MEHEDINȚI”  propus a fi realizat în ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BÎCLEȘ

pentru proiectul “ Modernizare drumuri sătești în comuna Bîcleș, județul Mehedinți – etapa a II-a”, propus a fi amplasat în  intravilanul si extravilanul comunei Bîcleș, satele Bîcleș, Podu...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BÎCLEŞ

pentru proiectul „ Modernizare drumuri săteşti în comuna Bîcleş, judeţul Mehedinţi – etapa a II-a ”  propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Bîcleş, satele Bîcleş, Podu...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular PRIMĂRIA COMUNEI BÎCLEȘ

pentru proiectul ” Refacere drum comunal DC91 degradat pe 0,1 km și podul care traversează DC91, sat Petra, comuna Bîcleș, județul Mehedinti ”, propus a fi realizat în  sat Petra, comuna...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. Distribuție Energie Oltenia S.A.

pentru proiectul  ” Extindere rețea joasă tensiune, case de vacanță, zona Schitul Topolniței, comuna Izvoru Birzii”  propus a fi realizat în  intravilanul satului Balotești, comuna...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA DUBOVA

pentru proiectul  « « Construire debarcader Golful Dubova   » propus a fi realizat in intravilanul comunei Dubova din jud.Mehedinți Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular GAVRILA VALENTIN

pentru proiectul “ Construire spalatorie , localitatea Patulele, Judetul Mehedinti ”,   propus a fi amplasat in  intravilan sat Patulele , comuna Patulele ,  judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular UAT DROBETA TURNU SEVERIN

pentru proiectul  “Consolidare pod patru benzi Calea Craiovei ”,   propus a fi amplasat  in judetul Mehedinti,  municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Calea...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Arbanasi Alin

pentru proiectul construire locuinţă D+P+E+M, consolidare mal, ponton şi imprejmuire, propus a fi amplasat în comuna Dubova, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - P.F.A. DARAP N. VALENTINA

pentru proiectul “construire platformă pentru dejecţii animaliere ” , propus a fi amplasat în sat Seliştea, comuna Isverna,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „ dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale” , propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Cernetiuli , nr. 8B,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular EGHER CARMEN

pentru proiectul “Construire anexa exploatatie agricola, foisor, aparare de mal, ponton si imprejmuire pe latura de nord-vest”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Orsova, Punct Lunca...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BALACITA

pentru proiectul “ Modernizare drum comunal DC 93, comuna Balacita, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în  extravilanul satului Dobra, comuna Balacita, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular EGHER CARMEN

pentru proiectul „ Construire anexa exploatatie agricola, foisor, aparare de mal, ponton si imprejmuire pe latura de nord-vest ”  propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Orsova,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular COMUNA BĂLĂCIŢA

proiectul „ Modernizare drum comunal DC 93, comuna Bălăciţa, judeţul Mehedinţi ”  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bălăciţa, sat Dobra,  judetul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ

pentru proiectul „dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin , str....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - PRIMĂRIA ORAŞULUI STREHAIA

pentru proiectul “Instalare rezervor G.P.L. (platformă betonată şi împrejnuire) ” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, oraşul Strehaia, strada Republicii, nr. 124. Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA PATULELE

pentru proiectul « Asfaltare ulite comunale in loc. Patulele si Viasu – etapa a II-a » propus a fi realizat in intravilanul com. Patulele, loc. Viasu si Patulele din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT VINJU MARE

pentru proiectul “Modernizare strazi rurale” propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Bucura, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - S.C. GLOBAL COMPANY INCORPORATE S.R.L.

pentru proiectul “ INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA CU SECTIE DE ABATORIZARE ŞI COMERCIALIZARE”, propus a fi amplasat în sat Vrancea, comuna Burila Mare, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Orasul Strehaia

pentru proiectul ,,Modernizare  strazi din oras Strehaia ,, propus a fi amplasat in  intravilanul Orasului Strehaia , judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. Distribuție Energie Oltenia S.A. - S.M.A.D. Drobeta

pentru proiectul ”Extindere rețea joasă tensiune case de locuit, zona Schitul Topolniței de Jos, comuna Izvorul Bârzii, județul Mehedinți” propus a fi amplasat în zona Schitul Topolniței de Jos,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular comuna Patulele

pentru proiectul  « Asfaltare ulite comunale in localitatea Patulele si Viasu- Etapa a II-a » propus a fi realizat in intravilanul comunei Patulele satele Patulele si Viasu din...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COSTESCU ADRIAN-VALENTIN

pentru proiectul „construire casă de vacanță D+P+1E, împrejmuire, puț forat, fosă septică, PISCINĂ” propus a fi amplasat in comuna Eșelnița, str. Dunării, nr. 1038a, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ORAŞUL STREHAIA

pentru proiectul “AMENAJARE TROTUARE”  propus a fi amplasat in oraşul Strehaia, străzile: Decebal, Siret, 1 Mai, negru Vodă, Lotrului, Horia, Ştefan cel mare, Vlad Ţepeş, Fabricii, Cerna,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COACA Ovidiu Robert

pentru proiectul « Extindere retea de apa si realizare 2 bransamente » propus a fi realizat in intravilanul mun. Dr Tr Severin, str. Linistii din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Primaria Bala

pentru proiectul « Dezvoltarea turismului in statiunea balneoclimaterica Bala, jud. Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul satului Bala din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BALA

pentru proiectul “INTRARE IN LEGALITATE PENTRU OBIECTUL / INVESTITIA REFATALIZARE CENTRU STATIUNEA BALA”, propus a fi implementat în localitatea Bala, comuna Bala, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BALA

pentru proiectul “INTRARE IN LEGALITATE PENTRU OBIECTUL / INVESTITIA MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BALA, JUDETUL MEHEDINTI”, propus a fi implementat în intravilan / extravilan comuna...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BUDARCEA G. ELENA MARIA I.I.

pentru proiectul „ CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI ”, propus a fi amplasat în extravilan sat Severinesti, comuna Cazanesti, nr.cadastral 50294, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular NOVAC George Razvan

pentru proiectul « Construire unui ansamblu de 4 cabane » propus a fi realizat ininxtravilanul com. Eselnita , str. Dunariinr.899  din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. GOOD BURGER S.R.L.

pentru proiectul « Etajare imobil cu regim de inaltime P+1» propus a fi realizat in intravilanul mun. Dr Tr Severin, str. D. Gheta nr.16, bl.20, sc.2  din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MIRCEA S.R.L.

pentru proiectul ,,Intrare in legalitate pentru lucrari executate : recompartimentare si refumctionalizare  a spatiilor de la parter si etajul I, la imobilul cu regim de inaltime P+2+M ...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - UAT Vînju-Mare

pentru proiectul “modernizare străzi rurale”, propus a fi amplasat in oraşul Vînju-Mare, satul Bucura, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ.

pentru proiectul „dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, str....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular Primaria Comunei Bala

pentru proiectul  « Dezvoltarea durabila a turismului in statiunea balneoclimaterica Bala, jud. Mehedinti » propus a fi realizat in intravilanul satului Bala din jud.Mehedinți, titular...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul “Intarire retea electrica”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Gionea, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul “Modernizare retea de joasa tensiune si bransamente aferente PTA Gemeni, comuna Darvari, sat Gemeni, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în intravilanul satului Gemeni,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular MARCU PAULICA

pentru proiectul „Schimbare destinatie din hala productie si depozit materiale , amenajare sala de evenimente si amenajare spatiu comercial in vederea inchirierii ” Orasul Vinju Mare str....

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular TUTA MARIAN DANIEL

pentru proiectul „Intrare in legalitate pentru lucrari executate : corp C1-cafe bar, dusuri, grupuri sanitare si corp C2 –terasa acoperita si acces auto / parcare ” amplasat in Comuna Punghina,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. ROUTE 56 ACTIV S.R.L.

pentru proiectul „construire hale pentru producţie de băuturi racoritoare nealcoolice şi împrejmuire în satul Izvoarele, comuna Gruia”, propus a fi amplasat in comuna Gruia, sat Izvoarele, judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - COMUNA FLOREŞTI

pentru proiectul „ modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti, judeţul Mehedinţi – etapa a II-a” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinţi, comuna Floreşti, sate: Gîrdoaia, Livezi,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul „Intarire retea electrica” propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Gionea, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin reprezentant S.C. Nisempra Electro S.R.L.

pentru proiectul „Modernizare retea de joasa tensiune si bransamente aferente PTA Gemeni, comuna Darvari, sat Gemeni, judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in intravilanul satului Gemeni, comuna...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - BASICA ELVIS GABRIEL I.I.

pentru proiectul “construire adăpost animale, fânar, platformă depozitare gunoi de grajd, fosă septică, împrejmuire ” , propus a fi amplasat in comuna Jiana, satul Jiana Mare,  judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular NOVAC George Razvan

pentru proiectul  « Construirea unui ansamblu de 4 cabane » propus a fi realizat in intravilanul satului Eselnita, str. Dunarii nr.899,Cf 50240, com. Eselnita din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular BOSOACA Ionut I.I.

pentru proiectul  « Construire imprejmuire teren / infiintare 9 ha plantatie pomicola » propus a fi realizat in intravilanul si extravilanul com. Butoiesti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular VREJU SILVIA P.F.A.

pentru proiectul “construire platformă de gunoi de grajd”  propus a fi amplasat in sat Pluta, comuna Butoieşti, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DRAGOTONIU CLAUDIA MONICA P.F.A.

pentru proiectul “construire platformă de gunoi”  propus a fi amplasat in sat Şipotu, comuna Ponoarele, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DICULESCU FLORIAN I.I.

pentru proiectul “construire platformă de gunoi”  propus a fi amplasat in sat Brezniţa Motru, comuna Brezniţa Motru, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ARMULESCU ELENA P.F.A.

pentru proiectul “platformă depozitare dejecţii solide şi bazin subteran pentru dejecţiil lichide”  propus a fi amplasat in comuna Godeanu, sat Godeanu, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular S.C. CLICK TOP MANAGEMENT S.A.

pentru proiectul ” Investiție inițială pe schema GBER(4.2) tip I privind înființarea unei noi unități de producție în cadrul societății S.C. CLICK TOP MANAGEMENT S.A. prin crearea unui punct de...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ORAŞUL STREHAIA

pentru proiectul “construire amenajare trotuare ” , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, oraşul Strehaia, străzi: Decebal, Siret, 1 Mai, Negru Vodă, Lotrului, Horia, Ştefan cel Mare, Vlad...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul „Intarire retea electrica”  (utilizator Ionut Sorin Fulga) propus a fi amplasat in localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Vasile Gionea, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular: S.C.CEZ DISTRIBUTIE S.A. prin S.C.IMSATIE DROBETA S.R.L.

pentru proiectul „Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului OUAI Padina Statie Irigatii SPP10 Jiana Mare, racordul 20KV aferent LEA 20 KV nr.3 Vinju Mare din Statia de 110/20KV Burila,...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: Comuna Branistea

pentru proiectul,, Modernizare  drumuri de interes local in comuna Branistea  ,judetul Mehedinti ,, propus a fi amplasat in  intravilanul comunei Branistea , sat Branistea  ,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A.prin S.C.IMSATIE DROBETA S.R.L.

pentru proiectul „Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului OUAI Padina Statie Irigatii SPP10 Jiana Mare, racordul 20KV aferent LEA 20 KV nr.3 Vinju Mare din Statia de 110/20KV Burila,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular SPIRLEA Adrian – Cosmin I.I.

pentru proiectul « Construire platforma gunoi de grajd  » propus a fi realizat in extravilanul loc. Izvoarele,com. Gruia  din jud.Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - MITRICA CONSTANTIN GABRIEL

pentru proiectul “ Construire  anexa agricola  si imprejmuire", propus a fi amplasat in extravilanul orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BALA

pentru proiectul ““ Refacere infrastructura in regim de urgenta in urma calamitatilor : drumuri comunale –DC45 degradat  pe 1 km , DC 44 degradat pe 1km , satele Carsu , Brates , Crainici ,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BALA

pentru proiectul “Intrare in legalitate pentru obiectivul/investitia: Refatalizare centru statiunea Bala ”,  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Bala, sat Bala, domeniul public...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular COMUNA BALA

pentru proiectul “Intrare in legalitate pentru obiectivul / investitia: Modernizare drumuri comunale in comuna Bala ”,  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Bala, satele: Bala,...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DRAGOTOIU CLAUDIA MONICA P.F.A

pentru proiectul  “CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI IN SATUL SIPOTU, COM. PONOARELE, JUD. MEHEDINTI ” , propus a fi amplasat în intravilanul comunei Ponoarele, sat Sipotu, nr.cad.50027, judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular DICULESCU FLORIAN I.I.

pentru proiectul  "CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI ” , propus a fi amplasat în extravilanul comunei Breznita Motru, sat Breznita Motru, nr.cad.50210, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu - titular ZAMFIRA NICOLAE

pentru proiectul “construire grajd animale ” , propus a fi amplasat in comuna Broşteni, sat Lupşa de Jos,  judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul ”Reabilitare, modernizare si extindere bazin de inot municipiul Dr Tr Severin”  propus a fi amplasat in str. Crisan , nr.27, loc. Dr Tr Severin, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.

pentru proiectul “ REALIZARE ORGANIZARE DE SANTIER + IMPREJMUIRE TEREN ”, propus a fi amplasat in municipiul Drobeta Turnu Severin, Tarlaua 102/12, Parcela 10 (1/1A), judetul Mehedinti  ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BURNEA LIVIU COSTINEL

pentru proiectul “ Construire casă de vacanţă P+M, apărare de mal, bazin vidanjabil şi împrejmuire”, propus a fi amplasat în  intravilanul comunei Eselnita, str. Mraconia, nr.937, CF...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA BREZNIŢA MOTRU

pentru proiectul “Modernizare drum comunal DC82-4,850 km, comuna Brezniţa Motru, judeţul Mehedinţi” propus a fi amplasat in intravilanu si extravilanul comunei Brezniţa Motru, judetul Mehedinti. ...