Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. NANMAR ECO FRUCT S.R.L.

pentru proiectul  “ Infiintarea unei plantatii pomicole, construire hala spatiu administrative, productie-procesare si hala depozitare utilajeagricole, put forat si imprejmuire perimetrala in...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Calota Bogdan Cristian

pentru proiectul „„construire imobil Sp+P+2E cu funcțiuni mixte, spații comerciale la parter și spații de locuit la etajele superioare, construire cameră tehnică și pavilion de vară””  propus...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular COMUNA SIMIAN

pentru proiectul “Amenajare strazi in sat Cerneti si sat Simian, com. Simian, jud.Mehedinti” propus a fi amplasat în intravilanul satului Cerneti si Simian Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular PRIMARIA COMUNEI GOGOSU

pentru proiectul "Construire pod peste canalul colector principal (CCP) in comuna Gogosu, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Gogosu, comuna Gogosu, judeţul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. TASHA ENERGY S.R.L.

pentru proiectul ”construire statie mixta auto pentru autovehicule   ,, propus a fi realizat în județul Mehedinți,  intravilan comuna  Butoiesti , sat Butoiesti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Comuna VLADAIA

pentru proiectul “Modernizare strazi rurale in comuna Vladaia, judetul Mehedinti”, propus a fi realizat în județul Mehedinți, intravilan si extravilan UAT Vladaia Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul ”extindere retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Matei Vasilescu, județul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul ”extindere retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Horatiu, județul Mehedinți ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul ”dezvoltare retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin ,str.Kiseleff si Alion  ,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MILARIMAR S.R.L.

pentru proiectul ,, Lucrari de explorare în perimetrul Valea lui Milcu, comuna Broşteni, judeţul Mehedinţi ”, propus a fi amplasat in comuna Broşteni ,  judetul Mehedinti Descarca

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - titular: PRIMEJDIE ERASMUS ROBERT

pentru proiectul ,, Construire locuinta P+M, bazin vidanjabil si zid de aparare mal ”,  , propus a fi amplasat în intravilanul mun. Orsova punctul “ Lunca Satului” titular de PRIMEJDIE...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular SC MEHEDINTI GAZ SA (str. Dimitrie Grecescu)

pentru proiectul  ,, Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”,propus a fi amplasat in intravilanul  municipiului Drobeta Turnu Severin ,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular SC MEHEDINTI GAZ SA (str. Maresal Averescu)

pentru proiectul  ,, Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”,propus a fi amplasat in intravilanul  municipiului Drobeta Turnu Severin ,...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: SC FOR ELDA SRL

pentru proiectul “forat puţ apă de rezervă în vederea alimentării cu apă a fermei” propus a fi amplasat in comua Devesel,  sat Scăpău, judetul Mehedinti. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul expindere reţea electirică de joasă tensiune propus a fi amplasat in intravilanul muniocipiului Drobeta Turnu Severin, str. Mesteacanului, Stejarului, Cibinului Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ORNGE ROMANIA S.A..

pentru proiectul "Dezvoltare reţea de telecomunicaţii electronice între localităţile Ştefan Odobleja (CR 0413), Livezile (CR 0290), Poroina Mare (CR 0752), Oreviţa Mare (CR 0477), Vînju Mare (CR...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular comuna Vrata

pentru proiectul ” Modernizare drumuri de interes local in comuna Vrata  , judetul Mehedinti , propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Vrata  Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular comuna Bicles

pentru proiectul ” Sistem de alimentare cu apa in satele Giura si Bacles si realizare bransamente in comuna Bicles , judetul Mehedinti , propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular: SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA

pentru proiectul „ Construire iaz piscicol ALPHA prin exploatarea nisipului si pietrisului ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, extravilanul satului Hinova, comuna Hinova. ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular:SC Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A

pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la CCH Drobeta Turnu Severin prin implementarea unei instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă-construire hală”,  propus a...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular: COMUNA GOGOSU

pentru proiectul „ Construire pod peste canalul collector principal (CCP) în comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, extravilanul localităţii Gogoşu,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular: SC MEHEDINTI GAZ SA (retea si bransamente str. Kiseleff si str. Alion)

pentru proiectul  ,, Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”,propus a fi amplasat in intravilanul  municipiului Drobeta Turnu Severin ,...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - titular: COMUNA BUTOIESTI

pentru proiectul ” Modernizarea ulite  in comuna Butoiesti ,  judetul Mehedinti ” , propus a fi realizat în județul Mehedinți, intravilanul si extravilanul Comunei Butoiesti. ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular: SC COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA

pentru proiectul „Construire hală industrială pentru fabricarea hârtiei şi depozitarea bobinelor de hârtie, realizare platformă şi padocuri pentru stocarea maculaturii, amenajare incintă şi...

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - titular: BOSOANCA IONUT I.I.

pentru proiectul “înfiinţare 9 ha de plantaţie pomicola”  propus a fi amplasat in comuna Butoieşti, judetul Mehedinti, titular Bosoanca Ionut II. Descarca

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular Comuna Bacles

pentru proiectul  ,, Sistem de alimentare cu apa in satele Giura si bacles si realizare bransamente in comuna Bacles ,judetul Mehedinti,, propus a fi amplasat în  intravilanul si...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular SC MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul  ,, Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”,propus a fi amplasat in intravilanul  municipiului Drobeta Turnu Severin ,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular SC MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul  ,, Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”,propus a fi amplasat in intravilanul  municipiului Drobeta Turnu Severin ,...

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular COMUNA ISVERNA

pentru proiectul „ MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA ISVERNA” propus a fi realizat în județul Mehedinți, Comuna Isverna Descarca

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - tiutlar Comuna Isverna

pentru proiectul „Extindere alimentare cu apa in Cerna Virf si Nadanova propus a fi realizat în județul Mehedinți, Comuna Isverna  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul „ Deyvoltare retea de distributie gaze natural medie presiune si bransamente individuale ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Drobeta Turnu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. NISEMPRA ELECTRO S.R.L.

pentru proiectul "Întărire reţea în vederea racordării utilizatorului Valentin Crişan, Cerneţi Nisip, jud. Mehedinti”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Şimian, sat Şimian, judeţul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular FLOAREA A. NETA PFA

pentru proiectul "Construire atelier spalatorie auto, comuna Branistea, jud. Mehedinti”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Şimian, sat Şimian, judeţul Mehedinţi Descarca

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pt. modernizare drumuri – titular: COMUNA SISESTI

pentru proiectul „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL  IN COMUNA SISESTI, JUDETUL MEHEDINTI ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, Comuna Sisesti. Descarca

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu- titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul  ,, Santuri /rigole  din beton si accese  proprietati –DJ 606 D Slatinicu Mare , Slatinicu Mic , propus a fi amplasat în  intravilanul satelor Slatinicu Mare...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – titular: BOSOANCĂ IONUȚ I.I.

pentru proiectul “înfiinţare 9 ha de plantaţie pomicolă ” , propus a fi amplasat în comuna Butoieşti,  sat Butoiești, judetul Mehedinti. Descarca

Anunţ privind dezbaterea publică in vederea emiterii acordului de mediu pt. infiintare iaz piscicol - titular:SC ROSORTLIADI SRL

pentru proiectul   Infiintare iaz piscicol, sat Hinova, comuna Hinova, judetul Mehedinti ., propus a fi amplasat în extravilanul com. Hinova ., titular  SC ROSORTLIADI SRL . ...

Anunţ privind dezbaterea publică in vederea emiterii acordului de mediu - titular: SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL

pentru proiectul   Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul “Iaz Piscicol Ostrovu”  propus a fi amplasat în extravilanul satului Hinova, comuna Hinova, ., titular   ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: COMUNA FLORESTI

pentru proiectul “infiintare retea de canalizare in localitatea Zegujani si extindere retea de canalizare in satele Livezi si Gardoaia ” , propus a fi amplasat in comuna Fliresti, satele Zegujani,...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pt. alimentare apa - titular: COMUNA ISVERNA

pentru proiectul   ,, extindere retea alimentare cu apa in satele Nadanova si Cerna Varf ,judetul Mehedinti , titular Comuna Isverna. Descarca

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pt. drumuri- titular: Comuna Isverna

pentru proiectul   ,, Modernizarae si reabilitare drumuri comunale in comuna Isverna  ,judetul Mehedinti , titular Comuna Isverna. Descarca

Anunt public privind solicitare emitere acord de mediu - titular: PRIMARIA COMUNEI DEVESEL

pentru proiectul ” REȚEA DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE, SAT DEVESEL, COMUNA DEVESEL, JUDEȚUL MEHEDINȚI ” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, comuna Devesel, sat...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare -titular: GOGAN MARINICA

pentru proiectul “construire anexă exploataţie agricolă”  propus a fi amplasat in comua Obîrşia Cloşani,  sat Obîrşia Cloşani, judetul Mehedinti. Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pt. DJ 606B - titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul ”Reabilitare DJ 606 B pe tronsonul DC 22-Bistrita ,L=2,8 km, judetul Mehedinti  ,, propus a fi realizat în județul Mehedinți , intravilanul si extravilanul comunelor...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pt. DJ 606D - titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul ”Reabilitare DJ 606 D pe tronsonul Greci-Colaret ,, propus a fi realizat în județul Mehedinți , intravilanul si extravilanul Greci si Tamna. Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: I.I. FUNIERU IONICA

pentru proiectul ”CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, COMUNA CUJMIR, JUDEȚUL MEHEDINTI ” Descarca  

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: SC C.C.H SA

proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la CCH Drobeta Turnu Severin prin implementarea unei instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă-construire hală”, propus a fi amplasat în...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular FLOREA NETA P.F.A.

pentru proiectul  ,, Construire atelier spalatorie auto, comuna Branistea , judetul Mehedinti,, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Branistea  ,judetul Mehedinti Descarca

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. ORANGE ROMANIA

pentru proiectul ” Traseu Orange in judetul Mehedinti –reconfigurare BB Bilvanesti –Craiova – deviere  Traseu UAT Bilvanesti -UAT Ilovat ,, propus a fi realizat în  intravilanul...

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular UDREA CEZAR

pentru proiectul ” ”Extindere retea de apa si 3 bransamente ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin , str.Walter Maracineanu, tarlaua 3, parcela 2, județul Mehedinți ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Nedelcovici Branislav Goran

pentru proiectul construire casă de vacanţă şi anexe (ponton, împrejmuire teren, apărare de mal, amenajare acces) construire anexa-foisor, imprejmuire si zid de sprijin  propus a fi amplasat...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Popescu Constantin

pentru proiectul „construire spalatorie auto” propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, orasul Baia de Arama, str. Minelor, nr. 16 Descarca

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul ”dezvoltare retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin , str.Dimitrie Bolintineanu,...

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul ”dezvoltare retea distrubutie gaze natural medie presiune si bransamente individuale ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin , str.Adrian , județul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul " Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune si bransamente individuale”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str. Smardan,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul " Dezvoltare retea de distributie gaze naturale medie presiune si bransamente individuale”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str. Romulus...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul “dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul “dezvoltare reţea de distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale”  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, strada...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular Comuna Butoiesti

pentru proiectul   ,, Modernizare ulite in comuna Butoiesti  propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul   comunei Butoiesti. Satele Buicesti , Jugastru ,...

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular COMUNA SIMIAN

pentru proiectul ” Construire zid de sprijin sat Simian ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, Comuna Simian Descarca

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. WEBCLOUD S.R.L.

pentru proiectul ” Sistematizare teren , aparare de mal si ponton ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, Comuna Eselnita Descarca

Anunţ public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular Primaria comunei Podeni

pentru proiectul MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN COMUNA PODENI, JUDEŢUL MEHEDINŢI , propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul comunei Podeni Descarca

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular comuna Stangaceaua

pentru proiectul ” Modernizare drumuri comunale DC 74 (L=1478m), DC 76A (L=160m), DC 79  (L=494), drumuri satesti sat Breznicioara si ulite sat Tarsa  ” , propus a fi realizat în...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul ” Dezvoltare rețea distribuțíe gaze naturale medie presiune și branșamente individuale ” , propus a fi realizat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str....

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul ” Dezvoltare rețea distribuțíe gaze naturale medie presiune și branșamente individuale ” , propus a fi realizat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str....

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul ” Dezvoltare rețea distribuțíe gaze naturale medie presiune și branșamente individuale ” , propus a fi realizat în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str....

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular: COMUNA HUSNICIOARA

pentru proiectul " Reabilitare si modernizare  drumuri comunale DC15A localitatea Husnicioara şi DC18 localitatea Baditesti, comuna Husnicioara, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular: SC MANGO DEVELOPMENT SRL

pentru proiectul " Alimentare cu apa si racord canalizare”, propus a fi amplasat în intravilanul localitatii Drobeta Turnu Severin, str. Calea Tg. Jiului, nr.44, judeţul Mehedinţi, ...

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - titular: CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul ”Modernizare DJ 562 pe tronsonul limita judetul Dolj –Gemeni (asfalt), judetul Mehedinti  , propus a fi realizat în extravilanul  comunei  Dirvari, judetul...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A.

pentru proiectul „Construire hală industrială pentru fabricarea hârtiei şi depozitarea bobinelor de hârtie, realizare platformă şi padocuri pentru stocarea maculaturii, amenajare incintă şi...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular COMUNA SISESTI

pentru proiectul ” Modernizare drumuri interes local Comuna Sisesti ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, Comuna Sisesti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular POPOVICI PETAR

pentru proiectul ” Construire imobil P+2 , prevazut cu spatii comerciale la parter si etajul 1 si locuinte la etajul 2 ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, Dr Tr Severin Descarca

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular I.I. FUNIERU IONICĂ ROBERT

pentru proiectul ” CONSTRUIRE ATELIER VULCANIZARE, COMUNA CUJMIR, JUDEȚUL MEHEDINȚI” , propus a fi amplasat în în județul Mehedinți, comuna Cujmir , satul Cujmir, CF 51417 UAT Cujmir ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular GOGOASE MARIAN

pentru proiectul ”CONSTRUIRE PENSIUNE P+2E, CORP CAZARE PERSONAL P+E, PISCINĂ EXTERIOARĂ, FOSĂ SEPTICĂ, PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE ” , propus a fi realizat în județul Mehedinți,  comuna...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular comuna Dirvari

pentru proiectul  ,,modernizare ulite in localitatea Gemeni , comuna Dirvari , judetul Mehedinti ,,propus a fi amplasat în intravilanul satului Gemeni, comuna Dirvari, judetul Mehedinti ...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MANGO DEVELOPMENT S.R.L.

pentru proiectul „ Alimentare cu apa si racord canalizare ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, str. Calea Tg. Jiului, nr.44 ...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul „ Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Drobeta Turnu...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul „ Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Drobeta Turnu...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul „ Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Drobeta Turnu...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul „ Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Drobeta Turnu...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ

pentru proiectul  ,,Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale”, propus a fi amplasat in  intravilanul  municipiului  Drobeta Turnu...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ

pentru proiectul  ,,Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale”, propus a fi amplasat in  intravilanul  municipiului  Drobeta Turnu...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul „ Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Drobeta Turnu...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINŢI GAZ S.A.

pentru proiectul „ Dezvoltare reţea distribuţie gaze naturale medie presiune şi branşamente individuale ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Drobeta Turnu...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

pentru proiectul ” Refacere pentru aducerea la nivel tehnic al DJ607B , drum afectat de calamitati in zona podului peste paraul Crihala loc. Breznita Ocol ” propus a fi realizat în județul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. MINACARGOTUR S.R.L.

pentru proiectul ”Construire statie distributie carburanti ,, propus a fi realizat în  intravilanul satului Jiana, comuna Jiana județul Mehedinți Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular STOIAN I. NICOLAE I.I.

pentru proiectul “construire platforma gunoi ”  propus a fi amplasat in comua Balvanesti,  sat Balvanesti, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular BERINDEI DUMITRU P.F.A.

pentru proiectul “construire platforma gunoi ”  propus a fi amplasat in comua Balvanesti,  sat Balvanesti, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Popescu Constantin

pentru proiectul „construire  spălătorie auto,, propus a fi amplasat in orasul Baia de Arama, str. Minelor, nr. 27, judetul Mehedinti Descarca

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular Comuna Stangaceaua

pentru proiectul  ,, Modernizare  drumuri comunale  DC74 (L=1478 m);DC76A(L=160m), DC79(L=494)  , drumuri satesti sat Breznicioara si ulite sat Tarsa comuna Stangaceaua ,...

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare - tiutlar I.I. CURICI PAVEL PAUN

pentru proiectul ” Construire doua pontoane plutitoare ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, Comuna Svinita, Zona Povalina Descarca

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular Primaria Comunei Burila Mare

pentru proiectul  ,, Modernizarea infrastructurii de transport ,, , propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Burila Mare, extravilan sat Tiganasi si intravilan satele Vrancea ,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular COMUNA HUSNICIOARA

pentru proiectul " Refacere drumuri comunale DC17 şi DC18, DC15, DC15A şi DC17A în comuna Husnicioara, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul comunei Husnicioara,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Primaria Izvoru Birzii

pentru proiectul alimentare cu apa colonie –apa menajera  propus a fi amplasat in intravilan sat Halanga (Blocuri Colonie), judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare revizuite - titular Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul ” REABILITARE CĂI DE RULARE TRANSPORT PUBLIC, INCLUSIV PISTE BICICLIȘTI ” , propus a fi amplasat în județul Mehedinți, raza municipiului Drobeta Turnu Severin ...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

pentru proiectul  ,, Traseu Orange in judetul Mehedinti- Reconfigurare  BB Bilvanesti –Craiova –Deviere traseu UAT Bilvanesti- UAT Ilovat,,   , propus a fi amplasat în...

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular Comuna Oprisor

pentru proiectul:,, Modernizare drumuri locale in localitatea Oprisor , comuna Oprisor   propus a fi amplasat în intravilanul comunei Oprisor Descarca