Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular COJOCARU STEFAN LUCIAN

pentru proiectul “construire imobil cu regim de inaltime S+P+1+M cu destinatia pensiune, acces din DN6(E70), imprejmuire, piscina ” , propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, municipiul...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular Orasul Vanju Mare

pentru proiectul ,, Continuare modernizare ulita nr.1, localitatea Orevita Mare , reabilitare drum comunal DC 96, localitatea Traian , oras Vanju Mare , judetul Mehedinti ,, propus a fi...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular ORAŞUL STREHAIA

pentru proiectul Înfiinţare sistem de distribuţie a apei  potabile în localităţile Ciochiuţa, Hurduceşti şi Stănceşti şi sistem centralizat de colectare a apelor uzate în localitatea...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular S.C. JAC&RAC TRANS S.R.L.

pentru proiectul Înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a râului Coşuştea Mare prin exploatare de agregate minerale, comuna Ilovăţ, judeţul Mehedinţi ,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular S.C. ALEXANDER FOREST S.R.L.

pentru proiectul   ” CREAREA UNEI INSTALAȚII  FOTOVOLTAICE ÎN CADRUL S.C. ALEXANDER FOREST S.R.L. ”  propus a fi realizat în sat Ostrovu Corbului, comuna Hinova, T 99, P...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular ORASUL BAIA DE ARAMA

pentru proiectul: „ MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL-MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI DIN ORASUL BAIA DE ARAMA SI SATELE APARTINATOARE, JUDETUL MEHEDINTI”, propus a fi amplasat în...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular comuna Șovarna

pentru proiectul  ,, Realizare sistem de colectare a apelor uzate și înființarea sistemului de distribuție a alimentarii cu apă în sat Ohaba, comuna Șovarna ,,  propus a fi...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular comuna Rogova

pentru proiectul ,, Construire centru colectare deseuri  prin aport voluntar in comuna Rogova  , judetul Mehedinti propus a fi amplasat in  extravilanul comunei Rogova...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular CIOBOTEA FLORIN –CRISTIAN și DARIO CONSTANTIN LUCIAN

pentru proiectul ” Construire imobil P+2E+Mp cu destinația de spațiu comercial la parter și locuințe personale la etajele superioare “ , propus a fi amplasat în județul Mehedinți,...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular BOGDAN Valentin

pentru proiectul  “ Edificare casa de vacanta, aparare de mal, put forat, bazin etans vidanjabil, ponton plutitor ” propus a fi amplasat în intravilanul com.Svinita, CF 51380, județul...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular S.C. FOR ELDA S.R.L.

pentru proiectul ,, Construire  doua anexe de exploatatie agricole –hale crestere si ingrasare porcine   ,, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Devesel , satul Scapau  ,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Comuna Vânjuleț

pentru proiectul ,, Construire centru colectare deseuri  prin aport voluntar in comuna Vanjulet , judetul Mehedinti ,, propus a fi amplasat in intravilanul Comunei Vanjulet , judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titulari: SCHRETLEN DIANA-CONSUELA si SCHRETLEN YVES-JEAN-HENRI

pentru proiectul " Construire casă de vacanță D+P+1E, anexă P, sistematizare teren, piscină, apărare de mal, puț forat, bazin etanș vidanjabil, acces auto la DN 57 și împrejmuire ”, propus a fi...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: COMUNA PODENI

pentru proiectul  „ REALIZARE SISTEM DE COLECTARE A APELOR UZATE IN SATELE PODENI, GORNENTI SI MALARISCA, COMUNA PODENI,JUDETUL MEHEDINTI ” propus a fi amplasat în intravilanul si...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: SC SEVCONSTRUCT PREFABRICATE SRL

pentru proiectul  “Amplasare instalatie mobile de sortare a sorturilor minerale” loc.Dr Tr Severin, jud. Mehedinti, str. Constructorilor, nr.44bis. Descarca  

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular: UNTARU MARINICA

pentru proiectul " Suprainaltare si consolidare aparare mal ”, propus a fi amplasat în intravilan comuna Dubova, str. Graniceri, nr. 54-55, extras CF nr. 52928, județul Mehedinți. Descarca

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Craiova prin S.C. TOTAL ROAD S.R.L

pentru proiectul ”Consolidare DN 67D km 76+830 – km 108+390 (cu întreruperi) Valea Cernei – Băile Herculane Sector km 76+830 – km 89+700, județul Mehedinți ” propus a fi realizat în județul...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

pentru proiectul  “ Modernizare statie de epurare Orsova si transport apa uzata din cartierul Coramnic” propus a fi amplasat în intravilanul mun. Orsova jud. Mehedinti. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- titular: UAT VANJU MARE

pentru proiectul   ,, Continuare modernizare ulita nr.1, localitatea Orevita Mare , reabilitare drum comunal DC 96, localitatea Traian , oras Vanju Mare, judetul Mehedinti ,, propus a fi...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular SC YAMI FRUITS S.A .

pentru proiectul  ,, Infiintare plantatie de zmeura , capsuna , afin in solaria , anexe gospodaresti cu destinatie agricola sezoniera / temporara , platforma betonata , foraje de apa pentru...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular NICOLAE STELIANA ADRIANA

pentru proiectul " Împădurirea terenului agricol în suprafață de 13,5708 ha aflat în comuna Burila Mare, judetul Mehedinti ” finanțat prin “ Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru investiții...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul „Regenerare urbană zona Schela - Dezvoltare integrată a cartierului Veterani”, propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Drobeta Turnu Severin, C.F. 68881, C.F. 65698 şi...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular UAT BROSTENI

pentru proiectul " Extinderea sistemului de alimentare cu apa in satul Brosteni și Lupșa de Sus, comuna Broșteni, judetul Mehedinti ”, propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, intravilanul...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Distributie Energie Oltenia

pentru proiectul  ,,Trecerea la 20KV a instalatiilor de 6 kv alimentate din statia 220 /110/20/6kv Severin Est, municipiul Drobeta Turnu Severin , judetul Mehedinti propus a fi amplasat...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: COMUNA PODENI

pentru proiectul “ Realizare sistem de colectare a apelor uzate in satele Podeni, Gornenti si Malarisca, comuna Podeni, judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in in intravilanul si extravilanul...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular SCOICĂ ION

pentru proiectul ”AMPLASARE PONTON PLUTITOR ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Dubova, str. Cazanele Dunării, nr.63, intravilan, NC 52247 U.A.T. Comuna Dubova, ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular COMUNA CORCOVA

pentru proiectul ” CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR – COMUNA CORCOVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI ”  propus a fi realizat în propus a fi realizat...

Anunt public privind luarea deciziei de încadrare - titular UNTARU MARINICĂ

pentru proiectul Construire imobil P+2 – locuinta, anexa, foisor, debarcader, piscina, sauna, gratar, forare put, bazin etans vidanjabil, ponton plutitor, amenajare acces rutier din DN 57,...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular Comuna Rogova

pentru proiectul ” Construire centru colectare deseuri  prin aport voluntar in comuna Rogova , judetul Mehedinti” propus a fi amplasat in  extravilanul comunei Rogova, judetul Mehedinti...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: SC SOLAR ENERGY MH HUSNICIOARA SRL

pentru proiectul: ”construire capacitate generare si stocare energie electrica, compusa din instalatii de producere si stocare a energiei electrice, drumuri de acces, retele interioare de...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: SC GREENGOLD TIMBERLANDS 1 SRL

pentru proiectul ”DRUM FORESTIER PĂTULELE , JUDEȚUL MEHEDINȚI ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Pătulele,sat Pătulele, extravilan, NC 50264, UAT Comuna Pătulele. Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular: PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

pentru proiectul " Construire de locuințe nZEB în municipiul Orșova, județul Mehedinți ”, propus a fi amplasat în în intravilan Municipiul Orșova, str. Evantai, nr. 1B, Judetul Mehedinți. ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titulari: SCHRETLEN DIANA-CONSUELA si SCHRETLEN YVES JEAN HENRI.

pentru proiectul „ Construire casă de vacanță D+P+1E, anexă, sistematizare teren, piscină, apărare de mal, puț forat, bazin etanș vidanjabil, acces auto la DN 57 și împrejmuire ”  propus a fi...

Anunt public privind luarea deciziei de încadrare - titular S.C. DISTRIBUITE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. ADREM INVEST S.R.L. Bucuresti

pentru proiectul   ,, Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului MANDACHE Tudorita LEA 20 kV Toplet – Dubova cf ATR nr.001100236605 din 05.10.2021, com. Dubova, sat Dubova, str....

Anunt public privind luarea deciziei de încadrare - titular MORARIU Marian – Silviu

pentru proiectul   ,, Impadurirea terenului agricol in suprafata de 8 ha, aflat in loc. Salcia, jud.Mehedinti”   propus a fi amplasat în Extravilan loc. Salcia, CF50254 si CF 50253, ...

Anunt public privind luarea deciziei de încadrare - titular S.C. SOLAR ENERGY MH HUSNICIOARA S.R.L.

pentru proiectul: ”construire capacitate generare si stocare energie electrica, compusa din instalatii de producere si stocare a energiei electrice, drumuri de acces, retele interioare de...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. Mehedinti Gaz S.A.

pentru proiectul ”Extindere  retea gaze naturale si bransamente individuale  ,, propus a fi realizat în municipiul Drobeta Turnu Severin , strada   Banovitei , nr.44 –nr.cad...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular NICOLAE STELIANA ADRIANA

pentru proiectul„ Împădurirea terenului agricol în suprafață de 13,5708 ha aflat în comuna Burila Mare, judetul Mehedinti ” finanțat prin “ Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru investiții în...

Anunt public privind luarea deciziei de încadrare - titular S.C. CAVIAR S.R.L. prin reprezentant Șchiopu Nicolae

pentru proiectul " Îmbunătățirea condițiilor ecologice ale zonelor umede de la Gârla Mare ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Gârla Mare, județul Mehedinți, Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular orașul Baia de Aramă

pentru proiectul ”modificare tema de proiectare pentru obiectivul: modernizare drumuri si strazi in orasul Baia de Arama si satele apartinatoare, jud.Mehedinti” , propus a fi amplasat în propus a...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular DI LIBERTO GIUSEPPE

pentru proiectul " Împădurirea terenului agricol în suprafață de 7,65 ha, aflat în cpmuna Burila Mare, județul Mehedinți ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Burila Mare, nr. cadastral...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular DISTRBUTIE ENERGIE OLTENIA

pentru proiectul ,, ,, Cresterea eficientei energetice si a calitatii energiei  furnizate clientilor prin modernizare posturi de transformare , retea JT si bransamente aferente pentru...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. AVA ROSORT 2023 S.R.L.

pentru proiectul   ,,Construire Iaz Piscicol Dunarea Veche 2 ” propus a fi amplasat in extravilan Comuna Hinova, Judetul Mehedinti   Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul „Regenerare urbana zona Schela-Dezvoltare integrata cartierul Veterani”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin,  Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: U.A.T Brosteni

pentru proiectul „ Extinderea sistemului de alimentare cu apa in satul Brosteni și Lupșa de Sus, comuna Broșteni, judetul Mehedinti ”, propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titulari: Ciobotea Florin Cristian si Dario Constantin Lucian

pentru proiectul ”Construire imobil P+2 E +Mp,cu desstinația de spațiu comercial la parter și locuințe personale la etajele superioare” propus a fi realizat în județul Mehedinți, municipiul...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

pentru proiectul „ Construire de locuinte nZEB in municipiul Orsova, judetul Mehedinti ”, propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilanul municipiului Orsova, nr. 1B, extras CF nr. 50611,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- SC YAMI FRUITS SA

pentru proiectul,, Infiintare plantatie de zmeura , capsuna , afin in solaria , anexe gospodaresti cu destinatie agricola sezoniera / temporara , platforma betonata , foraje de apa pentru...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular SCOICĂ ION

pentru proiectul ”AMPLASARE PONTON PLUTITOR ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Dubova, str. Cazanele Dunării, nr.63, intravilan, NC 52247 U.A.T. Comuna Dubova, Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA

pentru proiectul“ ,,Modernizare statie de epurare Orsova si transport apa uzata din cartierul Coramnic” propus a fi amplasat în intravilanul mun. Orsova jud. Mehedinti, Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - titular BOGDAN Valentin

pentru proiectul“ Edificare casa de vacanta, aparare de mal, put forat, bazin etans vidanjabil, ponton plutitor” propus a fi amplasat în intravilanul com.Svinita, CF 51380  zona Dalbohi...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular S.C. CAVIAR S.R.L.

pentru proiectul „ Îmbunătățirea condițiilor ecologice ale zonelor umede de la Gârla Mare ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, extravilan comuna Gârla Mare Descarca

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular S.C. SOLAR ENERGY MH HUSNICIOARA S.R.L.

pentru proiectul “construire capacitate generare si stocare energie electrica, compusa din instalatii de producere si stocare a energiei electrice, drumuri de acces, retele interioare de...

Anunt privind luarea deciziei etapei de încadrare - titular S.C. ANCAFINA S.R.L.

pentru proiectul “ Infiintare plantatie de afini, sistem de irigatii , bazin de acumulare, puturi forate, containere de exploatare plantatie, drumuri de exploatare , sistem fotovoltaic,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Craiova ( prin S.C. TOTAL ROAD S.R.L.)

pentru proiectul ”Consolidare DN 67D km 76+830 – km 108+390 (cu întreruperi) Valea Cernei – Băile Herculane Sector km 76+830 – km 89+700, județul Mehedinți ” propus a fi realizat în...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: I.I STEFAN CRISTI - ION

pentru proiectul „ constructie spatiu desfasurare activitate productie peleti, localitatea Cujmir, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, loc.Cujmir, Stefan Cristi-Ion...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: SC GLOBAL COMPANY INCORPORATE SRL

pentru proiectul Realizare punct de producție energie electică din surse regenerabile – solare – la ferma zootehnică, propus a fi amplasat in comuna Burila Mare, tarla 2/1, parcela 15, judetul...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru construire locuinta - titular: UNTARU MARINICA

pentru proiectul „ Construire imobil P+2 – locuinta, anexa, foisor, debarcader, piscina, sauna, gratar, forare put, bazin etans vidanjabil, ponton plutitor, amenajare acces rutier din DN 57,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru suprainaltare si consolidare aparare de mal - titular: UNTARU MARINICA

pentru proiectul „ Suprainaltare si consolidare aparare mal ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilan comuna Dubova, astr. Graniceri, nr. 54-55, extras CF nr. 52928. ...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

pentru proiectul,, Extindere retea de gaze naturale si bransamente individuale ”, propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin,, strada Banovitei , nr.44 –nr.cad 68490...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: MORARIU MARIAN-SILVIU

pentru proiectul  "Schema de ajutor de stat SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI din PNRR”  pentru suprafața de 8,00 ha propus a fi amplasat în comuna Salcia,...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar DI LIBERTO GIUSEPPE

pentru proiectul „ Împădurirea terenului agricol în suprafață de 7,65 aflat în comuna Burila Mare, judetul Mehedinti ” finanțat prin “ Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru investiții în noi...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar S.C. GREENGOLD TIMBERLANDS 1 S.R.L.

pentru proiectul ” DRUM FORESTIER PĂTULELE, JUDEȚUL MEHEDINȚI ”  propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Pătulele, sat Pătulele, extravilan, N.C. 50264 U.A.T....

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar S.C. SOLAR ENERGY MH HUSNICIOARA S.R.L.

pentru proiectul “construire capacitate generare si stocare energie electrica, compusa din instalatii de producere si stocare a energiei electrice, drumuri de acces, retele interioare de...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ATV PROMPT QUALITY S.R.L.

pentru proiectul „Construire hală producţie pentru înfiinţare activitate producţie peleţi”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Isverna, C.F. 51890 Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular ROTARU RADU ȘTEFAN P.F.A.

pentru proiectul ” ÎNFIINȚARE LINIE DE PRODUCȚIE PELEȚI ȘI BRICHETE DIN RESTURI VEGETALE ” propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Balta, sat Costești, intravilan, NC 50273...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMBINATUL DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE S.A.

pentru proiectul „Relocare instalaţie de producere sulfit de sodiu, montare structură metalică pentru sprijinul coloanei de evacuare vapori de apă din procesul tehnologic, desfiinţare corp C1”...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMBINATUL DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE S.A.

pentru proiectul „Construire hală industrială cu destinaţia centrală pentru producerea agentului termic”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, b-dul Nicolae...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ATLANTIS R.PW. S.R.L.

pentru proiectul ” CONSTRUIRE CAPACITATE GENERARE SI STOCARE ENERGIE ELECTRICA COMPUSA DIN INSTALATII DE PRODUCERE SI STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE, DRUMURI DE ACCES, RETELE INTERIOARE DE TRANSPRT...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA PRUNISOR

pentru proiectul „ reabilitare drumuri comunale si ulite satesti in comuna Prunisor, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în judetul Mehedinti, com.Prunisor, sate: Zegaia, Ghelmegioaia,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul ,, Extindere sistem de iluminat public pe strada GEO SAIZESCU –zona Carrfour din municipiul Drobeta Turnu Severin,,  propus a fi amplasat in intravilanul municipiului...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar S.C. DISTRIBUITE ENERGIE OLTENIA S.A. prin S.C. ADREM INVEST S.R.L. Bucuresti

pentru proiectul “ Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului MANDACHE Tudorita LEA 20 kV Toplet – Dubova ” propus a fi amplasat în intravilanul com.Dubova judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular UAT Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul „Crearea unui coridor de mobilitate urbană şi creşterea performanţelor transportului public prin investiţii integrate în Municipiul Drobeta Turnu Sevrin”, propus a fi amplasat în...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. ATV PROFESSIONAL FULL S.R.L.

pentru proiectul construire anexă – spaţiu necesar asigurării fluxului de producţie , propus a fi amplasat in comuna Ponoarele, satul Bârâiacu, NC 51259, judetul Mehedinti Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA MALOVĂȚ

pentru proiectul " Instalații de captare apă subterană prin foraj în satul Negrești, comuna Malovăț, județul Mehedinți ”, propus a fi amplasat în comuna Malovăț, satul Negrești, județul Mehedinți...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular comuna Brosteni

pentru proiectul ,, Construire centru colectare deseuri  prin aport voluntar in comuna Brosteni , judetul Mehedinti propus a fi amplasat extravilanul comunei Brosteni  ,judetul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. NISEMPRA ELECTRO S.R.L. pentru DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul  „extindere retele electrice de distributie de joasa tensiune in comunele Simian si Obarsia Closani si cresterea eficientei energetice si cresterea calitatii energiei...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: SC STEF BRIC 2021 SRL

pentru proiectul   ,, CONSTRUIRE FABRICA PELETI IN SATUL OPRISOR COMUNA OPRISOR, JUDETUL MEHEDINTI” propus a fi amplasat în  intravilanul Comunei Oprisor, avand C.F. nr. 50433...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - titular: U.A.T BROSTENI

pentru proiectul "modernizare drumuri în comuna Broşteni, judeţul Mehedinţi",  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, intravilan şi extravilan comuna Broşteni. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu prin S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.

pentru proiectul ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE DIN PORTURILE DRENCOVA, SVINIȚA ȘI TIȘOVIȚA ÎN SCOPUL PERMITERII ACOSTĂRII AMBARCAȚIUNILOR DE AGREMENT – PORT SVINIȚA” propus a...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu prin S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L.

pentru proiectul ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE DIN PORTURILE DRENCOVA, SVINIȚA ȘI TIȘOVIȚA ÎN SCOPUL PERMITERII ACOSTĂRII AMBARCAȚIUNILOR DE AGREMENT – PORT TIȘOVIȚA” propus a...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. GREEN SOLAR SUNRISE S.R.L.

pentru proiectul ,, Construire centrala electrica fotovoltaica 40MW  situata in extravilanul comunei Tamna , T76, judetul Mehedinti , C.F 50752. C.F 50408, C.F 50409, C.F50410 Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar COMUNA PRUNISOR

pentru proiectul ” reabilitare drumuri comunale si ulite satesti in com.Prunisor, jud.Mehedinti” , propus a fi amplasat în propus a fi amplasat în judeţul Mehedinţi, com.Prunisor, sate: Zegaia,...

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar COMUNA MALOVĂȚ

pentru proiectul „ Instalații de captare apă subterană prin foraj în satul Negrești, comuna Malovăț, județul Mehedinți ”  propus a fi amplasat in judeţul Mehedinţi, intravilan sat Negrești,...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular: SC ATV PROFESSIONAL FULL SRL

pentru proiectul "C onstruire anexă – spaţiu necesar asigurării fluxului de producţie" , propus a fi amplasat in comuna Ponoarele , satul Bârâiacu, NC 51259. Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar UAT Drobeta Turnu Severin

pentru proiectul „Crearea unui coridor de mobilitate urbană şi creşterea performanelor transportului public prin investiţii integrate în municipiul Drobeta Turnu Severin”, propus a fi amplasat...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA GOGOȘU

pentru proiectul ” ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN LOCALITATEA GOGOȘU, COMUNA GOGOȘU, JUDEȚUL MEHEDINȚI ” propus a fi realizat în județul Mehedinți,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

pentru proiectul ” Întărire rețea în vederea racordării utilizatorului Screciu Dumitru, PTA 20/0,4kV EȘELNIȚA 3, conform ATR Nr. 001100234953 din 09.09.2021, comuna Eșelnița, sat Eșelnița, str....

Anunt public privind luarea deciziei de emitere acord de mediu - titular S.C. STROESCU CO S.R.L.

pentru proiectul ”Extindere şi împrejmuire fermă găini ouătoare Stroescu CO SRL, sat Bistriţa, comuna Hinova, judeţul Mehedinţi”, amplasat în intravilanul şi extravilanul localităţii Bistriţa,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A., prin Grande El Construct S.R.L.

pentru proiectul „Dezafectare stâlpi joasă tensiune şi medie tensiune, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în intravilanul comunelor Cujmir, Gruia, Corcova, Bălăciţa, Gogoşu, Malovăţ şi în...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. GAGIU ANTONEL IMOBILIARE S.R.L.

pentru proiectul ” Construire adăpost animale și foraj puț apă “ , propus a fi amplasat in județul Mehedinți,  comuna Corcova, satul Gîrbovățul de Jos Descarca

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - tiutlar Distributie Energie Oltenia

pentru proiectul,, ,,Cresterea eficientei energetice si a calitatii energei furnizate clientilor prin modernizare posturi de transformare , retea JT si bransamente aferente pentru comuna Jiana...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular comuna Gruia

pentru proiectul ”modernizare infrastructura de transport in satele Gruia, Izvoarele si Poiana Gruii, comuna Gruia, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, com.Gruia,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular NEDELA DUMITRU

pentru proiectul construire spălatorie auto, spaţii depozitare materiale de constructii, magazin desfacere si birouri, P+1 partial propus a fi amplasat in orasul Vanju Mare, str. Republicii,...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. DADA NEW STYLE S.R.L.

pentru proiectul ” Schimbare destinatie din anexa exploatatie agricola in agropensiune “ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eselnita, str . Aninilor , nr.916 C ,   judeţul...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular COMUNA PONOARELE

pentru proiectul  “ ,, Modernizarea infrastructurii de transport în comuna Ponoarele , judeţul Mehedinţi” propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul com. Ponoarele jud. Mehedinti ...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular Consiliul Judetean Mehedinti

“ Extindere si consolidare Sistem de Management Integrat al deseurilor solide in judetul Mehedinti – Modernizarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor Malovat” ” propus a fi amplasat...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular S.C. MARYNY FAMILY PROD S.R.L.

pentru proiectul ”SPĂLĂTORIE AUTO (construire)” propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Gogoșu, sat Burila Mică, str. Mihai Viteazu, nr.4 Descarca

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular VULPIE DUMITRU COSTINEL și VULPIE DORINA ALINA

pentru proiectul ” CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ D+P+2E, PUȚ FORAT, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL, APĂRARE DE MAL, ACCES PIETONAL LA DN57,  ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE ȘI FOIȘOR ”   propus a...

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare - titular LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT S.C.

pentru proiectul " Extindere retea de apa si bransament, conducta refulare menajera sub presiune”, propus a fi amplasat în localitatea Drobeta Turnu Severin, B-dul. Tudor Vladimirescu, nr. 146, CF...