Back

Anunt privind depunerea primei versiuni a „Planului Urbanistic Zonal " - titular de plan Ştetea Vasilica

a „Planului Urbanistic Zonal: Construire imobil cu regim de înălţime S+P+3 cu destinaţia spaţii de cazare şi alimentaţie publică”, b-dul Mihai Viteazu, nr.2, 

Descarca