Back

Anunt public privind depunerea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal: „Extindere zonă funcţionala instituţii, servicii şi agrement în UTR 8-Orşova” - titular S. .FLORICOLA ORŞOVA S.A