Back

Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru avizul de mediu - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

pentru ”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin şi a Zonei sale Funcţionale 2021-2027” (S.I.D.U.) – completări şi actualizări: strategia nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.

Descarca