Registru avize de mediu

Aviz notificare

Planuri si programe care intra sub incidenta HG 1076/2004

Model anunt aviz de mediu

Informatii generale - Avizul de mediu

Avizul de mediu pentru planuri si programe

Aviz de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protecţia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protecţia mediului in planul sau programul supus adoptării.

Aviz de mediu - îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada punerii în aplicare a planului sau programului.

Planuri si programe care intra sub incidenta HG 1076/2004

Prima versiune a planului/programului(documentaţia minim necesară) trebuie să cuprindă următoarele:

1- notificarea

2 - anunt in mass-media

3 – memoriu de prezentareconform conţinutului cadru al planului (dupa caz):

- Ghid PUZ

- Ghid PUD

- Ghid PUG

4certificate de urbanism sau Hotărârea Consiliului Local pentru iniţiere plan sau program;

5 – act de proprietate;

6 – piese desenate;

7 - dovada de achitare a tarifului

Documente atasate

anunt 15 zile SEA

anunt 18 ziel SEA

Notificare