Back

Chestionare pentru colectarea datelor şi informatiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor - 2011

În vederea colectării datelor şi informaţiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2011 se folosesc cele cinci tipuri de chestionare utilizate pentru colectarea de date, după cum urmează:

-     GD_NĂMOL_2011 - date furnizate de operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale, conform cerinţelor Ordinului comun nr. 344/708 din 2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

-     GD_MUN_2011 - date furnizate de operatorii de salubritate

-     GD_TRAT_2011 - date furnizate de operatorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor

-     GD_COLECTARE_TRATARE_2011 - date furnizate de operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu deşeuri şi activităţi de colectare şi dezmembrare a deşeurilor

-     GD_PRODDES_2011 - date furnizate de generatorii de deşeuri

          În conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002, operatorii economici au obligaţia transmiterii către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului a datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor, centralizate anual şi sunt rugaţi să utilizeze formatele electronice ale chestionarelor pe care le vor completa, tipări, semna, ştampila şi depune la ARPM Craiova.

            Termenul de transmitere la ARPM Craiova a chestionarelor completate de operatorii economici va fi cel târziu 15 noiembrie 2012

Observaţii:
-
chestionarele MUN, COLECTARE-TRATARE, TRAT şi NĂMOL vor fi completate şi transmise de către toţi operatorii economici / unităţile administraţiei publice locale care desfăşoară astfel de activităţi;
- chestionarele PRODDES vor fi completate şi transmise de către toţi operatorii economici care generează mai mult de 5 t/an deşeuri nepericuloase şi/sau 0,1 t/an deşeuri periculoase.