Raport Anual de Mediu (RAM) pentru anul 2021 - titular: SC STEGRAL SRL

pentru ferma de porci situata in localitatea Ostrovu Mare, nr. 348, comuna Gogosu, judetul Mehedinti. Descarca

Raport Anul de Mediu (RAM) pentru anul 2021 - titular: SC COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA

pentru punctul de lucru situat in Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, nr. 2. Descarca  

Raport Anual de Mediu (RAM) pentru 2021 - titular: SC FERMA GHIDEL SRL

pentru punctul de lucru situat in judetul Mehedinti, com.Izvoru Barzii, sat Schinteiesti, DC 10. Descarca

Raport de amplasament - titular S.C. Stegral S.R.L.

Fermă de porci GOGOȘU, Ostrovu Mare nr. 348, comuna Gogoșu, județul Mehedinți Descarca

Formular de solicitare autorizație IPPC - titular S.C. Stegral S.R.L.

Fermă de porci GOGOȘU, Ostrovu Mare nr. 348, comuna Gogoșu, județul Mehedinți Descarca

Raport de amplasament - S.C. FERMA ROM - AU S.R.L.

pentru obiectivul: Ferma de reproductie si ingrasare suine, sat Cujmir, comuna Cujmir, jud. Mehedinti Descarca

Raport de amplasament - S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

pentru obiectivul:,, Statia de sortare deseuri reciclabile si tratare mecano-biologica deseuri biodegradabile Malovat, judetul Mehedinti” Descarca

Formular de solicitare pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu - titular S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

O BIECTIV : ,, Statia de sortare deseuri reciclabile si tratare mecano-biologica deseuri biodegradabile Malovat, judetul Mehedinti” Descarca

Formular de solicitare CCH S.A. Drobeta Turnu Severin

Formular de solicitare CCH S.A. Drobeta Turnu Severin: 00_Application Template_rev2 ,  01-REZUMAT NETEHNIC_rev2 ,  02-TEHNICI DE  MANAGEMENT_rev2 ,  03-Intrări de materiale_rev2...

Raport amplasament CCH S.A. Drobeta Turnu Severin

Raport amplasament CCH S.A. Drobeta Turnu Severin:  Introducere_RA_CCH_rev7 ,  Capitolul 1_RA_CCH_rev7 ,  Capitolul 2_RA_CCH_rev9 ,  Capitolul 3_RA_CCH_rev2 ,  Capitolul...