Back

MEMORIU DE PREZENTARE A AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ CE APARȚINE ASOCIAȚIEI PROPRIETARILOR DE PĂDURI VALEA COȘUȘTEI, JUDEȚUL MEHEDINŢI - U.P. II AMZA

pentru evaluarea adecvată a efectelor potenţiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

Descarca