Back

Memoriu de prezentare pentru obtinerea avizului de mediu - titular U.P. II ILOVIȚA PERSOANE FIZICE

al amenajamentul fondului forestier  proprietate privată ce aparţine Persoanelor fizice Cernăianu Vasile, Glazer Elisabeta și Cernăianu Emilia 

Descarca