RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI - S.C. ALFA GROUND SOLUTIONS S.R.L.

„REALIZAREA UNEI SURSE DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE IN VEDEREA ALIMENTARII CU CALDURA A SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN”, JUDETUL MEHEDINTI ...

Îndrumar privind problemele de mediu - S.C. ROMWELLE PM S.A.

care trebuie analizate în Raportul privind impactul asupra mediului „Modernizări pe fluxuri tehnologice pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului ondulat, realizare închideri exterioare la...

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI - S.C. ALORA SERV S.R.L.

pentru investitia  REABILITARE HALE B.A. SI MONTARE INSTALATII DE ARDERE PRIN PIROLIZA A DESEURILOR NEPERICULOASE. Descarca