Back

Decizia etapei de incadrare nr.......din....../....../2019 (Proiect) - titular: S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A prin S.C. NISEMPRA ELECTRO S.R.L

"Intarire retea in vederea racordarii utilizatorului Vatasescu Florin Daniel, localitatea Simian, str. Craiovei, nr.1, judetul Mehedinti”

Descarca