Decizia etapei de incadrare nr. 4 din 18.03.2022, revizuita la data de…/....../2023 (Proiect) -titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

”Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Drobeta Turnu Severin şi a Zonei sale Funcţionale 2021-2027” (S.I.D.U.) – completări şi actualizări: strategia nu necesită evaluare de...

Decizia etapei de incadrare nr. 14 din 12.11.2021, revizuita la data de ......./......./2023 (Proiect) - titular: UAT MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

”Plan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Drobeta Turnu Severin” - actualizare: strategia nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...07.2023 ( Proiect) - titular S.C. REGIONAL GUARD S.R.L. prin ȚUICARU MARINCOVICI ALEXANDRU

P.U.Z. — COMPLEX DE AGREMENT Șl SPORT SAT HALÂNGA, COM. IZOVRU BÂRZII, JUD. MEHEDINȚI”, propus a se implementa in Jud.Mehedinti, SAT HALÂNGA, COM. IZOVRU BÂRZII, CF 50087 Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...07.2023 ( Proiect) - titular POPOVICIU ADRIAN prin S.C. ARHIDESIGN STUDIO S.R.L.

P.U.Z.  ZONA LOCUINTE : LOTIZARE SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN ”, propus a se implementa Jud.Mehedinti, Com.Simian sat Simian N.C.58143; N.C.52128 Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...07.2023 ( Proiect) - titular BOBEICHE ANDREEA-ANAMARIA

"Construire hală metalică – garaj și anexă – depozit piese auto ” din extravilanul satului Halânga, str. Drum, comuna Izvoru Bârzii, nr. cadastral 51757, județul Mehedinți, Descarca  

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...06.2023 ( Proiect) - titular SPĂTĂREL MARIANA şi GOGONEŢU ALIN

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...06.2023 ( Proiect) - titular SPĂTĂREL MARIANA şi GOGONEŢU ALIN Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ......din ...../06/2023 (Proiect) pentru PUZ - titular: STETEA VASILICA

pentru Plan Urbanistic Zonal: ”Construire imobil cu regim de înălţime S+P+3E cu destinaţia spaţii de cazare şi alimentaţie publică” cu amplasamentul în municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul...

Decizia etapei de incadrare nr. ...... din ......../06/2023 (Proiect) pentru elaborare PUZ - titular: POPESCU IOAN

elaborare PUZ în vederea parcelării, introducerii în intravilan și construirii unor locuințe cu funcţiuni complementare. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din ......./......../2023 (Proiect) pentru PUZ - titular: ȘTETEA VASILICA

pentru " Elaborare P.U.Z. pentru obiectivul Construire imobil cu regim de înălțime S+P+3E cu destinația locuințe colective, creare acces, amenajare 26 spații de parcare, amenajare platformă...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...06.2023 ( Proiect) - titular S.C. REIS ANMAR S.R.L.

„ Elaborare PUZ pentru schimbarea destinatie zona de locuinte individuale in zona locuinte colective –modificare corp C1 si corp C2 in blocuri locuinte colective ” din intravilanul localităţii...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...05.2023 ( Proiect) - titular COMUNA VOLOIAC

Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Voloiac, judeţul Mehedinţi ” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...05.2023 ( Proiect) - titular STÎNGĂ TĂNASE

PUZ în vederea construirii unui imobil cu regim de înălţime D+P+4+5 E etaj retras cu destinaţia locuinţe colective Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ..../....../2023 (Proiect) pentru PUZ - titular: GOGONETU ALIN

Plan Urbanistic Zonal: ”Construire locuinţă colectivă cu regim de înălţime P+5E”. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr.........din ......./03/2023 (Proiect) pentru adoptare PUZ - titular: U.A.T DROBETA TURNU SEVERIN

adoptare PUZ in vederea construirii obiectivului: "CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR" – în extravilanul comunei Izvoru Barzii , judetul Mehedinți. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...03.2023 ( Proiect) - titular S.C. FLORICOLA S.A.

” Plan urbanistic zonal Extindere zonă funcţională instituţii, servicii şi agrement în U.T.R.8 - Orşova ”, Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...02.2023 ( Proiect) - titular U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin

decide: Planul Urbanistic Zonal: construire locuințe individuale cu regim de înălţime de minim P+1E(M) – maxim P+2E, cu funcţiuni complementare zonei de locuit (21,9 ha), propus a se...

Decizia etapei de incadrare nr......din....../02/2023 (Proiect) pentru elaborare PUZ - titular: SC ALY AS UMF CONSTRUCT SRL

privind elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii: Înfiinţare unitate de fabricare peleţi (schimbare destinaţie din zona de locuinţă în zonă economică) în comuna Izvoru Bîrzii,...