Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...06.2022 ( Proiect) - titular GHEORGHE ION

Planul Urbanistic Zonal  în vederea construirii unor locuințe cu funcţiuni complementare, propus a se implementa în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin , str. BANOVIŢA,...

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...03.2022 ( Proiect) - titular Girbovan Ovidiu

„PLAN URBANISTIC ZONAL –in vederea ,, Construirii Atelier de prelucrare piatra , anexa si imprejmuire, in comuna Izvoru Birzii,  jud. Mehedinti Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...02.2022 ( Proiect) - titular S.C. HAPPY BIO FARM FOR LIFE S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal pentru „înfiinţare plantaţie de aluni în comuna Jiana, judeţul Mehedinţi”,  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...01.2022 ( Proiect) - titular PRIMĂRIA COMUNEI EŞELNIŢA

” Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism, comuna Eşelniţa, judeţul Mehedinţi ” Descarca

Aviz de mediu ( Draft ) din ...12.2021 - titular S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L.

Amenajamentul silvic al S.C. INGKA  INVESTMENTS  FOREST  ASSETS  S.R.L.– U.P. XXIV Mehedinți”, propus a se implementa in jud.Mehedinti  Descarca

Aviz de mediu ( Draft ) din ...12.2021 - titular SRT Silvirom Timber GmbH S.C.S.

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând SRT SILVIROM TIMBER GmbH S.C.S. UP III Ilovăț, județul Mehedinți, propus a se implementa in jud.Mehedinti  Descarca

Decizia etapei de incadrare nr. ... din ...04.2021 ( Proiect) - titular S.C. JAC&RAC TRANS S.R.L.

Plan Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ– Amplasare stație betoane, construire garaje și introducere în intravilan” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr......din......./......./2020 (Proiect) pentru elaborare PUZ - titular: UAT DROBETA TURNU SEVERIN

" parcelare și construire de locuințe cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime P+M, P+1, P+1+M, P+2 și amenajare spații verzi " Descarca

Decizia etapei de incadrare PUZ nr.....din....../....../2019 (Proiect) - titular: SC DHC CO SRL

„Construire spaţii producţie, administraţie, servicii – cultură viticolă, în comuna Rogova, judeţul Mehedinţi”. Descarca

Prima varianta a planului Plan Urbanistic Zonal - titular MIHAI NOREL

al obiectivului: CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE SOLIDE PENTRU FOC SI SPATII ANEXE, jud.Mehedinti, com HINOVA sat BISTRITA C.F.52699 Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...04.2019 ( PROIECT ) - titular BORUGĂ ANDREI

elaborare Plan Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ în vederea construirii” din intravilanul localităţii Drobeta Turnu Severin, str. Walter Mărăcineanu Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...01.2019 ( PROIECT ) - titular DUMITRELE D. George Catalin P.F.A.

privind planul urbanistic zonal „ INFIINTARE PLANTATIE DE CIRES SI MAR ” in com. Obarsia de Camp, jud. Mehedinti Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...10.2018 ( PROIECT ) - titular Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin

privind planul urbanistic zonal „Construire locuințe zona str. Vasile Geonea–Cicero–Centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin ” Descarca

Decizia etapei de incadrare nr..... din .../..../.2018 ( PROIECT ) - titular: BOBAICEANU ION

privind planul urbanistic zonal „ PUZ in vederea parcelarii si construirii ” in mun. Dr.Tr.Severin Tarlaua 102/14, Parcela 5. Descarca  

Decizie initiala nr. 14 din ...07.2018 ( Draft ) - titular COMUNA BÂCLEŞ

privind ”Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) comuna Bâcleş”, propus a se realiza pe teritoriul administrativ al comunei Bâcleş, județul Mehedinți Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din ...07.2018 ( PROIECT ) - titular CIRCIUMARITA DORU ILARIU

privind planul/programul elaborare „ Elaborare PUZ in vederea construirii unui imobil cu regim de inaltime P+3 cu destinatia de locuinta ” in Str. Piata Stirbei Voda, nr.4, loc. Dr Tr Severin,...

Decizia etapei de incadrare nr... din .../...../2018 ( PROIECT ) - titular: TITERLEA ECATERINA MĂDĂLINA

pentru Elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea construirii service auto, sediu firmă, spălătorie, vulcanizare, împrejmuire şi înfiinţare Plantaţie pomi şi Legume în comuna Izvoru Bîrzii,...

Aviz de mediu nr......din ....../......2018 (Proiect) - titular:S.C. Greengold Future Trees S.R.L

în scopul adoptării/aprobării Planului „ Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a S.C. Greengold Future Trees S.R.L. – U.P. XV Mehedinți. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr... din .../...../2018 ( PROIECT ) - titular BASARAB N. LILIANA P.F.A

pentru  planul urbanistic zonal „ Amenajare pensiune agroturistica”. in sat Selistea, com. Isverna. Descarca

Decizia etapei de incadrare nr..... din ...03.2018 ( draft ) - titulari Iordache Ion, Iordache Lucreția, Gărdăreanu Mihail, Deutsch Mihaela și Giurgiu Gabriela

privind planul „ Amenajamentul silvic al Fondului proprietate privata apartinand persoanelor fizice Iordache Ion, Iordache Lucretia, Gardareanu Mihail, Deutsch Mihaela si Giurgiu Gabriela, jud....

Decizia etapei de incadrare nr... din ...03.2018 ( PROIECT ) - titular PRIMĂRIA COMUNEI FLOREȘTI

privind   Elaborare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism , comuna Florești, județul Mehedinți Descarca

Aviz de mediu nr. 1 ( Draft ) - titular S.C. GLOBAL COMPANY INCORPORATE S.R.L.

pentru ”PUZ - INFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CU SECȚIE DE ABATORIZARE ȘI COMERCIALIZARE” Descarca

Decizia Comitetului Special Constituit la nivelul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din data de 20.05.2015

Planul Urbanistic Zonal " „Amenajamentul silvic al O.S. Tarnita  – U.P. I Rudina, U.P. II Bala, U.P. III Crainici, U.P. IV Balta, U.P. V Cosustea, U.P. VI Varful lui Stan". beneficiar ...

Decizia etapei de incadrare nr. 10 din .....2015 ( PROIECT ) - titular Enache Catalin

privind planul:" P.U.Z. – Baza de agrement și și exploatație agricolă Dumbrava, comuna Dumbrava, județul Mehedinți " Descarca