Decizia de revizuire a Autorizatiei de Mediu nr. 75 din 09.05.2013 - S.C. ECOSAL DROBETA S.R.L.

pentru activitatile : cod CAEN 3811 -  Colectarea deşeurilor nepericuloase ;  cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate , in com. Punghina, Patulele, Devesel, Malovat,...