Decizia de revizuire a A.I.M nr. 1 din 28.03.2019 (Proiect) - titular: SC COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA

decizia de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr.1 din 28.03.2019, pentru categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: 6.1.a)...

Autorizatie Integrata de Mediu nr.2 din 09.05.2019 revizuita la 05.07.2022 - titular S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE

Pentru functionarea instalatiei: Statie de sortare si Statia de tratare mecano biologica (TMB), amplasata in sat Malovat, com. Malovat, jud. Mehedinti Descarca

Revizuire Autorizatie Integrata de Mediu - S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

Formular S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. Raport de amplasament - depozit ecologic judetean pentru deşeuri menajere din localitatea Halanga, com Izvorul Barzii, judeţul...