Back

Anunt pubilc privind organizarea dezbaterii publice a documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu - titular Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A.

pentru desfăşurarea activităţilor de „fabricare a semicelulozei din lemn de foioase” şi „fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură”, prevăzute în Anexa nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6, subpunctul 6.1., lit.a) şi b)

Descarca