Back

Anunţ public privind dezbaterea publică in data de 01.06.2022 - titular S.C. MARANDAN IANIS S.R.L.

pentru proiectul „Exploatare agregate minerale în perimetrul Budăneşti, comuna Ilovăţ, judeţul Mehedinţi”, propus a fi amplasat în extravilan şi intravilan comuna Ilovăţ, judeţul Mehedinţi

Descarca