Back

Anunţ public privind dezbaterea publică in data de 15.06.2022 - titular S.C. ADM INSTAL SERVICE S.R.L.

pentru proiectul Exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul  Iaz Piscicol Dunarea Veche, propus a fi amplasat în Comuna Hinova,localitatea Ostrovul Corbului

Descarca