Autorizaţia de mediu

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
  • Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu
  • Ordinul MAPPM nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului

Lista activităţilor pentru funcţionarea cărora este necesară obţinerea autorizaţiei de mediu este dată în Anexa 1 a OM nr. 1798/2007.

Acte necesare depunerii la APM Mureş a solicitării Autorizaţiei de mediu:

  • Cerere
  • Fişa de prezentare şi de declaraţie semnată şi ştampilată de titular
  • Dovada că a fost făcută publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în Anexa nr. 3 la O.M. 1798/2007
  • Dovada plăţii tarifului pentru etapa de evaluare a documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu, 500 lei, conform Ord. 1108/2007. Sumele pot fi achitate prin Ordin de plată la Trezorerie, Cont IBAN RO55TREZ4765032XXX000363, beneficiar APM Mureş, COD FISCAL: 4436909
  • Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă
  • Procesul verbal de constatare pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse prin acord de mediu, la solicitarea de autorizare a obiectivelor noi

Autorizaţii de mediu emise recent


Comisie de Analiză Tehnică 2012 - 2013

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 23.12.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X

S.C. SELEUŞ CONSTRUCT  S.R.L.

Extracţia pietrişului şi a nisipului, valabilitate 5 ani

Seleuş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 23.12.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 17.12.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. BONDA NUTRITIA ANIMALA S.R.L.

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 5 ani

Ungheni

2. revizuire

S.C. EURO GAS  SYSTEMS S.R.L.

Fabricarea de pompe şi compresoare, valabilitate 12.05.2021

Tîrgu-Mureş

3. 

S.C. ATA YURT S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, depozitări, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

4.                      

S.C. OVM OIL S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 5 ani

Sîngeorgiu de Pădure

5.

S.C. OVM OIL S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 5 ani

Miercurea Nirajului

6. X

S.C. MONTAIN FISH S.R.L.

Acvacultură în ape dulci, valabilitate 5 ani

Larga

7.

S.C. ELECTROMUREŞ S.A.

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

8.

S.C. DORA S.R.L.

Creşterea porcinelor, valabilitate 5 ani

Delenii

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 17.12.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.  

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 10.12.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1.

 S.C. KOENIG PROFILE S.R.L.

Producţia de profile obţinute la rece, operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 5 ani

 Sîntana de Mureş

 2.    X

 S.C. COTRACO ROM S.R.L.

 Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri şi arcuri; fabricarea altor articole din metal n.c.a.; fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulate, valabilitate 5 ani

 Sîngeorgiu de Mureş

 3.

 S.C. COMEX ROPAL S.R.L.

 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 5 ani

 Reghin

 4.

 S.C. KELBUT S.R.L.

 Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

 Crăciuneşti

 5. revizuire

 S.C. OLTEAN PRODLEMN S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă n.c.a., fabricarea altor produse din lemn, valabilitate 26.01.2022

 Jabeniţa

 

 6.

 S.C. CITADIN PREST S.A.

 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a., valabilitate 5 ani

 Tîrgu-Mureş

 7.

 S.C. GLIANA IMPEX S.R.L.

 Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 5 ani

 Tîrgu-Mureş

 X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 10.12.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

  

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 03.12.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X

S.C. SIBA PACKAGING  S.R.L.

Fabricarea ambalajelor din hârtie şi carton, alte activităţi de tipărire n.c.a., valabilitate 5 ani

Reghin

 2.  

S.C. HORA S.A.

Fabricarea instrumentelor muzicale, valabilitate 5 ani

Reghin

 3.  

S.C. INTERCERAM S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 5 ani

Sighişoara

 4. revizuire

 S.C. RECYCLING PROD S.R.L.

Colectarea deşeurilor periculoase, valabilitate 21.03.2022

Tîrgu-Mureş

 5. revizuire

S.C. F&G ECOS.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, transporturi rutiere de mărfuri, valabilitate 06.04.2019

Reghin

 6.

S.C. REPAC S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 5 ani

Sighişoara

 7.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ NICOARĂ DANIEL

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 5 ani

Sîngeorgiu de Mureş

 8.

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ, Administraţia Complexului de Agrement şi Sport MUREŞUL

Captare şi tratare apă de îmbăiere, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

 9.

S.C. APHRODITA S.R.L.

Fabricarea berii, valabilitate 10 ani

Ibăneşti Pădure

 10.

S.C. DIXI VĂLEAN S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 5 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 03.12.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 26.11.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU  

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire

S.C. CESIRO S.A.

Fabrică de articole ceramice, valabilitate 07.09.2020

Sighişoara

2.     

P.F.A. TOTH A. ARPAD

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, valabilitate 5 ani

Miercurea Nirajului

3.  

S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Hotel-restaurant DANUBIUS, valabilitate 5 ani

Sovata

4.  

S.C.M. METALUL

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (vopsitorie auto), valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

5.   

S.C. TURNEF TRANSILVANIA S.R.L.

Turnarea materialelor neferoase uşoare, recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 5 ani

Sângeorgiu de Mureş

 Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 26.11.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

 A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 19.11.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1.

 S.C. AGASY S.R.L.

 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie, valabilitate 10 ani

 Vălureni

 2. 

 S.C. ROTECOM S.R.L.

 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate, valabilitate 5 ani

 Tîrgu-Mureş

 3.

 S.C. EMILUX IMPEX S.R.L.

 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii, valabilitate 5 ani

 Bobohalma

 4. X

 S.C. PRIVO IN S.R.L.

 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare, restaurante, valabilitate 5 ani

 Tîrgu-Mureş

 5. 

 S.C. AGRO COM ALBERT S.R.L.

 Creşterea suinelor, valabilitate 5 ani

 Pârâul Crucii

 X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare.

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 19.11.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş,

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 12.11.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L.

Colectare deşeuri nepericuloase valabilitate 10 ani

Sighişoara

2.

S.C. PRODOMO COM S.R.L.

Producţie de mic mobilier, valabilitate 5 ani

Breaza

3.

SNTFM CFR MARFĂ S.A. DEPOUL TG. MUREŞ PUNCT DE ÎNDRUMARE ŞI INSTRUIRE DEDA

Transport de marfă pe calea ferată (Reparaţii locomotive), valabilitate 5 ani

Deda

4. X

I.I. FEREZAN VALENTIN PAVEL

Alte servicii de cazare , valabilitate 5 ani

Sighişoara

5. revizuire

S.C. LIVIU PANTRANS S.R.L.

Staţie sortare spălare agregate minerale, valabilitate 30.03.2021

Tg. Mureş

6. X

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Staţia de comprimare şi staţia de uscare gaze naturale Nadeş, Valabilitate 10 ani

Hetiur

7.

S.C. JACON TEX S.R.L.

Exploatare apă minerală naturală, valabilitate 5 ani

Şeştina Valea Sălardului, com. Lunca Bradului

8. X

S.C. ALL TIN S.R.L.

Exploatare agregate minerale din terasa râului Mureş, valabilitate 5 ani

Vălenii de Mureş, com. Brâncoveneşti

9.

S.C. ECO LODGE S.R.L.

Hotel şi restaurant, valabilitate 5 ani

Sighişoara

 X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare.

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 12.11.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 05.11.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X

S.C. DEL AUTO SERVICE S.R.L.

Întreţinere şi reparaţii auto - spălătorie auto valabilitate 5 ani

Corunca

2. revizuire

S.C. TURBOCAM ROMÂNIA S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 19.10.2021

Sîntana de Mureş

3.

S.C. UNO ELECTRONICS S.R.L.

Fabricare subansamble electronice, valabilitate 5 ani

Sângeorgiu de Mureş

4.revizuire

S.C. PRODCOMTUR VALDOR IMPEX S.R.L.

Fabricarea articole de sticlă, valabilitate 30.01.2019

Tg.Mureş

5.

S.C. GRANGE E.E. S.R.L.

Fabricarea mobilier, valabilitate 5 ani

Ungheni

 X - cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare.

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 05.11.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 29.10.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. CARNICOMP S.R.L.

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre), valabilitate 5 ani

Sighişoara

2.

S.C. SOCOT S.A.

Fabricarea betonului, fabricarea elementelor din beton, întreţinere şi reparaţii auto şi utilaje terasiere, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. PROCON 16 S.R.L.

Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 5 ani

Ogra

4. X

ASOCIEREA FCC CONSTRUCCION SA ALPINE AZVI

Fabricarea altor produse din materiale minerale nemetalice, valabilitate 10 ani

Daneş

5.

S.C. FAROGER S.R.L.

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 10 ani

Cristeşti

6.

S.C. ARTPEL S.R.L.

Tăbăcirea pieilor, valabilitate 5 ani

Sângeorgiu de Mureş

7.

S.C. STABILO EXIM S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 5 ani

Reghin

8.

S.C. MOBEX S.A.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 5 ani

Reghin

9.

S.C. ZARIS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 5 ani

Ibăneşti

10. revizuire

S.C. LUCI CIOCAN S.R.L

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 08.09.2021

Bistra Mureşului 

11. X

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ- Administraţia Domeniului Public - Serviciul control activităţi edilitare, salubrizare şi protecţia mediului

Instalaţia de compactare – ambalare deşeuri menajere, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

12. revizuire

S.C. ROM OLSENA COMPANY S.R.L.

Fabricarea articolelor din fire metalice, Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), Spălătorie de covoare, Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 16.02.2022

Tîrgu-Mureş

13. X

S.C. VIENNA ENERGY FORTA NATURALA S.R.L.

Producţia de energie electrică, valabilitate 5 ani

Sovata

14.

S.C. ADEN SPEDITION S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 5 ani

amplasamente situate în fondul forestier de pe teritoriul judeţelor Mureş şi Harghita

15

S.C. DECOPROD S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani

Reghin

X - cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare.

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 29.10.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 22.10.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. YORIPROD S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 5 ani

Trei Sate

2.

S.C. KINGWOOD S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Acăţari

3.

S.C. FORAJ SONDE S.A.

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, valabilitate 5 ani

Ernei

4.

S.C. BIO-EEL S.R.L.

Fabricarea preparatelor farmaceutice, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. AGROTRANSCOM-EX S.R.L.

Fabricarea produselor lactate, valabilitate 10 ani

Miercurea Nirajului

6.

S.C. TRIDERMA S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

7.

S.C. DEAK TRANS S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani

Sovata

8.

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 5 ani

Luduş

9. X

PRIMĂRIA SĂRĂŢENI

Sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare, valabilitate 10 ani

Sărăţeni

10.

S.C. SALUBEXPERT S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 5 ani

Târnăveni

11. X

S.C. CENTRAL PARK HOTEL SIGHIŞOARA S.R.L.

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, valabilitate 5 ani

Sighişoara

12.

S.C. PROMOBDECOR S.R.L.

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, valabilitate 10 ani

Corunca

 X - cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare.

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 22.10.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 15.10.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X

S.C. GIGANTI OIL S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 5 ani

Idrifaia

2.

S.C. PROELCONS S.R.L.

Fabricarea de confecţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, tratarea şi acoperirea metalelor, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

 

3.

S.C. P & PS.R.L.

Repararea maşinilor, operaţiuni de mecanică generală, colectarea deşeurilor periculoase, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

 

4.

S.C. LARIX COM-IMPEX S.R.L.

Prelucrarea şi ambalarea plantelor medicinale, valabilitate 5 ani

Sovata

5.

S.C. GCG TURISM S.R.L.

Pensiune turistică, valabilitate 5 ani

Sighişoara

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 15.10.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 08.10.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. SILNEF M.G. S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 5 ani

Iernut

2.

S.C. MUREŞ ALHAMBRA PLANT S.R.L.

Fabricarea instrumentelor muzicale valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3. revizuire

S.C. A&B SALUBRIS S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase

Pietriş

4.

S.C. ECOMUR WASTE S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, transporturi rutiere de mărfuri, valabilitate 5 ani

Petelea

5.

S.C. PEFEM S.R.L.

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor mtalice, operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Ciba

6.

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Sistem hidroedilitar, valabilitate 5 ani

Iernut

7.

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Sistem hidroedilitar, valabilitate 5 ani

Luduş

8.

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Sistem hidroedilitar, valabilitate 5 ani

Tîrnăveni

9.

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Sistem hidroedilitar, valabilitate 5 ani

Sighişoara

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 08.10.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 01.10.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. REGUN ACORD S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, coelctarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 5 ani

Reghin

2.

S.C. ALUNIS S.R.L.

Hotel, restaurant şi bază de tratament ALUNIS, valabilitate 10 ani

Sovata

3.

S.C. REMATINVEST S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Pietriş

4.

S.C. SCULPTORUL S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. GRUP ARCONS S.A.

Staţie de preparat mixturi asfaltice, valabilitate 10 ani

Breaza

6. revizuire

S.C. OMEGA PRODCOM S.A.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 04.09.2023

Târnăveni

7.

Î.F. SBANCA PETRU

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 5 ani

Stânceni

8.

Î.I. CÂMPEAN IOANA

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 5 ani

Reghin

9.

S.C. GABIMEX S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

Târnăveni

10.

S.C. ROBOKI S.R.L.

Colectarea şi epurarea apelor uzate,valabilitate 10 ani

Reghin

11.

S.C. INTEGRO SERV S.R.L.

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, valabilitate 10 ani

Sălard

12.

S.C. AVE MURES S.R.L.

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii, valabilitate 10 ani

Ungheni

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 01.10.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 24.09.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. MODEL ART S.R.L.

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

2.

S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 5 ani

Sângeorgiu de Mureş

3.

S.C. APRIL’91 S.R.L.

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor, comerţ cu ridicata al produselor chimice, depozitări, valabilitate 10 ani

Ernei

4.

P.F.A. MOLNAR D DENES 

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei, valabilitate 10 ani

Ghindari

5.

S.C. BAV S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Suseni

6.

S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.

Centru comercial LIDL, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

7.

SC BAVARIA IMPEX SRL

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 5 ani

Târnăveni

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 24.09.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 17.09.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. TRANSILTEX S.R.L.

Fabricarea de articole confecţionate din textile, valabilitate 5 ani

Ungheni

2.

S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. CHESPA TRANSILVANIA S.R.L.

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor; comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

4.

S.C. GECSAT S.A.

Hotel IRIS, valabilitate 5 ani

Târnăveni

5.

S.C. VES S.A.

Fabricarea altor articole din metal n.c.a,, valabilitate 5 ani

Sighişoara

6.

S.C. ID SYSTEM S.R.L.

Alte activităţi de tipărire n.c.a., valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

7.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ GLIGA NICOLAE

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Reghin

8.

S.C. BIO EURO S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

9.

S.C. SOLVO CHEMIKALS S.R.L.

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, fabricarea de ingrediente pentru industria alimentară şi farmaceutică, valabilitate 10 ani

Găleşti

10. revizuire

S.C. ALPINA SHOE PRODUCTION S.R.L.

Fabricarea încălţămintei, valabilitate 13.04.2020

Reghin

11. revizuire

S.C. ECO CLEAN S.R.L.

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană, valabilitate 08.11.2021

Tîrgu-Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 17.09.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 10.09.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. BIST PROGRES S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 5 ani

amplasamente situate în fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

2.

S.C. PRESCOM IERNUT S.R.L.

Colectare deşeuri nepericuloase, valabilitate 10 ani

Iernut

3.

S.C. AMAZON MOLD CAR WASH S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 5 ani

Reghin

4.

S.C. TRIPLAST S.R.L.

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. TERECOTE S.R.L.

Fabricarea obiectelor pentru decor din ceramică, valabilitate 5 ani

Sighişoara

6.

S.C. COTTON TEXTIL S.R.L.

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, valabilitate 5 ani

Târnăveni

7.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ DALI ATTILA

Pensiune turistică, valabilitate 5 ani

Sighişoara

8.

S.C. PRIMACOM S.R.L.

Prelucrarea şi conservarea cărnii, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

9.

S.N.G.N. ROMGAZ  S.A. Sucursala de Înmagazinare a Gazelor Naturale Ploieşti

Depozit de înmagazinare a gazelor naturale,  cu program de conformare

Sărămăşel

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 10.09.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 03.09.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. KLEBROM S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice (adezivi pentru industria lemnului), valabilitate 10 ani

Ungheni

2.

S.C. LINŢUCA PRODCOM S.R.L.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, valabilitate 10 ani

Breaza

3.

S.C. CLASS PRESS S.R.L.

Alte activităţi de tipărire n.c.a., valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

4.

S.C. PRESCON VINEYARD S.R.L.

Fabricarea vinurilor din struguri,valabilitate 10 ani

Ferma nr. 4 Câmpeniţa

5. revizuire

S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase de tipul DEEE, demontarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cu excepţia vehiculelor scoase din uz), recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 12.12.2022

Vidrasău

6.

S.C. FEIER IMPEX S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

7.

S.C. REIEF NEFERO S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 5 ani

Livezeni

8.

S.C. NAIADE COMEXIM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă, valabilitate 5 ani

Gurghiu

9. X

S.C. SOLAR FUN S.R.L.

Producţia de energie electrică, valabilitate 5 ani

Nazna

X – cu acord de mediu, se înregistrază după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 03.09.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.  

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 27.08.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. MEC-EL S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.

S.C. SILVAUR IMPEX S.R.L.

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, valabilitate 10 ani

Iernut

3.

S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate,valabilitate 10 ani

Luduş

4.

S.C. PREMACO S.A.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Rîciu

5.

S.C. PREMACO S.A.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

6.

S.C. MATEROM S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani

Cristeşti

7.

S.C. DEAK TRANS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Sovata

8.

 S.C. ICHTIO S.R.L.

 Acvacultură în ape dulci, valabilitate 10 ani

 Păingeni

9.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ BICHIŞ NICOLETA

Colectare, depozitare şi valorificare deşeuri nepericuloase, valabilitate 10 ani

Seuca

10.

S.C. CUBI METAL S.R.L.

Turnarea altor metale neferoase, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

11.

S.C. EURO GAS SYSTEMS S.R.L.

Fabricare pompe şi compresoare, valabilitate 5 ani

Vidrasău

 X  - cu acord de mediu, se înregistrază după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 27.08.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 20.08.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.  X

S.C. RAZ CONSULT S.R.L.

Producţia de energie electrică, valabilitate 10 ani

Agrişteu

2.  X

S.C. KOMPONENT S.R.L.

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 5 ani

Luduş

3.

S.C. AMIS IMPEX S.A.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Reghin

4.

S.C. PLASMATERM S.A.

Turnarea oţelului, tratamente termice, prelucrări mecanice, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5. X

S.C. LIVIU PANTRANS S.R.L.

Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 5 ani

Ungheni

X – cu acord de mediu, se înregistrază după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 20.08.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 13.08.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. LACLAZUR S.R.L.

Atelier de preparare vopseluri şi baiţuri pe bază de apă, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.

S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.

Spălătorie auto şi staţie distribuţie carburant (motorină), valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. EST POLIURETANI S.R.L.

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 10 ani

Cuci

4.revizuire

S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ S.R.L.

Exploatare agregate minerale, valabilitate 01.06.2019

Periş

5.

S.C. ECO ROMARIO S.R.L.-D

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 5 ani

Ceuaşu de Câmpie

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 13.08.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 06.08.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

SPITALUL MUNICIPAL “Dr. EUGEN NICOARĂ” REGHIN

Activităţi de asistenţă spitalicească, valabilitate 10 ani

Reghin

2.

S.C.M. LEMN METAL

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Reghin

3.

S.C. GRALEMN JUNIOR S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Reghin

4.

S.C. IACO PRESTSERV CONSTRUCT S.R.L.

Extracţia nisipului şi a pietrişului (staţie de concasare şi spălare-sortare a agregatelor minerale), valabilitate 5 ani

Vălenii de Mureş

5.

S.C. IRUM S.A.

Fabricare maşini şi utilaje pentru exploatări forestiere, valabilitate 5 ani

Reghin

6.

S.C. SILNEF MG-MS S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 5 ani

Iernut

7.

S.C. LION INTERNATIONAL TRADING S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Pădure

08.

S.C. PETROCOCS S.R.L.

Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate, valabilitate 10 ani

Târnăveni

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 06.08.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 30.07.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. SEMIS S.R.L.

Spălătorie auto şi spălătorie de covoare, valabilitate 5 ani

Sâncraiu de Mureş

2.

S.C. HUMI S.R.L.

Fabricarea altor articole din metal, Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, Fabricarea altor produse din material plastic, Fabricarea de dispozitive, aparate, instrumente medicale stomatologice şi Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Reghin

3.

SOS VICENTIU PFA

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate, valabilitate 10 ani

Bogata

4.

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţie de distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

 Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 30.07.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 23.07.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş Sucursala SIRCOSS Mediaş

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, Depozitări, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

2.

S.C. DENI TOURS S.R.L.

Alte servicii de cazare, valabilitate 5 ani

Sălard

3.

S.C. TOTH PEK S.R.L.

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, valabilitate 5 ani

Găleşti

4. X

S.C. MAPCOM LOGISTIK S.R.L.

Producţie energie electrică, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

5. revizuire

S.C. VARHANS COM S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 09.12.2018

Petelea

6. revizuire

S.C. TRIX COM S.R.L..

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 08.08.2020

Sângeorgiu de Mureş

7.

S.C. VIA OIL PETROLEUM S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, spălătorie auto, complex turistic, valabilitate 5 ani

Cristeşti

8.

S.C. UNOTIP S.R.L..

Alte activităţi de tipărire n.c.a., valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

9.

S.C. MONDIAL IMPEX S.R.L.

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a, valabilitate 5 ani

Sântana de Mureş

10.

S.C. ROMPOLIMER COMPOSITES S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 5 ani

Tîrgu-Mureş

11.

S.C. OMEGA PRODCOM S.A.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 5 ani

Târnăveni,

12.

S.C. LUPU TRANS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului,valabilitate 5 ani

Reghin

 X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 2307.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 16.07.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. SILCOM TREI SATE S.R.L.

Staţie de sortare-spălare agregate minerale, tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Trei Sate

2. X

PRIMĂRIA COMUNEI CRĂIEŞTI

Depozitarea şi gospodărirea gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, valabilitate 10 ani

Crăieşti

3.

S.C. RODLACTA S.R.L.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, valabilitate 10 ani

Fărăgău

4.

S.C. FLORION TRANS COM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Răstoliţa

5.

S.C. ALL TIN S.R.L.

Staţie de concasare, sortare şi spălare agregate minerale, valabilitate 10 ani

Vălenii de Mureş

6.

S.C. GECSAT S.A.

Fabricarea mortarului, fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Tîrnăveni

7. revizuire

S.C. NEON & SIGN S.R.L.

Fabricarea materialelor plastice în forme primare, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală, fabricarea de echipamente electrice de iluminat, valabilitate 01.03.2020

Reghin

8. revizuire

S.C. RUTTRANS S.R.L.

Exploatarea pietrişului şi nisipului, valabilitate 06.05.2019

Glodeni

9.

P.F.A. KERESZTESI I. ALEXANDRU

Fabricarea băuturilor alcoolice distillate, valabilitate 10 ani

Găleşti

10.

S.C. TBS AVIATION S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Sighişoara

11. X

SC IRUM SA

Producţie energie electrică, valabilitate 10 ani

Reghin

 X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 16.07.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 09.07.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire

S.C. CANSIL FEROS S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 20.01.2020

Gurghiu

2.

S.C. PESCALIMENT S.R.L.

Aquacultură în ape dulci,

valabilitate 10 ani

Cipău

3.

S.C. VIM SPECTRUM S.R.L.

Fabricarea preparatelor farmaceutice, valabilitate 10 ani

Corunca

4.

S.C. 3CSN S.R.L.

Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru oţinerea laptelui, valabilitate 10 ani

Chirileu

5. X

S.C. NAPOCA DEVELOPMENT CORPORATION S.R.L.

Extracţie pietriş, valabilitate 10 ani

Cuci

6.

S.C. ECO EURO DOORS S.R.L.

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Reghin

7.

S.C. TOP ELECTRO S.R.L.

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice,

valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

8.

S.C. MERA AUTOSERVICE S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (vopsitorie auto), valabilitate 10 ani

Reghin

9.

S.C. AVITUM S.R.L.

Activităţi de asistenţă spitalicească, valabilitate 10 ani

Sighişoara

10.

S.C. AVITUM S.R.L.

Activităţi de asistenţă spitalicească, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

11.

S.C. MIRNET S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, confecţionarea ambalajelor din lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Ibăneşti

12.

FRITSCH MONICA şi NAN LUCIAN COSMIN

Alte servicii de cazare, valabilitate 10 ani

Sighişoara

13.

S.C. SANDEXAG S.R.L.

Ambalări, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

14.

P.F.A. PIŞTĂNILĂ CRISTIAN

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani

Sâncraiu de Mureş

15.

S.C. BUCUR IMPEX S.R.L.

Fabricarea instrumentelor musicale, valabilitate 10 ani

Breaza

16.

S.C. SILVANIA INTERNAŢIONAL PROD S.R.L.

Prelucrare primară a lemnului, depozit motorină, valabilitate 10 ani

Bistra Mureşului

 X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 09.07.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

.

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 02.07.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. SEUCOLOR S.R.L.

Tratarea şi acoperirea metalelor, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2. revizuire

S.C. PRORETUR S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, valabilitate 01.09.2021

Tîrgu-Mureş

3. X

S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

4. revizuire

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mureş

Staţia de comprimare gaze naturale Grebeniş, valabilitate 24.11.2013

Grebenişu de Câmpie

5. revizuire

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţia distribuţie carburanţi nr. 4                     Tîrgu-Mureş, valabilitate 12.09.2022

Tîrgu-Mureş

6.

S.C. CAROL TECH S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Ghindari

7.

S.C. FERMA 12 S.R.L.

Creşterea şi îngrăşarea vacilor de lapte, creşterea bovinelor de lapte, valabilitate 10 ani

Ideciu de Jos

8.

S.C. BISTRA COMIMPEX  S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Bistra Mureşului

9.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG. MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Clinica Medicală III, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

10.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia clinică psihiatrie I acuţi, secţia clinică psihiatrie II acuţi, compartiment clinic endocrinologie, secţia clinică pediatrie, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

11.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Clinica medicală IV, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

12.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia pneumologie, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

13.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia neonatologie premature, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

14.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete de specialitate, compartiment clinic medicina muncii, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

15.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia clinică obstetrică ginecologie, secţia neonatologie şi secţia clinică oftalmologie, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

16.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia neuropsihiatrie pediatrică, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

17.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia clinică dermatovenerologie, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

18.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia clinică boli infecţioase nr. I, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

19.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia clinică boli infecţioase nr. II, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

20.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia clinică ortopedie traumatologie şi centrul de sănătate mintală, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

21.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească- Secţia clinică oncologie medicală, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

22.

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, valabilitate 10 ani

Albeşti,

23.

S.C. EXPLOTOUR IOD S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

24.

S.C. GRUIA TRANS S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

25.

 S.C. TRANSROAD GEZA S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 02.07.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 25.06.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. NEL VIONIC S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea ambalajelor din lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Ibăneşti

2.

S.C. AUTODAR S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Sărmăşel Gară

3. X

COMUNA RÎCIU

Alimentare cu apă potabilă, valabilitate 10 ani

Sînmartinu de Cîmpie, Căciulata şi Leniş

4.

S.C. MOBIMPEX S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. AN FEED S.R.L.

Fabricarea preparatelor pentu hrana animalelor din fermă, creşterea păsărilor, valabilitate 10 ani

Ungheni

6.

S.C. MURPOP SERV S.R.L.

Staţie de sortare-spălare agregate minerale, valabilitate 10 ani

Cristeşti

7.

S.C. CENTROGRAFIC S.R.L.

Alte activităţi de tipărire, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

8.

S.C. TERMOGLASS S.R.L.

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

Sighişoara

9. revizuire

S.C. INDRA IMPORT EXPORT S.R.L.

Fabricarea foliilor flexibile din polietilenă şi a confecţiilor din polietilenă, valabilitate 23.12.2018

Tîrgu-Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 25.06.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 18.06.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire

S.C. RETURPACK S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 16.01.2022

Ungheni

2.

S.C. SAIFAMIM PROD S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. MINITEL PLUS S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani

Târnăveni

4.  X

S.C. VIENNA ENERGY FORŢA NATURALĂ S.R.L.

Producţie energie electrică – CHEMP 1 SĂCĂDAT, valabilitate 10 ani

Sovata

5.

S.C. DARION S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Brădeţelu

6.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG. MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească -Clinica ORL, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

7.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG. MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească - Clinica Stomatologie şi policlinica sportivă, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

8.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG. MUREŞ

Activităţi de asistenţă spitalicească - Clinica Oro-Bucomaxilofacială, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

9.  X

S.C. SIREF S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sighişoara

10. X

S.C. CONTINENTAL ENERGY S.R.L.

Producţia de energie electrică, valabilitate 10 ani

Mitreşti

11.

S.C. AGROSPRINT S.R.L.

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, valabilitate 10 ani

Breaza

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 18.06.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 11.06.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.  revizuire

S.C. AKSD ROMANIA S.R.L.

Colectarea deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, transporturi rutiere de mărfuri (deşeuri), valabilitate 14.06.2020

Chirileu

2.  X

S.C. GENERAL OIL TRANS S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Iernut

3.

S.C. DORIMPEX S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sâncraiu de Mureş

4.             

S.C. SCHROTT AUTO MURES S.R.L.

 

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sâncraiu de Mureş

5.

S.C. AMIS MOB S.A.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Reghin

6. X

S.C. KAPUSI IMPEX S.R.L.

Exploatare agregate minerale, valabilitate 10 ani

Periş

7.

S.C. STANDARD ASS S.R.L.

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

8. X

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MOLDOVAN PAULA RAMONA

Alte servicii de cazare, valabilitate 10 ani

Sighişoara

9. X

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MUREA STELUŢA MIMI

Alte servicii de cazare, valabilitate 10 ani

Albeşti

10.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ KADAR ISTVAN

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii,  fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Ungheni

11.

S.C. KISSCONF S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Voiniceni

12.

S.C. GENERALTERM IMPEX S.R.L.

Pensiune rurală, valabilitate 10 ani

Bărdeşti

13.

S.C. MEDIEVAL TOUR S.R.L.

Hotel, valabilitate 10 ani

Sighişoara

14.

S.C. TMUCB S.A. Sucursala Tîrgu-Mureş

Alte lucrări de construcţii, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

15.

S.C. TOKIMPEX S.R.L.

Camping Teleki Kert, valabilitate 10 ani

Sovata

16.

S.C. TOKIMPEX S.R.L.

Hotel Teleki, valabilitate 10 ani

Sovata

 X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 11.06.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 04.06.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. MOBILA SOVATA S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Sovata

2.

S.C. ECO PVC S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. VEGETANA S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Reghin

4.

S.C. STOMATER SERV COM S.R.L.

Transport rutier de mărfuri periculoase (carburanţi auto), valabilitate 10 ani

la nivel naţional

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 04.06.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 28.05.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mureş

Secţia de producţie gaze naturale, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

2.  X

S.C. ENERGY PARK 3M S.R.L.

Producţie energie electrică, valabilitate 10 ani

Coasta Mare

3. X

S.C. SOLAR PARK MDL S.R.L.

Producţie energie electrică, valabilitate 10 ani

Ideciu de Jos

4.

S.C. REMEX S.A.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Reghin

5.

S.C. POENIŢA HOTEL S.R.L.

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, valabilitate 10 ani

Sighişoara

6. X

S.C. BELVEDERE VUE S.R.L.

Hotel, valabilitate 10 ani

Sovata

7.  revizuire

S.C. ORIGINAL CONSTRUCT S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, valabilitate 19.12.2022

Tîrgu-Mureş

8.

S.C. PROFIL IMPORT EXPORT S.R.L.

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Reghin

9.

S.C. EGAN PROD S.R.L.

Prelucrare melci vii, valabilitate 10 ani

Fântânele

10.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FULOP I. ANDREI

Exploatări forestiere,

valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 28.05.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 21.05.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.  X

S.C. SOLAR ENERGY PARK M&S S.R.L.

Producţie energie electrică, valabilitate 10 ani

Vidrasău

2.  X

S.C. BIO-EEL S.R.L.

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă), valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. RUCK VENTILATOARE S.R.L.

Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic, fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

TârnăvenI

4.   X

S.C. TRANSYLVANIA ROYAL FOOD S.R.L.

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a., valabilitate 10 ani

Târnăveni

5.

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ORBAN L BELA

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, valabilitate 10 ani

Chibed

6.

S.C. MMM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Toaca

7.

S.C. MOBIROMEX S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a.,valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

8.

S.C. EDUARD PETROLEUM S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Sighişoara

9. revizuire

S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor, valabilitate 16.03.2021

Sâncraiu de Mureş

10.

S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L.

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar din hârtie sau carton, valabilitate 10 ani

Sâncraiu de Mureş

11.

S.C. STEEL NEY S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice (îngrăşăminte chimice), valabilitate 10 ani

Târnăveni

12.

S.C. BAVARIA IMPEX S.R.L.

Transport rutier de mărfuri (mărfuri/deşeuri/substanţe periculoase) pe teritoriul tării; comerţ cu ridicata al produselor chimice, comerţ cu combustibili (motorină), spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Târnăveni

13.

S.C. HODACO PRODCOMPEX S.R.L.

 

Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei, valabilitate 10 ani

Meştera

14.

S.C. TALSTARCOM S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 21.05.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 14.05.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. AUTO TOP CO S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (vopsitorie auto), valabilitate 10 ani

Corunca

2.

S.C. DOLEMN TRADE S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. ATLANTIC HOTEL RESTAURANT S.R.L.

Pensiune şi restaurant, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

4.

S.C. MULTIVAN S.R.L.

Pensiune,valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. SORA INTERNAŢIONAL TRADE SCHIPMENT S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate şi hotel, valabilitate 10 ani

Sovata

6.

S.C. BALANS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale împletite, valabilitate 10 ani

Trei Sate

7. X

S.C. LAS ALTERNATIV ENERGY S.R.L.

Producţie energie electrică, valabilitate 10 ani

Miheşu de Cîmpie

8.

S.C. NEL DOR S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

9.

S.C. ORVEN FLORA S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

10.

S.C. IRIS SERVICE CIUC S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 14.05.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 30.04.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X

S.C. MINAGRE PRODCOM S.R.L.

Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 10 ani

Cheţani

2.

S.C. INDLACTO MURES S.R.L.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tîrgu-Mureş

Staţia de comprimare gaze naturale Balda, valabilitate 10 ani

Sărmaşu

4.

S.C. REGSAN PRODIMPEX S.R.L.

Alte activităţi de tipărire n.c.a., valabilitate 10 ani

Reghin

5.

S.C. GRIMAVAS IMPEX S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Lunca Bradului

6.

S.C. RAGCL S.A.

 Hotel PARC, valabilitate 10 ani

Reghin

7.

S.C. RAGCL S.A.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), staţie distribuţie carburanţi (motorină), valabilitate 10 ani

Reghin

8. X

S.C. FOMCO SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Producţie energie electrică, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Pădure

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 30.04.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 23.04.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.    revizuire

S.C. RECYCLING PROD S.R.L.

Transport rutier de deşeuri periculoase şi nepericuloase, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, demontarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, colectarea apelor uzate, activităţi şi servicii de decontaminare, valabilitate 20.03.2022

Tîrgu-Mureş

2.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Mediaş- Sucursala de Servicii Balneare şi Recuperare a Forţei de Muncă

Hoteluri, valabilitate 10 ani

Sovata

3.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Mediaş

Secţia de producţie gaze naturale Delenii, valabilitate 10 ani

Delenii

4. 

S.C. FEROCOLECT S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, colectarea deşeurilor nepericuloase, valabilitate 10 ani

Reghin

5.

S.C. SENIA STUDIO S.R.L.

Producţie săpun artizanal, valabilitate 10 ani

Reghin

6.

S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, valabilitate 10 ani

Iernut

7. X

P.F.A. CERGHIZAN D. DUMITRU

Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor), valabilitate 10 ani

Drăculea Bandului

8.

S.C. BUSTILE S.R.L.

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a., valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

9.

S.C. FOR BYN S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Toaca

10.

S.C. SURUBPROD S.R.L.

Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate, fabricarea de nituri şi şaibe; tratarea metalelor, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

11.

S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCT S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Ernei

12. X

S.C. CAPIDAVA PRODCOM S.R.L.

Producţie energie electrică, valabilitate 10 ani

Ghindari

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 23.04.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 16.04.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

 

S.C. DINEXIM S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Şaeş

2.

S.C. VIXENTEX S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Ceuaşu de Câmpie 

3.

S.C.M. UNIREA LUDUŞ

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Luduş

4. 

S.C. FA&HA IMPORT EXPORT S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea mobilei, valabilitate 10 ani

Câmpu Cetăţii

5.

S.C. SEFAR INTERNATIONAL S.A.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Luduş

6.

S.C. RECYCLE CSS S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sâncraiu de Mureş

7.

S.C. BUTAN GAS ROMANIA S.A.

Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi ai produselor derivate, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

8.

S.C. TERRA RECYCLING S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, comerţ cu ridicata al produselor chimice, depozitări, valabilitate 10 ani

Târnăveni

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 16.04.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 09.04.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. SANTA-SERVICE S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (vopsitorie auto), valabilitate 10 ani

Sighişoara

2.

S.C. PENSIUNEA HERA S.R.L.

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare, valabilitate 10 ani

Sighişoara

3.

S.C. MIRAGE CONSULTING S.R.L.

Restaurante, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

4.

S.C. DENTOSAN S.R.L.

Alte servicii de cazare, parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, valabilitate 10 ani

Sighişoara

5.

S.C. NEXT CO S.R.L.

Camping Vila Franka, valabilitate 10 ani

Sighişoara

6.

S.C. SIG TOURISM S.R.L.

Alte servicii de cazare, valabilitate 10 ani

Sighişoara, str. 1 Decembrie 1918

7.

S.C. SIG TOURISM S.R.L.

Alte servicii de cazare, valabilitate 10 ani

Sighişoara, str. Libertăţii

8.

S.C. INDTRADE COM S.R.L.

Fabricarea de mobilier n.c.a., valabilitate 10 ani

Sighişoara

9.

S.C. AMBISCO S.R.L.

Hotel şi restaurant, valabilitate 10 ani

 Reghin

10. 

S.C. BILLA ROMANIA S.R.L.

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, valabilitate 10 ani

Reghin

11.revizuire

S.C. DORIN COMPROD IMPEX S.R.L.

Fabricarea altor produse din cauciuc, valabilitatae 09.11.2021

Bărdeşti

12.

S.C. DORIN GRUP S.R.L.

Fabricarea altor produse din cauciuc, valabilitate 10 ani

Bărdeşti

13.

S.C. FARTEC TRADING S.R.L. Braşov Punct de lucru Sighişoara

Fabrică de semifabricate piese de schimb auto, valabilitate 10 ani

Sighişoara

14.

S.C. ORVEN FLORA S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

jud. Mureş

15.revizuire

S.C. OVI PAU COM S.R.L.

Pensiune turistică, valabilitate 28.12.2022

Brădeţelu

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 09.04.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 02.04.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. PLEURO IND S.R.L.

Fabricarea altor produse alimentare, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.

S.C. FÎNTÎNA MARCULUI S.R.L.

Complex agroturistic Dracula II, valabilitate 10 ani

Daneş, cătun Bendorf

3.

S.C. GENESIS S.R.L.

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, valabilitate 10 ani

Miercurea Nirajului

4.

S.C. AGROHOLDING IMPORT EXPORT S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

Bălăuşeri

5. 

S.C. IULKISS S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Mureş

6.

S.C. RECOM PREST S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Ungheni

7.

S.C. BALNEOCLIMATERICA S.A.

Hotel şi restaurant FĂGET, valabilitate 10 ani

Sovata

8.revizuire

S.C. ALESIA INDUSTRIAL S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 07.06.2022

Corunca

9. X

S.C. TOPCENT S.R.L.

Turnarea altor metale neferoase, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

10.  

S.C. FADORA PROD S.R.L.

Fabricarea altor produse din lemn, valabilitate 10 ani

Chibed

11. revizuire

S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L.

Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase DEEE, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 12.12.2022

Vidrasău

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 02.04.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 26.03.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.  X

COMUNA ZAU DE CÂMPIE

 Prima înfiinţare reţea publică apă potabilă, prima înfiinţare reţea publică apă uzată,valabilitate 10 ani

Zau de Câmpie

2.

SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA

Activităţi de asistenţă spitalicească, valabilitate 10 ani

Sighişoara, str. Zaharia Boiu

3.

SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA

Activităţi de asistenţă spitalicească, valabilitate 10 ani

Sighişoara, str. Gării

4.

S.C. RUSANCOM PROD S.R.L.

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, valabilitate 10 ani

Nazna

5.

S.C. FA.RO.TEC. S.R.L.

Fabricarea de cabluri cu fibră optică, fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice, fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii, valabilitate 10 ani

Ungheni

6.

Î.I. MUNTEAN I. L. IOAN

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

7.

S.C. DISTEPHANELLO S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sovata

8.revizuire

S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, recuperarea materialelor reciclabile sortate, fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 07.01.2020

Reghin

9.

S.C. VOIAJOR S.R.L.

Hotel şi restaurant, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

10.revizuire

S.C. DETCO S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 29.08.2022

Sântioana de Mureş

11.

S.C. ADIMADA S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani 

Reghin

12.

S.C. FEROFLOR S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sighişoara

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 26.03.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N T

În cadrul şedinţei CAT din data de 19.03.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.  

SC INTERNAŢIONAL TRANSPORT AUTO SA

 Transport rutier de mărfuri (mărfuri generale şi carburanţi), la nivel naţional şi internaţional, întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), comerţ cu amănuntul al carburanţilor, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.

I.F. NAGY PARASCHIVA

Pensiune turistică, valabilitate 10 ani

Căluşeri

3.

SC CIOCAN ADI SRL

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Lunca Bradului, str. Gării, nr. 154

4. 

SC CIOCAN ADI SRL

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Lunca Bradului, str. Gării, nr. 109E

5.

SC RUMACO SRL

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, valabilitate 10 ani

Sighişoara

6.

SC MONALIV TRANS SRL

Transport rutier de mărfuri, substanţe, deşeuri periculoase/nepericuloase, valabilitate 10 ani

la nivel naţional

7.

SC GEMACO SRL

Transport rutier de mărfuri, substanţe, deşeuri periculoase/nepericuloase, valabilitate 10 ani

la nivel naţional

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 19.03.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ


In cadrul şedinţei CAT din data de 12.03.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. BORBELY PREST S.R.L.

Fabricarea elementelor de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 26.10.2021

Nazna

2.

SC SERVICII TEHNICE COMUNALE SA

Alimentare cu apă şi canalizare oraş balnear Sovata, localitatea Sovatavalabilitate 10 ani

Sovata

3.

S.C. GEMIS S.R.L.

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, valabilitate 10 ani

Reghin

4.

SC SIGHIŞOARA TURISM S.R.L.

Alte mijloace de cazare – pensiune turisticăvalabilitate 10 ani

Sighişoara


X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare.

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 12.03.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 05.03.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. OSTEOPHARM S.R.L.

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

Tg.Mureş

2.

S.C. DANESTAR S.R.L.

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

Tg.Mureş

3.

S.C. TOP CLEAN S.R.L.

Spălarea, curăţarea ( uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Tg.Mureş în incinta Centrului Comercial Auchan

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 05.03.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 
  

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 26.02.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. RIPEN DOR S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Luduş

2. X

S.C. ORI EXP S.R.L.

Producţia de energie electrică, valabilitate 10 ani

Icland

3.

S.C. GST AUTOMOTIVE SAFETY RO S.R.L.

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp), valabilitate 10 ani

Sighişoara

 4.

S.C. EUROPRINT S.R.L.

 

Alte activităţi de tipărire n.c.a., valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5. revizuire

S.C. PROMOBDECOR S.R.L.

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, valabilitate 18.05.2020

Corunca

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare.

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 26.02.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 19.02.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ S.R.L.

Extracţia nisipului şi pietrişului, valabilitate 10 ani

Periş

2.

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani

Sighişoara

3.

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Reghin, str. Mihai Viteazu

 

 4.    

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. 

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Reghin, str. Piaţa Mică

5. X

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Mediaş

Staţia de uscare gaze naturale Daneş, valabilitate 10 ani

Daneş

 6. X revizuire

S.C. THEREZIA PRODCOM S.R.L.

Unitate de prelucrare a laptelui, valabilitate, valabilitate 09.03.2019

Pănet

7.

S.C. CERAGRIM S.R.L.

Fabrică de nutreţuri combinate şi moară de grâu, valabilitate 10 ani

Sînpaul

8.

S.C. CONSIG S.A.

Baza de producţie, valabilitate 10 ani

Sighişoara

9.

S.C. SCHUSTER & BERGER GUMMI SERVICE  S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sighişoara

10. X

S.C. HEDGEHOG S.R.L.

Alte servicii de cazare, valabilitate 10 ani

Sighişoara

11.

S.C. REIEF NEFERO S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

12.revizuire

S.C. RETURPACK S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 16.01.2022

Ungheni

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 19.02.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ
În cadrul şedinţei CAT din data de 12.02.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

Staţia de sortare deşeuri menajere din municipiul Sighişoara şi localităţile învecinate, valabilitate 19.05.2021

Sighisoara

2. X

S.C. AS COMTUR IMPEX S.R.L.

Fabricarea furajelor şi concentratelor pentru hrana animalelor de fermă, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Pădure

3.

P.F. BURDEŢI DAN

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Ceuaşu de Cîmpie

4.

S.C. MOBIL SERVICE S.A.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie şi vopsitorie auto), valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 12.02.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ
În cadrul şedinţei CAT din data de 05.02.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire 

S.C. HERMANNS COMPANY PRODIMPEX S.R.L.

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patisserie, valabilitate 15.03.2020

Tîrnăveni

2.

S.C. JALLUX COM S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani

Reghin

3.

S.C. PRIMER ELECTRO S.R.L.

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate, valabilitate 10 ani

Livezeni

4.                  

S.C. PRIMER ELECTRO S.R.L.

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.          

S.C. DORTOPFOREST S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

6.

S.C. CRISTAL AGAK S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

7.

S.C. DEPOMURES S.A.

Înmagazinarea gazelor naturale (activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale) – Depozitul  Tîrgu-Mureş, valabilitate 31.12.2017, cu Program de conformare

extravilanul (Dealul Budiului) şi intravilanul loc.Tîrgu-Mureş

8.

S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, depozitări, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

9. revizuire

S.C. FEIER IMPEX S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 22.09.2013

Tîrgu-Mureş

10. X

S.C. AMAZONAS COM S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (vopsitorie auto), valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

X- cu acord de mediu, se inregistreaza dupa 15 zile lucratoare.

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 05.02.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 29.01.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:
 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire  

S.C. CLEAN PLACE RO DEZINF DISTR S.R.L.-D

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 06.05.2012

Tîrgu-Mureş

2.

S.C. SANO S.R.L.

Fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. PRODCOM BIRO S.R.L.

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, valabilitate 10 ani 

Tîrgu-Mureş

4.   

S.C. ACOPREM S.R.L.

Tratarea şi acoperirea metalelor, valabilitate 10 ani 

Tîrgu-Mureş

5. 

S.C. LEVATRANS S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), colectarea apelor uzate, valabilitate 10 ani

Sărmaşu

6.

S.C. TUBEX S.R.L. Sucursala Daneş

Secţia de producţie - “Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale”, valabilitate 10 ani

Daneş

7.

S.C. CIE MATRICON S.A.

 

Turnarea metalelor neferoase uşoare, operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 29.01.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 22.01.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire  

S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L.

Alte activităţi de curăţenie, valabilitate 27.09.2019

localităţile de pe raza judeţului Mureş

2.

S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Tîrnăveni

3.

S.C. ATA YURT S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, comerţ cu ridicata al produselor chimice (îngrăşăminte), depozitări, valabilitate 08.05.2013

Cristeşti Platforma Azomureş

4. revizuie

S.C. FECIORAŞ S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 25.07.2022

Ungheni

5. 

S.C. EXPERT CARGO S.R.L.

Transport rutier de mărfuri (transport DEEE-uri, baterii şi acumulatori), valabilitate 10 ani

la nivel naţional

6.

S.C. INTER MARK S.R.L.

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, fabricarea altor produse din lemn, fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

7.

S.C. SAFE ART CONCEPT S.R.L.

Fabricarea de c-ţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, valabilitate 10 ani

Livezeni

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 22.01.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 15.01.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X

COMUNA GORNEŞTI

Depozitarea şi gospodărirea gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, valabilitate 10 ani

Gorneşti

2.

S.C. VOIAJOR S.R.L.

Hotel, restaurant şi centru de agreement, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3. revizuire

S.C. ALMAMET S.R.L.

 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, valabilitate 19.12.2022

Târnăveni

4. revizuire

S.C. MAR GROUP S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 29.11.2021

Miercurea Nirajului

5. revizuire

S.C. AUTO-RECYCLING S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 14.09.2021

Sâncraiu de Mureş

6.

Î.I. VAS IOSIF

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (vopsitorie auto), valabilitate 10 ani

Coasta Mare

X – cu acord de mediu, se înregistrază după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 15.01.2013.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 08.01.2013 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:
 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                              

S.C. TÂRNAVA S.A.

 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), valabilitate 10 ani

Sighişoara

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 08.01.2013.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ


În cadrul şedinţei CAT din data de 18.12.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                               

S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Reghin

2.                                         

S.C. PRODTIN-SERV S.R.L.

Fabricarea altor articole din metal, valabilitate 10 ani

Sighişoara

3.

MUNICIPIUL TG.MUREŞ–SPUM – Serviciul de Activităţi Culturale, de Prestări Servicii Hoteliere, Alimentaţie Publică şi alte Activităţi

Hotel şi restaurant, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

4. 

S.C. NADALEX PRODCOMSERV S.R.L.

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. MOBINARTA S.A.

Fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

Voiniceni

6.

S.C. RODACRIS PAN S.R.L.

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patisserie, valabilitate 10 ani

Satul Nou

7.

S.C. TEHNOTERM IMPEX S.R.L.

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului, valabilitate 10 ani

Reghin

8.

S.C. FILOTIB S.R.L.

Tipografie, valabilitate 10 ani

Sighişoara

9.

S.C. MIRDATOD PROD S.R.L.

Fabricarea produselor lactate, valabilitate 10 ani

Ibăneşti

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 18.12.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ


În cadrul şedinţei CAT din data de 11.12.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                              

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Sovata

2.                                         

Î.I. MOLNAR GIANINA MARIA

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Deda

3.

S.C. VALPET S.A.

Fabricarea elementelor din beton, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

4. 

S.C. RE PET S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Ungheni

5.

P.F.A.VODA I.MARIA

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, valabilitate 10 ani

Lunca

6.

Î.I. DICU VĂLEAN

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Iod

7.

S.C. SILVAUR IMPEX S.R.L.

Fermă de vaci, valabilitate 10 ani

Lechinţa

8.

S.C. SILVAUR IMPEX S.R.L.

Prelucrarea şi conservarea cărnii, valabilitate 10 ani

Iernut

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 11.12.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.


 

A N U N Ţ
În cadrul şedinţei CAT din data de 04.12.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.X                             

COMUNA RUŞII MUNŢI

Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere şi industriale, valabilitate 10 ani

Ruşii Munţi, Morăreni, Maioreşti

2.                                          

S.C. ACMAREF S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani 

Breaza

3.

S.C. GIGANTI OIL S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani 

Găneşti

4. 

S.C. AUCHAN ROMANIA S.A.

Hipermarket Auchan, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. REAL HYPERMARKET ROMÂNIA S.R.L.

Hipermarket Real, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

6. X

S.C. AGRARISCH ACTIEF S.R.L.

Creşterea bovinelor de lapte, valabilitate 10 ani

Corneşti

7. X

S.C. OVI PAU COM S.R.L.

Pensiune turistică, valabilitate 10 ani

 Brădeţelu

8.

S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.

Hotel şi restaurant, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

9.

S.C. APOSTROF TIPO S.R.L.

Tipografie, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

10. X

P.F. MIHU ROMUL VIOREL

 

Alte servicii de cazare, valabilitate 10 ani

Sovata

11. revizuire

S.C. AAGES Ltd S.R.L.

 

Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice, valabilitate 22.02.2020

Sângeorgiu de Mureş

12.  revizuire

S.C. ELECTROTERM S.R.L.

 Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice, valabilitate 13.04.2010

Sângeorgiu de Mureş

13.

S.C. MERCAFE S.R.L.

Hotel şi restaurant, valabilitate 10 ani

Reghin

14.

Î.I. PALHEGYI DESIDERIU

Tăierea şi fasonarea pietrei, valabilitate 10 ani

Sighişoara

15.

S.C. PARADOR S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 Fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 04.12.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ


În cadrul şedinţei CAT din data de 27.11.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

     1.revizuire             

S.C. PRODCOMPLEX S.A.

 Operaţiuni de mecanică generală, fabricarea altor produse din material plastic, fabricarea altor produse din cauciuc, valabilitate 01.03.2020

Tîrgu-Mureş

   2.X                                 

S.C. ORIGINAL CONSTRUCT S.R.L.

 Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş 

3.

P.F.A. SZATHMARI V. LASZLO

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, valabilitate 10 ani

Ceuas

4.X

P.F.A. SIMMA FRANCISC

Pensiune agroturistică, valabilitate 10 ani

Câmpu Cetăţii

5.

S.C. PRORETUR S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Acăţari

6.

S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani 

Reghin

X – cu acord de mediu, se inregistreaza dupa 15 zile
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 27.11.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ


În cadrul şedinţei CAT din data de 20.11.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localita

1.                   

S.C. APRIL ’91 S.R.L.

 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor; comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.                                             

S.C. APRIL ’91 S.R.L.

 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor; comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

Reghin

3.

S.C. VOLK AUTO TOTAL S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Tîrgu-MureşDeciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 20.11.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 13.11.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                   

S.C. MUREŞ HIDRAULICI S.R.L.

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală, valabilitate 10 ani

Livezeni

2.  X                                            

S.C. ALMAMET S.R.L.

Fabricarea altor produse chimice, valabilitate 10 ani

Târnăveni

3.

S.C. BAUMAX ROMÂNIA S.R.L.

Magazin BAUMAX, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

4.

COMODEX S.C.M.

 Tăierea şi rindeluirea lemnului, producţie mobilier, fabricarea elementelor de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. HOCHLAND ROMANIA S.R.L.

Fabrică de brânzeturi, valabilitate 10 ani

Sovata

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare.
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 13.11.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 06.11.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                

S.C. ALIAT AUTO S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (spălătorie auto), valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.                                              

S.C. ELECTROSERV TÂRNAVA EXIM S.R.L.

 Parc auto şi platformă pentru colectarea deşeurilor feroase şi neferoase, valabilitate 10 ani

Tîrnăveni

3.

S.C. RUTTRANS S.R.L.

Staţie de sortare-spălare agregate minerale, valabilitate 10 ani 

Glodeni

4.

S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.

Staţie sortare-spălare-concasare şi staţie mobilă de betoane, valabilitate 10 ani

Petelea

5.

S.C. CSIKI TOURS S.R.L.

Colectarea şi epurarea apelor uzate, valabilitate 10 ani

jud. Mureş

6.

S.C. ASPHAROM S.R.L.

Staţie de mixturi asfaltice, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 06.11.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 30.10.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                   

S.C. DIA PREST S.R.L.

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană, valabilitate 10 ani

Târnăveni

2.                                              

P.F.A. MATEI ARITON IOAN

Lac pentru pescuit sportiv şi acvacultură, valabilitate 10 ani

Târnăveni

3.

S.C. SANDA & SERGIU S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Gălăoaia

4.

S.C. RO ECOLOGIC RECYCLING S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, activităţi de depoluare, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase de tip DEEE, demontarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cu excepţia autovehiculelor scoase din uz), recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, transporturi rutiere de mărfuri, valabilitate 10 ani

Vidrasău

5.

S.C. AUTOHAUS WESTCAR S.R.L.

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (Spălătorie şi vopsitorie auto), valabilitate 10 ani

Corunca


Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 30.10.2012.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 23.10.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU


Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                   

S.C. AB TOUR S.R.L.

Pensiune turistică rurală, valabilitate 10 ani

Sovata

2.                                              

S.C. JR&MM EUROPEAN COMPANY S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Luduş

3.

S.C. PRO TRADITIO S.R.L.

Pensiune turistică, valabilitate 10 ani

Sânvasii

4.

S.C. BART IMPEX S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. DAPI RO S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Corunca

6.

S.C. SORINVEST S.R.L.

Tratarea şi acoperirea metalelor, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş 

7.

S.C. ROMCHIM S.R.L.

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere; fabricarea materialelor plastice în forme primare, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

8. X

S.C. MAGMATEX S.R.L.

Extracţia nisipului şi pietrişului, valabilitate 10 ani

Daneş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 23.10.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 16.10.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.      revizuire              

S.C. ALLBRIGHT COM S.R.L.

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 22.06.2021

Ungheni

2.                                              

S.C. OBYROM IMPEX S.R.L.

Fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

Sărmaşu

3. X

S.C. ORIGO IMPEX S.R.L.

 

Producţia de energie electrică, valabilitate 10 ani

Miercurea Nirajului


X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 16.10.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 09.10.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire              

S.C. NEON & SIGN S.R.L.

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

Reghin

2.                                              

S.C. CIPRIALEX COM S.R.L.

Fabricarea produselor de panificaţie şi patisserie, valabilitate 10 ani

Reghin

3.

S.C. AUTOSZILEON S.R.L.

 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sîntana de Mureş

4. X

S.C. ELDI BRUTĂRIA S.R.L.

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patisserie, valabilitate 10 ani

Agrişteu

5.

S.C. PRODCARMI S.R.L.

Fabricarea de preparate din carne, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

6.

S.C. GUENTI S.R.L.

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

7.

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi,  valabilitate 10 ani

Petelea

8.

S.C. SEFAR S.R.L.

 Fabricarea de ţesături industriale, valabilitate 10 ani

Sighişoara

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 09.10.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 02.10.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                    

S.C. DUMIMAR S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Hodac

2.                                              

S.C. MODI ITAL TEXTIL S.R.L.

Fabricarea articole de îmbrăcăminte şi accesorii, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3. revizuire

S.C. THEREZIA PRODCOM S.R.L.

Unitate de prelucrare a laptelui, valabilitate 09.03.2019

Pănet

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 02.10.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 25.09.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.         X              

EL NAJJAR VERA Întreprindere Individuală

Spălătorie de covoare, valabilitate 10 ani

Corunca

2.                                              

SC BODMOB SRL

Exploatări forestiere, Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Pe raza jud. Mureş, Sovata

3.

S.C. APROV S.A.

Depozit produse chimice, valabilitate 10 ani

Daneş

4.  

S.C. AL& MA COM IMPEXS.R.L.

Alte facilităţi de cazare, valabilitate 10 ani

Sovata

5.            

S.C. MIF S.A

Staţie sortare spălare agregate minerale, valabilitate 10 ani

Glodeni

6.               

S.C. DIRECT PLAST S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Tg.Mureş

 

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 11.09.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.


 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 11.09.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.   X                   

S.C. ROMCAB S.A.

Fabricarea de cabluri cu fibră optică, fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice, fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice, valabilitate 10 ani

Acăţari

2.                                              

Î.I. HELCH EDITH ANNEMARIE

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană, valabilitate 10 ani

Sighişoara

3.

S.C. FARMPET S.R.L.

Pensiunea History, valabilitate 10 ani

Cîmpu Cetăţii

4.  

S.C. PIŢI S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comrţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

 

Ungheni

5.            

S.C. HĂRŞAN INSTRUMENT S.R.L.

Fabricarea instrumentelor muzicale, valabilitate 10 ani

Breaza

6.               

S.C. MARETIN MATERIALE RECUPERABILE S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Cristeşti

7.

S.C. IANUS COM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

Trei Sate

8. revizuire

S.C. RODNIC-GP TRANSCOM S.R.L.

Colectare deşeuri nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 29.02.2022

Sîntana de Mureş


     

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 11.09.2012.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

     

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 04.09.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                      

S.C. CONTRANSCOM BENŢA S.A.

Alimentare cu apă potabilă şi canalizare menajeră, valabilitate 10 ani

Sîncraiu de Mureş şi Nazna

2.                                              

S.C. PROFINPOG S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Toaca

3.

S.C. IMIOCON PRODIMPEX S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Toaca

4.  

S.C. DANBORCOM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Jabeniţa

     5.        revizuire

S.C. RADAN SERV S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 24.08.2020

 Lunca Bradului

        6.               

S.C. AESCULAP PROD S.R.L.

Fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea altor produse alimentare, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

7.X

S.C. ANDEZIT STÂNCENI S.R.L.

Concasarea şi sortarea andezitului, valabilitate 10 ani

Ciobotani

8.

 

S.C. ROMAQUA GROUP S.A. – Sucursala Stânceni

 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate, valabilitate 10 ani

Ciobotani

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 04.09.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 28.08.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU


Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

  1.  

S.C. SPOTEXPO S.R.L.

 Colectare deşeuri nepericuloase, valabilitate 10 ani

Petelea

2.                                              

S.C. CABLETEAM S.R.L.

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice, valabilitate 10 ani

Sighişoara

3.

S.C. BĂILE SĂRATE S.R.L.

 Hotel-restaurant, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Mureş

 4.  

S.C. A&B SALUBRISERV S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, valabilitate 10 ani

Pietriş

5.

S.C. LAZĂR S.R.L.

Extracţia argilei şi a caolinului, valabilitate 10 ani

Petelea 

   6.    

A.F. SCHIOPU RADU

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani 

Tîrnăveni

7.

S.C. OLYX COM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Toaca

8.

 

Î.I. CSALA IOAN

 Tăierea şi rindeluirea lemnului, Fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Toaca

 9.

 S.C. FLOR FLAMINGO S.R.L. 

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Reghin

10.

S.C. LAUNTECH S.R.L.

Spălarea şi curăţarea articolelor textile, valabilitate 10 ani

 Tîrgu-Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 28.08.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 21.08.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                      

S.C. NIRAJ ACE BRAD PROD S.R.L.

Platformă de prelucrare a lemnului, valabilitate 10 ani 

Eremitu

2.                                              

S.C. BILLA ROMÂNIA S.R.L.

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, valabilitate 10 ani 

Tîrgu-Mureş

3.

P.F. DUMITRU CARMELA

Pensiune Phoenix, valabilitate 10 ani 

Sighişoara

4.  

S.C. CRISTI COMPANY S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani 

Bistra Mureşului

5.

S.C. GITOGI SERVICE S.R.L.

Fabricarea încălţămintei, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

 

6.               

S.C. ALINA PROD COM S.R.L.

 Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, fabricarea ambalajelor din lemn, fabricarea altor produse din lemn, recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Râpa de Jos

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 21.08.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 14.08.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU


Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                      

COMUNA BAND

 

Sistem de alimentare cu apă, valabilitate 31.12.2012 – cu program de conformare

Band, Mărăşeşti şi Valea Rece

2.                                              

S.C. CASABLANCA S.R.L.

Pensiune Casablanca, valabilitate 10 ani

Reghin

3.

S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L.

Magazin  PENNY MARKET, valabilitate 10 ani

Sighişoara

4.  

S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L.

Magazin  PENNY MARKET, valabilitate 10 ani

Tîrnăveni

5. X

P.F.A. MARTON JOZSEF CSABA

Recuperare materiale reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Miercurea Nirajului

6. revizuire

S.C. TRIX COM S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperare materiale reciclabile sortate, colectare deşeuri periculoase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 09.08.2020

Sîngeorgiu de Mureş

7.

S.C. SILTEXIM S.R.L.

Atelier de prelucrare a lânii şi moară de cereale, valabilitate 10 ani

Chibed

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 14.08.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 07.08.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU


Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                      

S.C. CID DESIGN STUDIO S.R.L.

Alte activităţi de tipărire, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.                                              

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. SALUBRISARM S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, valabilitate 10 ani

Sărmăşel

4.  

S.C. HELIANTUS PROD S.R.L.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, valabilitate 10 ani

Reghin

5. X

S.C. FOMCO SOLAR SYSTEMS S.R.L.

Producţia energiei electrice, valabilitate 10 ani

Chirileu

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 07.08.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 31.07.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                  

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţia de distribuţie carburanţi nr. 1 Reghin, valabilitate 10 ani

Reghin

2.                                              

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţia de distribuţie carburanţi nr. 2 Tîrgu-Mureş, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţia de distribuţie carburanţi nr. 4 Tîrgu-Mureş, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

4.  

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţia de distribuţie carburanţi nr. 1 Sighişoara, valabilitate 10 ani

Sighişoara

5.

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţia de distribuţie carburanţi nr. 2 Sighişoara, valabilitate 10 ani

Sighişoara

6.

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.

Staţia de distribuţie carburanţi Iernut, valabilitate 10 ani

Iernut

 

7.

 

S.C. IZOREP S.R.L.

Fabricarea betonului, fabricarea mortarului, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, colectarea altor reziduuri, valabilitate 10 ani

 

Tîrgu-Mureş

 

8.

S.C. MONTE ROSA SHOES S.R.L.

Fabricarea încălţămintei,

valabilitate 10 ani

Reghin

9.

S.C. INTER TOP AUTO S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor, colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Bujor

10.

S.C. BIO AGRAS S.R.L.

Creşterea păsărilor-fermă găini ouătoare, valabilitate 10 ani

Pănet

11.              revizuire

S.C. BEWAMI PANEXPERT S.R.L.

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, valabilitate 03.03.2013

Dumbrăvioara

12.             revizuire

S.C. REMAT MUREŞ S.A.

 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor, colectarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 22.12.2021

Tîrgu-Mureş

13.

S.C. PADEMAR IMPEX S.R.L.

Fermă vaci cu lapte, valabilitate 10 ani

Chiheru de Sus

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 31.07.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 24.07.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                      

S.C. PETRYCRIS S.R.L.

 Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

 Brădeţelu

 2.revizuire                             

S.C. VIM SPECTRUM S.R.L.

Fabricarea produselor farmaceutice de bază valabilitate 28.07.2013

Corunca

3.

S.C. VIOLINS TRANSILVANIA S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Suseni

4.  

S.C. BIO POWER PROD S.R.L.

 Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea altor produse din lemn, valabilitate 10 ani

Ruşii Munţi

5.

S.C. PRISMA INFO S.R.L.

 Tratarea şi acoperirea metalelor, fabricarea de aparate electronice, fabricarea altor echipamente electrice, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

6. X

 S.C. FERMA SĂRMAŞU S.R.L.

 

Fermă pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor cu capacitatea de 1920 capete, valabilitate 10 ani

Sărmaşu

7.

S.C. OVIBEN FOREST S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

jud. Mureş

 

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 24.07.2012.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 12.06.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire    

S.C. MURES MEX S.A.

Producţie mobilier din PAL,valabilitate 12.01.2020

Parc Industrial Mureş

2.revizuire

S.C. KASTAMONU ROMANIA S.A.

Platformă industrială de prelucrare a lemnului, valabilitate 07.01.2020

Reghin

3.

S.C. VALPADICOM S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi,valabilitate 10 ani

Valea Largă

4.

S.C. PRIMA ORTOPEDIC S.R.L.

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. NEL COLECTOR S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor,valabilitate 10 ani

Răstoliţa

6.

S.C. FLT S.R.L.

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, operaţiuni de mecanică generală,valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

 

7.

S.C. DEPOMURES S.A.

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale, cu program de conformare

Tîrgu-Mureş

8.

S.C. MULTY PRODUCTS ROM S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală,valabilitate 10 ani

Albeşti

9.

S.C. SILVANIA INTERNAŢIONAL PROD S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

jud. Mureş

 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 12.06.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 15.05.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.          

P.F.A. CSIPAN CSABA

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, valabilitate 10 ani

Sînsimion

2.

S.C. ALESIA INDUSTRIAL S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea deşeurilor nepericuloase, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Corunca

3.

Î. F. SZABO E. JANOS

Pensiune turistică SARA,

valabilitate 10 ani

Sovata

4.

S.C. RAMURA S.R.L.

Fabricarea altor tipuri de mobilier, valabilitate 10 ani

Periş

5.                   revizuire

S.C. DARY PLASTICS S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşurilor şi resturilor, valabilitate 30.06.2020

Târnăveni

6. X

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – S.T.T.M. Tîrgu-Mureş

 

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

7.

S.C. PROMEDIVET S.R.L.

Producerea de produse biocide şi produse de uz veterinar, valabilitate 10 ani

Sovata


X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 15.05.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CAT din data de 08.05.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.  X       

S.C. SALMO IMPEX S.R.L.

Restaurant-han pescăresc, valabilitate 10 ani

Cîmpu Cetăţii

2. revizuire

S.C. OMEGA PRODCOM S.A.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 11.08.2013

Tîrnăveni

3. revizuire

S.C. HUNIZA S.R.L.

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 07.03.2020

Vălenii

4.

S.C. ZARIS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Hodac

5.

S.C. DONAUTAL S.R.L.

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice, valabilitate 10 ani

Reghin

6.

S.C. PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi uz casnic în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

7.

S.C. AREAS IMPEX S.R.L.

Restaurant, valabilitate 10 ani

Sighişoara

8.                  

S.C. SICASTEL S.R.L.

Fabricarea ambalajelor din lemn,

valabilitate 10 ani

Sighişoara

9.

S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A.

Transporturi pe calea ferată,

valabilitate 10 ani

Cristeşti

10.

S.C. C&PI COMPROD S.R.L.

Motel TRANZIT, valabilitate 10 ani

Mihai Viteazu

11.

S.C. FORIS COMPANY S.R.L.

 

Fabricarea de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare, operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

 

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 08.05.2012.

Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

  

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CAT din data de 02.05.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

                                                   

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.         

S.C. ADICE S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Band

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 02.05.2012.

Deciziile finale pot fi contestate în termende 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - biol. Viorica Nistor
- geogr. Delia Floara
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CAT din data de 17.04.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

  

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.         

S.C. KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S.

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.

S.C. AGOREF S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 10 ani

Daneş

3.

S.C. SACRIDAN FOREST S.R.L

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

Lunca Bradului

4.  

S.C. MAGNATECH S.R.L.

Fabricare ambalaje din material plastic, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. MILKPACT S.R.L.

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase, valabilitate 10 ani

Livezeni

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 17.04.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CAT din data de 10.04.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 

      AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.         

S.C. RA-DEE CONSTRUCT S.R.L.

Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 10 ani

Reghin

2.

S.C. ORMATIN MUR MATERIALE RECUPERABILE S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Cristeşti

3.

S.C. DRILL INVEST S.A.

Complex de odihnă şi agrement Isuica, valabilitate 10 ani

Sovata

4.  revizuire

S.C. ARTPEL S.R.L.

Atelier de tăbăcire şi finisare a pieilor şi producţie confecţii din piele, valabilitate până la data de 27.10.2013

Sîngeorgiu de Mureş

5.

P.F.A. BALAZS IOAN

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, valabilitate 10 ani

Zăpodea

6.

Î.I. BOGĂŢAN LUCREŢIA

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, valabilitate 10 ani

Sînger

7.                  

S.C. MERA CRIS S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

8.

S.C. RUNC TRANS S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

9. revizuire

S.C. SUNNY PLAST S.R.L.

Fabricare articole din material plastic, Recuperare materiale reciclabile sortate, Comerţ cu deşeuri şi resturi, valabilitate până la data de 04.05.2020

Tîrgu-Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 10.04.2012.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 03.04.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X        

S.C. LAURENTIA BIOCHIM S.R.L.

Pensiune, valabilitate 10 ani

Reghin

2.

S.C. LIVIU PAN TRANS S.R.L.

Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 10 ani

Ungheni

3.

S.C. REMAT MUREŞ S.A.

Colectarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Livezeni

4.

Î.I. RIMOVECZ GHERMAN DENISIA AURORA

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Luduş

5.

Î.I. BIRTOK ATTILA

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, valabilitate 10 ani

Câmpu Cetăţii

6.

S.C. PLASING S.R.L.

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, valabilitate 10 ani

Valea Largă

7.

S.C. CASA LACUSTRA IMPEX S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

8.       

S.C. PALKER COM S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

9.

S.C. GREEN GOLD S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mures

10.

S.C. DEMION PREST COM S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

11.

S.C. SOLIZII S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

 fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

12.

S.C. BRIG VANSS S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

 fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 03.04.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - biol. Viorica Nistor
- geogr. Delia Floara
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 27.03.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

         1.          

S.C. PANSERVICE S.R.L.

Vopsitorie auto, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.

S.C. CALENDULA COMFARM S.R.L.

Fabricare produse cosmetice, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. ANDREA FOREST S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

4.

S.C. TIG-RAD SYSTEM S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

  5.                  

S.C. LA NICOIU FOREST S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 27.03.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - biol. Viorica Nistor
- geogr. Delia Floara
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 20.03.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1.                 

S.C. LUIS COMEX S.R.L.

Restaurant MARIS, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.          

S.C. CLEAN PLACE RO DEZINF DISTR S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3. X

S.C. PITCO S.R.L.

Turnarea metalelor neferoase uşoare, fabricarea articolelor de feronerie, valabilitate 10 ani

Corunca

4.

S.C. AMBISCO S.R.L.

Creşterea bovinelor de lapte, valabilitate 10 ani

Reghin

5.

S.C. GHIOCELUL COM S.R.L.

Restaurant, valabilitate 10 ani

Reghin

6.                  

S.C. LETI PROD COM IMPEX S.R.L.

Producţie mobilier, valabilitate 10 ani

Reghin

7.               revizuire

S.C. RUCK VENTILATOARE S.R.L.

Producţie ventilatoare industriale şi confecţionare ambalaje din lemn, valabilitate 10 ani

Târnăveni

8.

S.C. MIGA COM S.R.L.

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Târnăveni

9.

S.C. HANC LUCK S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 10 ani

Ungheni

10.

S.C. CERAGRIM S.R.L.

Creşterea bovinelor de lapte, valabilitate 10 ani

Ormeniş

11.

S.C. PAVACOM S.R.L.

Procesarea deşeurilor din construcţii şi demolări, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

12.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ COCIS GABRIEL

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

13.

S.C. DARI EXPLO S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

14.

S.C. ZOLVAS S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 20.03.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - biol. Viorica Nistor
- geogr. Delia Floara
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui
 

A N U N Ţ
În cadrul şedinţei CIA din data de 13.03.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU
 

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                 

S.C. TIM KO BRUT S.R.L.

 

Fabricarea îngheţatei şi fabricarea produselor de cofetărie, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2. X         

S.C. DORIXLAND S.R.L.

Colectarea  deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 10 ani

Ceuaşu de Câmpie

3.

S.C. AMGAZ S.A.

Depozit înmagazinare gaze Nadeş-Prod-Seleuş, valabilitate 10 ani

Seleuş

4. X

S.C. HUNTER VIP S.R.L.

Pensiune turistică, valabilitate 10 ani

Solovăstru

5.

S.C. SAMIR S.R.L.

 Amenajare piscicolă, valabilitate 10 ani

Ungheni

6.                  revizuire

S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.

Staţie de mixturi asfaltice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, prepararea betoanelor, valabilitate 03.10.2020

Cristeşti

7.  

S.C. ELITA SIMEX S.R.L.

Staţie de sortare-spălare-concasare agregate minerale, valabilitate 10 ani

Ungheni

8.

S.C. PAUL FOREST S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

 fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

9.

S.C. KRISZIZA S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

10.

S.C. DURUGYCOM S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

11.

S.C. TATAR & FINNA S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

12.

S.C. ROBLE S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - biol. Viorica Nistor
- geogr. Delia Floara
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 06.03.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                 

 

S.C. TERRAFLOR S.R.L.

Pensiune şi restaurant TERRA, valabilitate 10 ani

Ungheni

2.             

S.C. MIF S.A.

Baza de producţie, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

3.

S.C. MANRON SERVICE S.R.L.

Vopsitorie auto, valabilitate 10 ani

Reghin

4.

S.C. SIMPATEXCO S.R.L.

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

 Tîrgu-Mureş

5.

S.C. ECOOL LUB TRADING & SERVICE S.R.L.

Comerţ cu ridicata al uleiurilor minerale, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

6.

S.C. PARAT RO S.R.L.

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp), valabilitate 10 ani

Sighişoara

7.  

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L.

Colectare deşeuri nepericuloase şi colectare deşeuri periculoase, valabilitate 10 ani

Tîrnăveni

8. revizuire

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L.

Colectare dceşeuri nepericuloase, colectare deşeuri periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, colectarea şi epurarea apelor uzate, valabilitate 07.07.2013

Sighişoara

9.

S.C. ABANOS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea ambalajelor din lemn, fabricarea altor produse din lemn, valabilitate 10 ani

Beica de Jos

10.

S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ S.R.L.

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (emulsie cationică), valabilitate 10 ani

Reghin

11.            revizuire

S.C. SABIN S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (fără dezmembrare VSU), valabilitate 30.03.2012

Sâncraiu de Mureş

12.

S.C. SAGA AUTO S.R.L.

 

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

13.

S.C. DOFAN S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

14.

S.C. RADANA CONSTRUCT S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

 fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 06.03.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.


 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - biol. Viorica Nistor
- geogr. Delia Floara
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui
 

A N U N Ţ


În cadrul şedinţei CIA din data de 28.02.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                 

S.C. ROMPRODUS S.R.L.

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

2.             

S.C. EUCALIPT PRODCOM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Vălenii de Mureş

3.

S.C. TACIX S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Acăţari

4. X

S.C. KISS UNICUM S.R.L.

Fabricarea altor articole de metal (indicatoare rutiere), valabilitate 10 ani

Corunca

5.

S.C. LARIX FOREST S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a, valabilitate 10 ani

Aluniş

6.

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.

Exploatarea apei minerale carbogazoase, valabilitate 10 ani

Stânceni

7.  

S.C. EXPLO TRANS MAR S.R.L.

Staţie de sortare, concasare şi spălare agregate minerale, valabilitate 10 ani

Brâncoveneşti

8. X

S.C. SARAOVI S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Ungheni

9.

S.C. HULMANA S.R.L.

Exploatări forestiere,valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

10.

S.C. DAW BENTA ROMANIA S.R.L.

Fabricarea vopselelor, lacurilor şi adezivilor, valabilitate 10 ani

Sâncraiu de Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 28.02.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 


 

 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - ing. Gabriela Boca
- biol. Viorica Nistor
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 21.02.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU


Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.                 

S.C. SAMIO S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (colectare VSU), comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Cheţani

2.             

S.C. MUREŞ S.R.L.

Staţie de distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş, str. Voinicenilor

3.

S.C. MUREŞ S.R.L.

Staţie de distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

 Tg. Mureş, str. Gh. Doja

4.

S.C. VIVA COM S.R.L.

Fabricare articole de feronerie, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

5.

S.C. CALA S.A.

Depozitări, valabilitate 10 ani, valabilitate 10 ani

Rîciu

6. X

S.C. EUROSPEED S.R.L.

Comerţ cu ridicata al combustibililor, valabilitate 10 ani

Recea

7. revizuire

S.C. FEIER IMPEX S.R.L.

 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”şi „Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 11.08.2013

Tg. Mureş

8.

S.C. VASS FOREST S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 Fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

9.

S.C. ADI COMPANI S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 Fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

10.

S.C. GYKU TRANS S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 Fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

11.

S.C. TAK AGROZOOT S.R.L.

Creştere bovine, valabilitate 10 ani

 Sînvasii

X – cu acord de mediu, se înregistrează după 15 zile lucrătoare

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 21.02.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 


 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - ing. Gabriela Boca
- biol. Viorica Nistor
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - ing. Maria Mariş
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 14.02.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:
 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.   revizuire             

S.C. ALLCOLORS SERV S.R.L..

Vopsitorie în câmp electrostatic, valabilitate până la data de 06.04.2021

Vidrasău

2.             

S.C. LARICEA AUGUSTIN FOREST S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Andreneasa

3.

S.C. IDEAL FOODPACK S.R.L.

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, valabilitate 10 ani

Reghin

4.

S.C. AGROMEC REGHIN S.A.

Turnarea fontei şi oţelului, valabilitate 10 ani

Reghin

5. revizuire

P.F.A. SAMU R. STEFAN

 Colectarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate până la data de 19.01.2020

Ungheni

6.X

S.C. AGRO CEREAL S.R.L.

Pensiune turistică Lotus şi restaurant, valabilitate 10 ani

 Bogata, sat Ranta


X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 14.02.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - ing. Gabriela Boca
- biol. Viorica Nistor
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui
 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 07.02.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                 

S.C. NEWAG S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sighişoara

2.              

S.C. TIPOMUR S.A.

Tipografie, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

3.

S.C. BUSINESS CONCEPT S.R.L.

Colectare şi dezmembrare autovehicule scoase din uz, recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Corunca

4.

S.C. FAST WAY S.R.L.

Restaurant, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. RECYCLING PROD S.R.L.

Colectarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, transporturi rutiere de mărfuri, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi şi servicii de decontaminare, colectarea deşeurilor nepericuloase, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

6.

S.C. AUTONET IMPORT S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice; comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate; colectarea deşeurilor nepericuloase; colectarea deşeurilor periculoase; transporturi rutiere de mărfuri, valabilitate 10 ani

Corunca

7.

S.C. DRILL INVEST S.A.

 

Pensiunea A&B, valabilitate 10 ani

Ernei

8.

S.C. ALY FOREX S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

9.

S.C. LAUMAR S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

10.

S.C. POVASID COM S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

11.

S.C. MAGICA IMPEX S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

12.

S.C. PETRYCRIS S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 07.02.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 

 

Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - ing. Gabriela Boca
- biol. Viorica Nistor
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 31.01.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                 

S.C. BACHETE S.R.L.

Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanţuri şi arcuri, valabilitate 10 ani

Ungheni

2.             

S.C. AP JUDIT S.R.L.

Acvacultura în ape dulci, valabilitate 10 ani

Iernut

3.

S.C. FOMCO 2006 S.R.L.

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Cristeşti

 

4.

S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.

Magazin METRO, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

5.

S.C. ASTOR COM S.R.L.

Staţie de sortare, spălare şi concasare agregate minerale; staţie de mixturi asfaltice, valabilitate 10 ani

Bălăuşeri

6.X

S.C. FORSA SVA S.R.L.

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Saschiz

7.

S.C. ROMABELT IMPORT EXPORT S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Pădure

8.

S.C. DARION S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile
Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 31.01.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.
 


Comisia de avizare
Preşedinte - ing. Dănuţ Ştefănescu
Membri - ing. Gabriela Boca
- biol. Viorica Nistor
- c.j. Adriana Ghereben
Secretar - geogr. Cristina Pui

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 24.01.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:


                                                                   AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.                 

S.C. WOODROM S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Ceuaşu de Cîmpie

2.             

S.C. RAPSODIA COM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Reghin

3.

S.C. PREMACO S.A.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Mica

4.

S.C. LARIX FOREST S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, Fabricarea de mobilă n.c.a.,valabilitate 10 ani

Reghin

5.

S.C. MIXVAS S.R.L.

Creşterea porcinelor, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Pădure

 6.

S.C. RESAC SERV S.R.L.

Vopsitorie auto, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

7.

S.C. REMATINVEST S.R.L.

Colectare deşeuri periculoase, colectare deşeuri nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (colectare VSU), valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

8.

Î.F. CSATLOS LASZLO

Fabricarea altor tipuri de mobilier, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

9.

S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate, comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

Tg.Mureş

10.

S.C. PROMET TRANS IMPEX S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, fabricarea ambalajelor din lemn, fabricarea de şuruburi metalice, valabilitate 10 ani

Maioreşti

11.

RNP ROMSILVA Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Animalelor de Blană Tg. Mureş

Fermă de animale de blană, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

12.

S.C. FLAMINGO S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 


Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 24.01.2012.
Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

                                                                

Comisia de avizare

Preşedinte   

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri         

ing. Gabriela Boca

biol. Viorica Nistor

c.j. Adriana Ghereben

Secretar

geogr. Cristina Pui

                                                            

                                                                          

                                                               A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 17.01.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

                                              AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.                 

 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. – Exploatare Teritorială Mediaş

 

Operaţiuni de mecanică generală,

valabilitate 10 ani

 

Sighişoara

 

2.             

 

S.C. BP  CONF S.R.L.

 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp),

valabilitate 10 ani

 

Sighişoara

 

3.

 

S.C. REDOXIM S.R.L.

 

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

 

Tîrgu-Mureş

 

4.

 

S.C. RODNIC-GP TRANSCOM S.R.L.

 

Colectare deşeuri nepericuloase, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor,

valabilitate 10 ani

 

Sântana de Mureş

 

5. X

 

S.C. SILCOM TRADE S.R.L.

 

Extracţia pietrişului şi nisipului,

valabilitate 10 ani

 

Ghindari

 

6.

 

S.C. REMAT MUREŞ S.A.

 

Colectare deşeuri periculoase; colectare deşeuri nepericuloase; recuperarea materialelor reciclabile sortate; comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 10 ani

 

Luduş

 

7.

 

S.C. AISNEF CORPORATION S.R.L.

 

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

 

Luduş

 

8.

 

S.C. ELECTRICA SERV S.A. SISE Transilvania Sud Agenţia Tg. Mureş

 

Tratarea şi acoperirea metalelor;depozitări, valabilitate 10 ani

 

Tîrgu-Mureş

 

9.

 

S.C. PISCICOLA TAURENI S.R.L.

 

Fermă piscicolă, valabilitate 10 ani

 

Tăureni

 

10.

 

S.C. SILVFOREST S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

11.

 

S.C. GRAND SILVER STAR S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 17.01.2012.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

Comisia de avizare

Preşedinte   

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri         

ing. Gabriela Boca

biol. Viorica Nistor

c.j. Adriana Ghereben

Secretar

geogr. Cristina Pui

 

 

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 10.01.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZATIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.                 

S.C. UNIVERSAL S.R.L.

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; fabricarea produselor de morărit, valabilitate 10 ani

 

Luduş

 

2.             

 

S.C. TOTHCAR COMPANY IMPEX S.R.L.

Pensiune turistică TOTH,

valabilitate 10 ani

 

Corunca

 

3.

 

S.C. BIL CONF PLAST S.R.L.

 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule,

valabilitate 10 ani

 

Tîrgu-Mureş

 

4. X

Î.I. BUNEA LUCIAN

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

 

Tîrnăveni

 

5.

 

S.C. FERMVIO ALIMA PRES S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

Fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 10.01.2012.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

Comisia de avizare

Preşedinte   

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri         

ing. Gabriela Boca

biol. Viorica Nistor                                                                                                                        

c.j. Adriana Ghereben

Secretar

geogr. Cristina Pui    

                                                            A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 27.12.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 

                                            AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

 

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.                 

 

S.C. CREATIV MOB S.R.L.

 

Fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

2.             

 

S.C. DANCIU PRODCOMSERV S.R.L.

 

Transport rutier de mărfuri periculoase,

valabilitate 10 ani

 

 

3.

 

S.C. ECOINVEST S.R.L.

 

Colectare deşeuri periculoase, Transport rutier de mărfuri periculoase,

valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

4.

 

S.C. SWISOR PROD COM S.R.L.

 

Fabricarea pâinii, valabilitate 10 ani

 

Voivodeni

 

5.

 

S.C. PLASTIC ENGINEERING S.R.L.

 

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

6.

 

S.C. LETI PROD COM IMPEX S.R.L.

 

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului,

valabilitate 10 ani

 

Reghin

 

7.

 

S.C. RODMOLDA PROD IMPEX S.R.L.

 

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

8.

 

S.C. VIP TRANS S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

9.

 

S.C. AGROFOREST FIMB S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

10.

 

S.C. PROD-LEMN MUJNA S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 27.12.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

 

Comisia de avizare

Preşedinte   

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri         

ing. Gabriela Boca

biol. Viorica Nistor                                                                                                                        

c.j. Adriana Ghereben

Secretar

geogr. Cristina Pui    

                                                            A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 20.12.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 

                                            AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.                 

 

S.C. GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A.

 

Fabricarea preparatelor farmaceutice, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

2.             

 

S.C. ADRIA MED S.R.L.

 

Centrul medical Galenus,

valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

3.

 

S.C. CODARO S.R.L.

 

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

 

Sovata

 

4.

 

S.C. ROM OLSENA COMPANY S.R.L.

 

 

Fabricarea articolelor din fire metalice, spălătorie auto şi spălătorie covoare, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

5.

 

S.C. HOLZKOLOR S.R.L.

 

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, depozitări, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

6.

 

S.C. ZEB PROD S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 20.12.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

Comisia de avizare

Preşedinte   

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri         

ing. Gabriela Boca

biol. Viorica Nistor                                                                                                                        

c.j. Adriana Ghereben

Secretar

geogr. Cristina Pui    

                                                                          

                                                            A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 13.12.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

                                            AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.       

 

S.C. AGROPRODAL DUMBRAVA S.R.L.

 

Creşterea păsărilor, valabilitate 10 ani

 

Dumbrava

 

2.             

 

S.C. OPREA AVI COM S.R.L.

 

Incubaţia ouălor de găină pentru obţinerea puilor de carne, valabilitate 10 ani

 

Sighişoara – zona Venchi

 

3.

 

S.C. OPREA AVI COM S.R.L.

 

Creşterea păsărilor pentru reproducţie, valabilitate 10 ani

 

Şincai

 

4.

 

S.C. CASABLANCA S.R.L.

 

Restaurant, valabilitate 10 ani

 

Reghin

 

5.

 

S.C. HOCHLAND ROMANIA S.R.L.

 

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, valabilitate 10 ani

 

Sighişoara

 

6.

 

S.C. GYL S.R.L.

 

 

Fabricarea instrumentelor muzicale cu corzi, valabilitate 10 ani

 

Reghin

 

7.

 

S.C. SIMIMPEX S.R.L.

 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, valabilitate 10 ani

 

Reghin

 

8.

 

S.C. STEJAR WOOD COMPANY S.R.L.

 

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

9.

 

S.C. OLTEAN PRODLEMN S.R.L.

 

Fabricarea de mobilă n.c.a.; fabricarea altor produse din lemn, valabilitate 10 ani

 

Jabeniţa

 

10.

 

S.C. ELECTRIC SERVICE ORIENT S.R.L.

 

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

 

Livezeni

 

11.

 

S.C. POVASID COM S.R.L

 

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

 

Brâncoveneşti

 

12.

 

S.C. ALFADIN COM S.R.L.

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

 

Caşva

 

13.

 

S.C. CONFORT IMPEX S.R.L.

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului; Fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

14.

 

S.C. CONINDAGRES S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

 

15.

 

S.C. MARI HOUSE S.R.L.

 

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

16.

 

S.C. LEV TOFAN S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

17.

 

S.C. DEFENS S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

18.

 

S.C. SKEK  PROD S.R.L.

 

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

19.

 

S.C. LAZLEN WALD S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

20.

 

S.C. BEKECS S.R.L.

 

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

21.

 

S.C. DAVILEMN S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndata de 13.12.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

 

A N U N Ţ

Comisia de avizare

Preşedinte:

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri:

ing. Gabriela Boca,

biol. Viorica Nistor   

c.j. Adriana Ghereben

Secretar:

geogr. Cristina Pui

 

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 06.12.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

     AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X 

 

S.C. ALL TIN S.R.L.

 

Exploatare punctiformă a agregatelor minerale din albia minoră a râului Mureş, valabilitate 10 ani

 

 

Vălenii de Mureş

 

      2.              

 

S.C. SIREF S.R.L.

 

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

 

Sighişoara

 

3.

 

S.C. NOVOCHEM ROMANIA S.R.L.

 

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

4.

 

S.C. PROTEUS ECO S.R.L.

 

Colectarea şi epurarea apleor uzate, valabilitate 10 ani

 

jud. Mureş

 

5.

 

S.C. CHEŞA ŞI POP TRANSPROD S.R.L.

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea elementelor de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

 

Ungheni

 

6.

 

S.C. BEC P S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

7.

 

S.C. MERI TRANS S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

 

8.

 

 

S.C. ADISOR S.R.L.

 

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

 

9.

 

S.C. FREDERICO COMERŢ S.R.L.

 

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 06.12.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

Comisia de avizare

Preşedinte:

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri:

ing. Gabriela Boca,

biol. Viorica Nistor   

c.j. Adriana Ghereben

Secretar:

geogr. Cristina Pui

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 29.11.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

     AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.   

 

S.C. SILCOM TREI SATE S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

2.             

 

P.F. BESENYEI SANDOR-MIHALY

 

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

 

Târnăveni

 

3.

 

S.C. OMNI CABLE S.R.L.

 

Fabricarea altor fibre şi cabluri electrice şi electronice, valabilitate 10 ani

 

Ernei

 

4.

 

S.C. RETURPACK S.R.L.

 

Recuperearea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

 

Ungheni

 

5.

 

S.C. SUMEL ELERCTROMUREŞ PRODUCŢIE S.R.L.

 

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a., valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

6.

 

S.C. RETEHCOM S.R.L.

 

Fabricarea instrumentelor muzicale, valabilitate 10 ani

 

Reghin

 

 

7.

 

S.C. AGOREF S.R.L.

 

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

 

Sighişoara

 

8.

 

S.C. GRUP ARCONS S.A.

 

Extracţia pietrişului şi nisipului (staţie de sortare, spălare şi concasare minerale), valabilitate 10 ani

 

Ruşii Munţi

 

9.

 

S.C. OVM OLI S.R.L.

 

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor; Pensiune turistică, valabilitate 10 ani

 

Răstoliţa

 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 29.11.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

Comisia de avizare

Preşedinte:

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri:

ing. Gabriela Boca,

biol. Viorica Nistor   

c.j. Adriana Ghereben

Secretar:

geogr. Cristina Pui

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 22.11.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

                                                   

                                                                           AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1. 

 

S.C. TURBOLOGIC S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Sâncraiu de Mureş

 

2.       

 

S.C. E-STAR MUREŞ ENERGY S.A.

Centrala termică Mureşeni nr. 1, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

3.              

 

S.C. EMIZA S.R.L.

Demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 10 ani

 

Gorneşti

 

4.                 

 

S.C. ROBIZA S.R.L.

Demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 10 ani

 

Ceuaşu de Câmpie

 

5.

 

TEODOR SUCIU

Prelucrarea produselor lactate şi a brânzeturilor, valabilitate 10 ani

 

Gurghiu

 

6.

 

S.C. SILVAUR IMPEX S.R.L.

Fermă de găini ouătoare, valabilitate 10 ani

 

Iernut

7.

S.C. CERAGRIM S.R.L.

Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui – Ferma de bovine, valabilitare 10 ani

Ormenis

8.

S.C. CERAGRIM S.R.L.

Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui – Ferma de bovine, valabilitare 10 ani

Grebenisu de Campie

 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 22.11.2011. Deciziile finale pot fi contestate în termende 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

Comisia de avizare

Preşedinte:

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri:

ing. Gabriela Boca,

biol. Viorica Nistor   

c.j. Adriana Ghereben

Secretar:

geogr. Cristina Pui 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 15.11.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.       

 

S.C. SPEED FOOD S.R.L.

 

Restaurant şi pensiune STEJARU, valabilitate 10 ani

 

Tîrnăveni

 

2.     

 

S.C. SABION ELEN S.R.L.

 

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase, valabilitate 10 ani

 

Tîrgu-Mureş

 

3.              

 

S.C. CARMACO S.R.L.

 

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre), valabilitate 10 ani

 

Reghin

 

4.             

 

S.C. MADERAS BARBEROM S.R.L.

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

 

Urisiu de Jos

 

5.

 

S.C. OMEGA SERVICE S.R.L.

 

Vopsitorie auto, valabilitate 10 ani

 

Acăţari

 

6.

 

S.C. RUSANCOM PROD S.R.L.

 

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru, valabilitate 10 ani

 

Nazna

 

7.

 

S.C. ALVI TRANS S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

8.

 

S.C. EMIMAGRICOM S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

9.

 

S.C. COPĂCIŞ PROD COM S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

10.

 

S.C. MIDWEST COM S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

11.

 

S.C. HORN FOREST S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

12.

 

S.C. HAR OLT S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

13. X

 

SC REGIOTURISM SRL

 

Pensiune, valabilitate 10 ani

 

Gorneşti

 X – cu acord de mediu

 Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 15.11.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

A N U N Ţ

Comisia de avizare

Preşedinte:

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri:

ing. Gabriela Boca,

biol. Viorica Nistor   

c.j. Adriana Ghereben

Secretar:

geogr. Cristina Pui 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 08.11.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt. Titular Unitatea autorizată Localitatea
1.                revizuire S.C. NONI S.R.L. Recuperare materiale reciclabile sortate, turnare metale neferoase, valabilitate 20.04.2021 Sîngeorgiu de Mureş
2 S.C. IMG ITALROM S.R.L. Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii, valabilitate 10 ani Tg. Mureş
3 S.C. EPS THERMOPOR S.R.L. Fabrică de plăci din polistiren expandat ignifugat, valabilitate 10 ani Sîncraiu de Mureş
4.              revizuire S.C. RO ECOLOGIC S.R.L. Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, demontarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (cu exceptia vehiculelor scoase din uz), recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, transporturi rutiere de marfuri, valabilitate 25.11.2012 Vidrasău

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 08.11.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

Comisia de avizare

Preşedinte:

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri:

ing. Gabriela Boca,

biol. Viorica Nistor   

c.j. Adriana Ghereben

Secretar:

geogr. Cristina Pui    

În cadrul şedinţei CIA din data de 01.11.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

                                           

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

 

Nr.crt. Titular Unitatea autorizată    Localitatea
1 S.C. CASTLE FASHION S.R.L. Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp),     Sighişoara
2 S.C. ORDINUL DRAGONULUI S.R.L. Pensiune, valabilitate 10 ani    Sighişoara
3 ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ NIŢU IRONIM VASILE Pensiune,valabilitate 10 ani    Sighişoara
4 revizuire              S.C. REMEI ROMANIA S.R.L. Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 14.09.2019      Tg. Mureş
5                 revizuire S.C. TORDAI IMPEX S.R.L. Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pasăre), valabilitate 08.02.2020      Tg. Mureş
6               revizuire S.C. BUCIN MOB S.R.L. Fabricarea de mobilă n.c.a., fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 02.03.2019     Solovăstru
7 S.C. VIVARIUS IMPEX S.R.L. Fabricarea instrumentelor muzicale, valabilitate 10 ani       Reghin
8 S.C. ROMERCATO PRODIMPEX S.R.L. Fabricarea altor produse din lemn, valabilitate 10 ani       Reghin
9 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Mediaş Staţia de comprimare gaze naturale, valabilitate 10 ani       Daneş
10 S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L. Centru comercial SELGROS, valabilitate 10 ani        Ernei

 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 01.11.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 25.10.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

  

Nr.crt. Titular Unitatea autorizată Localitatea
1 S.C. SHIVA MODE S.R.L. Fabricarea de articole de lenjerie de corp, valabilitate 10 ani Tg. Mureş
2 S.C. METAL ARTA PLASTIC S.R.L.  Fabricarea altor articole din material plastic, valabilitate 10 ani Tg. Mureş
3 S.C. SIAS CLOTHING IND S.R.L. Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, valabilitate 10 ani Tg. Mureş
4 S.C. FIMATEX S.R.L. Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană, valabilitate 10 ani Tg. Mureş
5 S.C. SZIFERON S.R.L. Fabricarea articolelor de feronerie, valabilitate 10 ani Sîngeorgiu de Mureş
6 S.C. ALLSTAR PROD S.R.L. Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, tratarea şi acoperirea metalelor, fabricarea elementelor de dulgherie şi tâmplărie din metal, transporturi rutiere de mărfuri, valabilitate 10 ani Tg. Mureş
7 S.C. NORFOREST S.R.L. Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani Petelea

 

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 25.10.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 18.10.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire

SC C&C COMERCIAL SRL

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 28.04.2019

Reghin

2.

SC APEVIN SRL

Producerea băuturilor spirtoase, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Mureş

3.

SC PROCAM SRL

Fabricarea altor maşini-unelte, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

4.

SC MAR GROUP SRL

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Miercurea Nirajului

5.

SC KAPUSI IMPEX SRL

Staţie de sortare – spălare agregate minerale, valabilitate 10 ani

Periş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 18.10.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 04.10.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. PANZOOTRAS S.R.L.

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, valabilitate 10 ani

Nazna

2.

S.C. FORESTER S.A.

Exploatare forestieră,

valabilitate 10 ani

Lunca Bradului,  Răstoliţa

3. X

S.C. MARETIN MAT REC S.R.L.

Recupererea materialelor reciclabile sortate,

valabilitate 10 ani

Miercurea Nirajului

4. revizuire

S.C. CÂMPIA TRANSILVANĂ S.R.L.

Colectarea deşeurilor perculoase, Alte activităţi de curăţenie, valabilitate 10 ani

Pogăceaua

5.

S.C. NETT FRONT S.R.L.

Atelier de producţie mobilier, valabilitate 10 ani

Vidrasău

6. revizuire

S.C. AKSD ROMANIA S.R.L.

Colectarea deşeurilor periculoase, Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, Transport rutier de mărfuri, valabilitate 10 ani

Chirileu

7.

 

SC DAFCOCHIM

Depozitare produse chimice şi produse fitosanitare, Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 04.10.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 27.09.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. VETA S.R.L.

Fabricarea de încălţăminte din PVC şi recuperarea de deşeuri nemetalice (materiale plastice), valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

2.

S.C. VIS PROD S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului,

valabilitate 10 ani

Com. Chiheru de Jos, sat Urisiu de Jos

3.

S.C. ST TECHNIK S.R.L.

Fabricarea articolelor de feronerie,

valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

4.

S.C. DORIN COMPROD IMPEX S.R.L.

Fabricarea altor produse din cauciuc, valabilitate 10 ani

Bărdeşti

5.

S.C. PLATANUS PROD IMPEX  S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn, valabilitate 10 ani

Beica de Jos

6.

S.C. ECO CLEAN S.R.L.

Spălarea şi curăţarea articolelor textile şi a produselor din blană, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

7.X

S.C. TAPS RO S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Sântana de Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 27.09.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 13.09.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. BORBELY PREST S.R.L.

Fabricarea elementelor de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Nazna

2. X

S.C. TERMOPOR INTERNATIONAL S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Târnăveni

3. X

S.C. CASA DELLA BOBO S.R.L.

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Bobohalma

4.

S.C. SABINEX S.R.L.

Transport rutier de mărfuri (fluide de foraj), valabilitate 10 ani

 

5.

S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ S.R.L.

Staţie de sortare spălare agregate minerale şi fabricarea betonului, valabilitate 10 ani

Gorneşti

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 13.09.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 06.09.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. MURI BENZ OIL S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

2.

S.C. DRUMSERV S.A.

Staţie de mixturi asfaltice, valabilitate 10 ani

Ernei

3.

 S.C. ILEFOR S.A.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

4.

S.C. LUMINAR S.R.L.

Transport rutier de mărfuri periculoase, valabilitate 10 ani

 

5.

S.C. AND & DEN S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sighişoara

6.

S.C. DANBORCOM S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

7.

S.C. LUPU TRANS S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

8.

S.C. GELU TRANSEXPLOR S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

9.

S.C. PLASCOM IMPEX S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

10.

S.C. TRANS FOREST S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

11.

S.C. FLORIN FOREST S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

12.

S.C. LACUL NOU S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

13.

S.C. SILENA IMPEX S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

14.

S.C. LEV LEMN S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

15.

S.C. NICUTRANS LEMN S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

16.

S.C. RADAN SERV S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

17.

S.C. OVI PAU COM S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 06.09.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

Comisia de avizare

Preşedinte:

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri:

ing. Gabriela Boca,

biol. Viorica Nistor   

c.j. Adriana Ghereben

Secretar:

geogr. Cristina Pui

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 23.08.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

     AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1. 

 

S.C. HERTRANS IMPEX S.R.L.

 

Vopsitorie auto, valabilitate 10 ani

 

Luduş

 

2.                  

 

S.C. ROVIMAR S.R.L.

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului,

valabilitate 10 ani

 

Pârâul Mare

 

3.   X             

 

S.C. SABIN S.R.L.

 

Colectare VSU, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

 

Sâncraiu de Mureş

 

4. revizuire

 

S.C. IMATEX S.A.

 

Operaţiuni de mecanică generală,

valabilitate 03.06.2020

 

Sântana de Mureş

 

5.

 

S.C. WESTFLEISCH ROMANIA S.R.L.

 

Prelucrarea şi comercializarea cărnii, fabricarea preparatelor din carne,

valabilitate 10 ani

 

Târnăveni

 

6.

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR TG. MUREŞ

 

 

Fermă de bovine, valabilitate 10 ani

 

Ernei

X – cu acord de mediu

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 23.08.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 16.08.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. LAURENŢIU H S.R.L.

Bază de producţie betoane şi elemente din beton, valabilitate 10 ani

Iernut

2. X

S.C. GEDACOM IMPEX S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Găneşti

3.

S.C. REMAT NEF S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Miercurea Nirajului

4.

P.F. MARCU I. IOAN

Vopsitorie auto, valabilitate 10 ani

Reghin

X – cu acord de mediu

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 16.08.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 09.08.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. ELCONS 2000 S.R.L.

Fabricarea articolelor din fire metalice, valabilitate 10 ani

Luduş

2.

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi,

valabilitate 10 ani

Târnăveni

3.

S.C. RAZCRIS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, exploatare forestieră, valabilitate 10 ani

Brădeţelu

4.

S.C. PROD COM CABANA S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului şi fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Lunca Bradului

5.

S.C. XILOMOB S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Venchi

6.

S.C. TINAMAR S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Venchi

7.

S.C. MURI BENZ OIL S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Cristeşti

8.

S.C. ALIAT S.R.L.

Vopsitorie auto, valabilitate 10 ani

Cristeşti

9.

S.C. AMAZONAS COM S.R.L.

Vopsitorie auto, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

10.

S.C. IROKAR COMPANY S.R.L.

Hotel şi restaurant, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 09.08.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 02.08.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire

S.C. F&G ECO S.R.L.

Colectare şi transport deşeuri nepericuloase, valabilitate 05.04.2019

jud. Mureş

2.

S.C. PIINEA DE CASĂ S.R.L.

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

3.

S.C. CUPAMARCU PRODCOM S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

4.

S.C. GRIMAVAS IMPEX S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

5.

S.C. DANLIV TRANS EXPL S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

6.

S.C. IMIOCON  PRODIMPEX S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

7.

S.C. ALFADIN COM S.R.L.

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 02.08.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 26.07.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. MARIOSIG S.R.L.

Pensiune, valabilitate 10 ani

Sighişoara

2.

S.C. MOBEX S.A.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

3.

S.C. ESSE S.R.L.

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, valabilitate 10 ani

Voiniceni

4.

Î.I. BOROS FLORIN IOAN

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Zau de Cîmpie

5.

S.C. SCHUSTER SALUBRI-TRANS S.R.L.

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

6.

S.C. LUCI CIOCAN S.R.L.

Tăiera şi rindeluirea lemnului, fabricarea ambalajelor din lemn, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Bistra Mureşului

7. revizuire

S.C. INDUSTRIEANLAGEN S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, fabricarea altor articole din metal, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, valabilitate 17.03.2013

Livezeni

8.

S.C. HE-BA-CONS S.R.L.

Fabricarea betonului, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, staţie de sortare-spălare-concasare agregate mienrale, valabilitate 10 ani

Sovata

9.

S.C. HE-BA-CONS S.R.L.

Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 10 ani

Chibed

10.

S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI “MUREŞ” S.A.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 26.07.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 12.07.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. NIRAJ ACE BRAD PROD S.R.L.

Activitate de exploatare forestieră, valabilitate 10 ani

jud. Mureş (zona Sovata)

2.

S.C. FORAJ SONDE S.A.

Transport rutier de carburanţi, valabilitate 10 ani

 

3. X

S.C. DOLARS TRANS S.R.L.

Exploatare punctiformă agregate minerale

Sighişoara - Venchi

4. revizuire

S.C. AUTO BOBINAJ S.R.L.

Punct de colectare deşeuri, valabilitate 02.03.2021

Cristeşti

5.

S.C. CORVINARTCOM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

Sovata

6.

S.C. LEATHER GOLD S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Bistra Mureşului

7.

S.C. AMIDOF S.R.L.

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

X – cu acord de mediu

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 12.07.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 05.07.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. ALBEXED S.R.L.

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

2.

S.C. PARISOT GREEN SOFA S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a (producţia de canapele), valabilitate 10 ani

Sărmaşu

3.

S.C. PIT STOP DIESEL S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

4. revizuire

S.C. SANDOZ S.R.L.

Fabricarea produselor farmaceutice de bază, valabilitate 19.01.2020

Tg. Mureş

5. X

S.C. SWING TRADE S.R.L. – KFT

Pensiune, valabilitate 10 ani

Sovata

6.

S.C. MACROLAC S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice; depozitări, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

X – cu acord de mediu

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 05.07.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 28.06.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.revizuire

S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea şi epurarea apelor uzate, valabilitate 27.09.2019

Ceuaşu de Cimpie

2.revizurie

S.C. AAGES Ltd S.R.L.

Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice, valabilitate 21.02.2020

Sângeorgiu de Mureş

3.

S.C. STEKAS CONSERV S.R.L.

Restaurant, valabilitate 10 ani

Cipău

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 28.06.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 21.06.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. SILFEROM IMPORT-EXPORT S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Sântana de Mureş

2.

S.C. STUDIO MEX S.R.L.

Fabricarea de mobilă n.c.a., valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

3.

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

Staţie distribuţie carburanţi, valabilitate 10 ani

Sighişoara

4.

S.C. MONDO TRADE S.R.L.

Spălătorie şi vopsitorie auto; comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

5.

S.C. HEFAISTOS-CM S.A. Sucursala Sovata

Hotel şi restaurant, valabilitate 10 ani

Sovata

6. X

S.C. SZIFERON S.R.L.

Fabricarea articolelor de feronerie, tratarea şi acoperirea metalelor, valabilitate 10 ani

Sighişoara

7.

S.C. TEXTOR DISTRIBUŢIE S.A.

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp), valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 21.06.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 14.06.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. SERVPLASTCOM AMNA S.R.L.

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Reghin

2.

S.C. SIMELA CIF S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului; fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Deda

3.

SPITALUL ORĂŞENESC LUDUŞ DR. VALER RUSSU

Asistenţă medicală spitalicească, valabilitate 10 ani

Luduş

4.

SPITALUL ORĂŞENESC LUDUŞ DR. VALER RUSSU

 Asistenţă medicală spitalicească, valabilitate 10 ani

Luduş

5.

SPITALUL ORĂŞENESC LUDUŞ DR.VALER RUSSU

Asistenţă medicală spitalicească, valabilitate 10 ani

Luduş

6. X

S.C. PROCON 16 S.R.L.

Exploatare agregate minerale, valabilitate 10 ani

Ogra

7.

S.C. PRODCOM MIHOC S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului; fabricarea ambalajelor din lemn; fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii, valabilitate 10 ani

Lunca Bradului

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 14.06.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 07.06.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

SC OLD MOB SRL

Fabricarea de mobilă n.c.a, valabilitate 10 ani

Fântânele

2.

SC PREMACO SA

Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii, atelier de tâmplărie, confecţii metalice, staţie distribuţie carburanţi, hotel, valabilitate 10 ani

Ungheni

3.

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile;Colectarea şi epurarea apelor uzate, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

4.

S.C. DIMI TRADE S.R.L.

Transport şi colectare deşeuri periculoase, valabilitate 10 ani

Sighişoara

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 07.06.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 31.05.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. MARI HOUSE S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, confecţionarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Răstoliţa

2.

S.C. MACONF S.R.L.

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte, valabilitate 10 ani

Ungheni

3.

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ PERES M MARTIN LEVENTE

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Curteni

4.X

S.C. ASTOR COM S.R.L.

Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 10 ani

loc. Ideciu de Jos, CF 50241

5.X

S.C. ASTOR COM S.R.L.

Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 10 ani

loc. Ideciu de Jos, CF 50245 şi 50246

6.

S.C. AUTO DOM S.R.L.

Vopsitorie auto; Restaurant cu terasă (300 locuri); Alte mijloace de cazare (4 căsuţe), valabilitate 10 ani

Luduş

7. revizuire

S.C. MARETIN MATERIALE RECUPERABILE S.R.L.

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 13.01.2020

Sâncraiu de Mureş

8.

S.C. GAVE COM S.R.L.

Gater, atelier de tâmplărie, Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

Eremitu

9.

S.C. IONUT FOREST S.R.L.

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Gurghiu

10.

S.C. CRISMIR S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Ibăneşti

11.

S.C. MIGAVLAD S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Ibăneşti

12.

S.C. SILBRAD MOB S.R.L.

Producţia altor tipuri de mobilier, valabilitate 10 ani

Sovata

13.

S.C. EXPERT COMPANY GROUP S.R.L.

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Ungheni

X – cu acord de mediu

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 31.05.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 24.05.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

SC ITALMOB SRL

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, valabilitate 10 ani

Sovata

2.

SC ATY MYKRON SRL

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Reghin

3.

SC PIASIL SRL

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei, valabilitate 10 ani

Cristeşti

4.

SC DEPALMUR SRL

Tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Deda

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 24.05.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 17.05.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. RAYVIVIEN COMPANY S.R.L.

Restaurant – bar SORPATIKA, valabilitate 10 ani

Tîrgu Mureş

2.

S.C. COLECT COM S.R.L.

Recuperarea materiale reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Abuş

3.

S.C. CAZADELA COMIMPEX S.R.L.

Prelucrarea şi conservarea cărnii, colectarea deşeurilor nepericuloase, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, valabilitate 10 ani

Reghin

4.

S.C. BIRO METAL S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Mureş

5.

S.C. READYMIX ROMANIA S.R.L.

Fabricarea betoanelor,

valabilitate 10 ani

Tîrgu Mureş

6. X

S.C. LETCOMOB PROD S.R.L.

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, valabilitate 10 ani

Pănet

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 17.05.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 10.05.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. X

SC DUMIMPEX SRL

Pensiune turistică, valabilitate 10 ani

Sighişoara

2.

SC TEX OPTIM SRL

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

3.

SC FÎNTÎNA MARCULUI SRL

Pensiune – restaurant Dracula, valabilitate 10 ani

Daneş

4.

SC SICERAM SA

Cariera de argilă Dealul Viilor, valabilitate 10 ani

Sighişoara

5.

SC OPREA AVI COM SRL

Fermă pentru creşterea puilor de carne şi abator păsări, valabilitate 10 ani

Crăieşti

6. X

SC ABIB SRL

Pensiune Castel Haller, valabilitate 10 ai

Ogra

7.

SC COLECT COM SRL

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Vălenii de Mureş

8.

SC ALLBRIGHT COM SRL

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 10 ani

Ungheni

9. revizuire

SC VIM SPECTRUM SRL

Fabrică de produse farmaceutice, valabilitate 28.07.2013

Corunca

10. revizuire

SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaş

Depozit de înmagazinare subterană a gazelor naturale, valabilitate 22.09.2013

Sărmăşel

     X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

     Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 10.05.2011.

     Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 03.05.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. YORIPROD S.R.L. (revizuire)

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate până la data de 16.11.2013

Trei Sate

2.X

S.C. SCHUSTER & BERGER GUMMI SERVICE S.R.L.

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Sighişoara

3.

S.C. DASOR COM S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, Fabricarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Batoş

4.

S.C. DSU MUREŞ S.R.L.

Operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Sg. de Mureş

5.

ADMINISTRAŢIA GRĂDINII ZOOLOGICE

Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

6.

S.C. ELECTROSERV TÂRNAVA EXIM S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi echipamentelor scoase din   uz pentru recuperarea materialelor (Colectare VSU), valabilitate 10 ani

Târnăveni

7.

S.C. RADEX ROM S.R.L.

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare pentru autovehicule, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

 X - cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş, îndatade 03.05.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 26.04.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. LINIA ZETTA S.R.L. Tăureni

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 10 ani

Tăureni

2.

S.C. TRAM S.R.L. Reghin

Sălătorie auto, valabilitate 10 ani

Reghin

3.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA

Staţie de sortare deşeuri menajere, valabilitate 10 ani

Sighişoara

4.

S.C. VIOMOB IMPEX S.R.L. Tg. Mureş

Bază transport persoane şi transport mărfuri periculoase, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

5.

S.C. VAL DAN PROD S.R.L.

Transport rutier de mărfuri periculoase

-

 Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 26.04.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 19.04.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Sistem hidroedilitar al municipiului Reghin, valabilitate 10 ani

Reghin

2.

SAVU T IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Albeşti

3.revizuire

S.C. BELL & ENI S.R.L.

Colectarea şi epurarea apelor uzate, valabilitate 11.01.2019

 

4.

S.C. IOANA CARTON IMPEXS.R.L.

Producţie ambalaje din hârtie şi carton, valabilitate 10 ani

Reghin

5. X

S.C. CÂMPIA TRANSILVANĂ S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, valabilitate 10 ani

Pogăceaua

6.

S.C. CAMBUS S.A.

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Sighişoara

7.

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Staţia LUKOIL Sighişoara 1, valabilitate 10 ani

Sighişoara

8.

S.C. GERRY WEBER SUPPORT S.R.L.

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), valabilitate 10 ani

Sântana de Mureş

9.

S.C. CHEMARK ROM S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

10.

S.C. TURISM MONTANA S.R.L.

Hotel şi restaurant, valabilitate 10 ani

Morăreni

11.

S.C. REMAT MUREŞ S.A.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Moreşti

12. revizuire

S.C. RO ECOLOGIC S.R.L.

Colectare deşeuri nepericuloase/ periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase de tipul DEEE, demontarea maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, transport rutier de mărfuri, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 25.11.2012

Vidrasău

13.

S.C. MRB PRODIMPEX S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, valabilitate 10 ani

Hădăreni

14. X

S.C. TRACOS S.R.L.

Exploatare balast, valabilitate 10 ani

Sântioana de Mureş

15.

S.C. KALMIN CĂRĂMIDA S.R.L.

Extracţie argilă, valabilitate 10 ani

Sărmaşu

16.

S.C. KALMIN CĂRĂMIDA S.R.L.

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii din argilă arsă, valabilitate 10 ani

Sărmaşu

 

17.

S.C. NECO S.R.L.

fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, valabilitate 10 ani

Cipău

18.

S.C. PĂSTRĂVĂRIA BISTRA S.R.L.

Păstrăvărie, valabilitate 10 ani

Bistra Mureşului

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 19.04.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 12.04.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

Î.I. VLAD CIPRIAN OVIDIU

Pensiune, valabilitate 10 ani

Sighişoara

2.

S.C. GIA S.R.L.

Pensiune, valabilitate 10 ani

Sighişoara

3. revizuire

Î.F. SZABO E JANOS

Pensiune SARA, valabilitate 14.05.2012

Sovata

4.

S.C. MINIMAX DISCOUNT S.R.L.

Supermarket, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

5.

S.C. SANDOZ S.R.L.

Producţia de medicamente, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

6. revizuire

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tg. Mureş

Staţia de comprimare gaze naturale Sânmartin, valabilitate 06.10.2013

Sânmartin

7.

RNP ROMSILVA – Direcţia Silvică Mureş

Pescuit şi acvacultură - Acvacultură în ape dulci, valabilitate 10 ani

Lăpuşna

8.

S.C. ZOLVAS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului şi confecţionarea ambalajelor din lemn, valabilitate 10 ani

Reghin

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 12.04.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 05.04.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. VIALI CHIM S.R.L.

Comerţ cu ridicata al produselor chimice, depozitări,

valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

2.

S.C. TRANSTEX S.R.L.

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), valabilitate 10 ani

Sighişoara

3.

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUD. MUREŞ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş

Activităţi de asistenţă spitalicească – sanatorială, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

4.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanţă Tg. Mureş 

Întreţinere şi reparaţii auto cu spălătorie auto, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

5.

S.C. TIN MUR S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Bistra Mureşului

6.

S.C. DEMIART S.R.L.

Fabricarea altor produse din lemn, valabilitate 10 ani

Sântana de Mureş

7.

S.C. GRUP ARCONS S.A.

Fabricarea de emulsii cationice pentru tratamente bituminoase ale drumurilor de asfalt, valabilitate 10 ani

Sighişoara

8. revizuire

S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.

Staţie de sortare-spălare concasare; staţie de betoane, valabilitate 03.01.2013

Petelea

9. revizuire

SC RECOM PREST SRL

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 03.03.2013

Ungheni

10.

SC ENIDEZ SRL

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 10 ani

Ernei

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 05.04.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.  

 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 22.03.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

SC VOIAJOR SRL

Hotel şi restaurant Plaza, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

2.

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Staţia Lukoil Tg. Mureş 5, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

3.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Tg. Mureş

Staţia de tratare-pompare apă, valabilitate 10 ani

 

 

Tg. Mureş

4.

S.C. COMEX ROPAL S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate;comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Reghin

5. revizuire

S.C. DENISTAR S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase;comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 02.03.2021

Sovata

6. revizuire

S.C. TRIX COM S.R.L.

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,Recuperarea materialelor reciclabile sortate;comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 09.08.2020

Sîngeorgiu de Mureş

 Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 22.03.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

ANUNŢ

În cadrul şedinţei CIA din data de 15.03.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1. X

 SC NATI COM SRL

 Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

 Sighişoara

 2.  

 SC RALU PLAST SRL

 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, valabilitate 10 ani

 Tg. Mureş

 3. revizuire

 SC ITALIANA RICAMBI SRL

 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 29.05.2019

 Corunca

X - cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş în data de 15.03.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termen de 30 zile lucrătoare de la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 08.03.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.

S.C. NONI S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Mureş

2.

S.C. ROBEX S.R.L.

Producţie de mobilier, valabilitate 10 ani

Ungheni

3.

S.C. GIANT PRODIMPEX S.R.L.

Producţie ambalaje din carton, valabilitate 10 ani

Ungheni

4. revizuire

S.C. SICERAM S.A.

Fabricarea şi comercializarea produselor ceramice de uz gospodăresc şi a pardoselilor; fabricarea ambalajelor din material plastic; recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 03.06.2019

Sighişoara

5.

S.C. AAGES HTC S.R.L.

Tratarea şi acoperirea metalelor, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Mureş

6.

S.C. EUROPLUS GRUP S.R.L.

Transporturi rutiere de mărfuri, activităţi şi servicii de decontaminare, colectarea şi epurarea apelor uzate, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, valabilitate 10 ani

Sîngeorgiu de Mureş

7.

S.C. HOLCIM S.R.L.

Staţie de betoane, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

8. revizuire

S.C. GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L.

Exploatare nisip şi pietriş, valabilitate 09.11.2019

Petelea

9. revizuire

S.C. CONSPRODALI S.R.L.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 24.07.2011

Reghin

10. revizuire

 S.C. BAV S.R.L.

Colectarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (colectare VSU), comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 29.09.2013

Suseni

 Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 08.03.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 01.03.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1.

 SC TRICODUE SRL

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte; spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană, valabilitate 10 ani

Tg. Mureş

 2. revizuire            

 SC AKSD ROMANIA SRL

Colectare deşeuri periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, transporturi rutiere de mărfuri (deşeuri), valabilitate 14.06.2020

Parc Industrial Mureş

 3.                                     

 SC BADIMOL COM SRL

Pensiune, valabilitate 10 ani

Corunca

 4.

 SC EUROMAT IMPEX SRL

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi expoatări forestiere, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, valabilitate 10 ani

Reghin

X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 01.03.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 22.02.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1. X 

 S.C. ALLCOLORS SERV S.R.L.

 Tratarea şi acoperirea metalelor, valabilitate 10 ani

 Ungheni

 2. revizuire

 S.C. CAROLTEX IMPEX S.R.L.

 Staţie distribuţie carburanţi, pensiune, restaurant,

valabilitate 28.04.2019

 Sighişoara

 3.

 S.C. VIENNA ENERGY FORTA NATURALA S.R.L.

 Centrala hidroelectrică de mică putere (CHEMP ISTICEU), valabilitate 10 ani

 pr. Isticeu, loc. Toaca

 4.

 S.C. FANCOM IMPEX S.R.L.

 Ambalare cărbuni şi producţie brichete de carbuni, valabilitate 10 ani

 Bălăuşeri

 5.

S.C. BCR REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.

 Hotel, valabilitate 10 ani

 Sovata

 6.

 S.C. OLIGRAF S.R.L.

 Tipografie, valabilitate 10 ani

 Tg. Mureş

7,

 S.C. MEDIAPRINT PRODCOM S.R.L.

 Tipografie, valabilitate 10 ani

 Tg. Mureş

 8. revizuire

 S.C. FORAJ SONDE S.A.

 Baza de ateliere şi depozit carburanţi,

valabilitate 18.08.2013

Ernei

 9. revizuire

 S.C. LION INTERNATIONAL TRADING S.R.L.

 Fabrică de mobilă,

valabilitate 25.02.2013

 Sîngeorgiu de Pădure

 10.

 S.C. KAPUSI IMPEX S.R.L.

 Staţie distribuţie carburanţi şi hotel cu restaurant, valabilitate 10 ani

 Bălăuşeri

 11. X

 SC PLANTA CARPATICA SRL

 Colectarea şi valorificarea deşeurilor nepericuloase,   recuperare materiale reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ani

 Seleuş

 

 X – cu acord de mediu, se înregistrează la 15 zile

     Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 22.02.2011.

     Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 15.02.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1.

 SC MILE AUTO SRL

 Colectare şi dezmembrare autovehicule scoase din uz, valabilitate 10 ani

 Câmpeniţa

 2. 

 SC LIVIU PANTRANS SRL

 Staţie de sortare, spălare agregate minerale, valabilitate 10 ani

 Mureşeni

 3.

 SC LIVIU PANTRANS SRL

 Extracţia pietrişului şi nisipului, valabilitate 10 ani

 Ungheni

 4. X

 SC MANADAS PROD SRL

 Hotel PREMIER, valabilitate 10 ani

 Tg. Mureş

 5.                   revizuire

 SC C&C COMERCIAL SRL

 Colectarea apelor uzate, colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, tratarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, transport rutier de mărfuri (deşeuri periculoase), valabilitate 28.04.2019

 Reghin

 6.

 SC POLIGLOT GROUP SRL

 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 10 ani

 Dâmbău

 7,

 SC APA VALEA MURESULUI SA

 Comerţ cu ridicata al produselor chimice, transport rutier de mărfuri, valabilitate 10 ani

 Tg. Mureş

 8.               revizuire

 SC TUŢU TRANS SRL

 Transport rutier de mărfuri periculoase, valabilitate 27.04.2019

 Tg. Mureş

 Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 15.02.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10. 

 

A N U N Ţ

În cadrul şedinţei CIA din data de 01.02.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1. revizuire

 SC NICOLAY ROMANIA SRL

 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice, valabilitate 08.12.2018

 Tg. Mureş

 2.

MOLDOVAN T EUGEN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

 Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

 Brădeţelu

 3.

 SC VIESSMANN TRANSILVANIA SRL

 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor, valabilitate 10 ani

 Sâncraiu de Mureş

 4.

 SC FERAL PROD SRL

 Fabricarea articolelor de feronerie, valabilitate 10 ani

 Sângeorgiu de Mureş

 5.

 SC EURO ALIAJ SRL

 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, valabilitate 10 ai

 Iernut

 6.X

 SC KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

 Hipermarket, valabilitate 10 ani

 Tg. Mureş

 7.

 SC EUROPLUS GRUP SRL

Operaţiuni de mecanică generală, fabricarea altor articole din metal n.c.a., valabilitate 10 ani

Sângeorgiu de Mureş

 X - se înregistrază la 15 zile

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 01.02.2011.

Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

A N U N Ţ

 În cadrul şedinţei CIA din data de 25.01.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1. revizuire

SC SIREF SRL

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 03.02.2020

Sighişoara

2. revizuire

 

SC RAGCL SA

Staţie de transfer şi hală de sortare deşeuri, valabilitate 29.05.2019

Reghin

3. revizuire

SC PRAKTIKER ROMÂNIA SRL

Magazin PRAKTIKER, valabilitate 18.06.2012

Tg. Mureş

4. revizuire

 

SC SABIN SRL

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 31.03.2013

Sîncraiu de Mureş

    Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 25.01.2011.

   Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

A N U N Ţ    

În cadrul şedinţei CIA din data de 23.11.2010 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

      AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 1.     

 

SC ELECTRO-CONSTRUCŢIA ELCO SA

 

Hotel EVEREST, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

2.

 

SC SPEED BOS SRL

 

Spălătorie auto, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

   Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 23.11.2010.

   Deciziile finale pot fi contestate în termende30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

ANUNT
 

În cadrul şedinţei CIA din data de 16.11.2010 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr. crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.        

 SC AUTO MOLNAR SRL

 Colectare şi dezmembrări auto, valabilitate 10 ani

 

Ungheni

 2. 

 SC NOVUS PROD FOREST SRL

 Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

 

Ibăneşti

3.

SC MIRDATOD PROD SRL

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, valabilitate 17.12.2012

Ibăneşti

4.

SC ROMCHIM SRL

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor, şi a produselor de întreţinere, fabricarea meterialelor plastice în forme primare, valabilitate 08.07.2012

Tg. Mureş

Deciziile finale au fost făcute publice prin afişare la sediul A.P.M. Mureş îndatade 16.11.2010.

Deciziile finale pot fi contestate în termende 30 zile lucrătoarede la data afişării, la A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10.

 

 

Comisia de avizare

Preşedinte   

ing. Dănuţ Ştefănescu

Membri         

ing. Gabriela Boca

biol. Viorica Nistor                                                                                                                        

c.j. Adriana Ghereben

Secretar

geogr. Cristina Pui    

                                                            A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CIA din data de 27.12.2011 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare:

 

                                            AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

 

1.                 

 

S.C. CREATIV MOB S.R.L.

 

Fabricarea de mobilă, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

2.             

 

S.C. DANCIU PRODCOMSERV S.R.L.

 

Transport rutier de mărfuri periculoase,

valabilitate 10 ani

 

 

3.

 

S.C. ECOINVEST S.R.L.

 

Colectare deşeuri periculoase, Transport rutier de mărfuri periculoase,

valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

4.

 

S.C. SWISOR PROD COM S.R.L.

 

Fabricarea pâinii, valabilitate 10 ani

 

Voivodeni

 

5.

 

S.C. PLASTIC ENGINEERING S.R.L.

 

Fabricarea altor produse din material plastic, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

6.

 

S.C. LETI PROD COM IMPEX S.R.L.

 

 

Tăierea şi rindeluirea lemnului,

valabilitate 10 ani

 

Reghin

 

7.

 

S.C. RODMOLDA PROD IMPEX S.R.L.

 

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, valabilitate 10 ani

 

Tg. Mureş

 

8.

 

S.C. VIP TRANS S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

9.

 

S.C. AGROFOREST FIMB S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

10.

 

S.C. PROD-LEMN MUJNA S.R.L.

 

Exploatări forestiere, valabilitate 10 ani

 

fondul forestier de pe raza judeţului Mureş

 

A N U N Ţ

 

În cadrul şedinţei CAT din data de 08.05.2012 s-a luat decizia finală pentru emiterea următoarelor acte de reglementare

                                                                           AUTORIZAŢIE DE MEDIU

 

Nr.crt.

Titular

Unitatea autorizată

Localitatea

1.  X       

S.C. SALMO IMPEX S.R.L.

Restaurant-han pescăresc, valabilitate 10 ani

Cîmpu Cetăţii

2. revizuire

S.C. OMEGA PRODCOM S.A.

Recuperarea materialelor reciclabile sortate, valabilitate 11.08.2013

Tîrnăveni

3. revizuire

S.C. HUNIZA S.R.L.

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, valabilitate 07.03.2020

Vălenii

4.

S.C. ZARIS S.R.L.

Tăierea şi rindeluirea lemnului, valabilitate 10 ani

Hodac

5.

S.C. DONAUTAL S.R.L.

Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice, valabilitate 10 ani

Reghin

6.

S.C. PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi uz casnic în magazine specializate, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş

7.

S.C. AREAS IMPEX S.R.L.

Restaurant, valabilitate 10 ani

Sighişoara

8.                  

S.C. SICASTEL S.R.L.

Fabricarea ambalajelor din lemn,

valabilitate 10 ani

Sighişoara

9.

S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A.

Transporturi pe calea ferată,

valabilitate 10 ani

Cristeşti

10.

S.C. C&PI COMPROD S.R.L.

Motel TRANZIT, valabilitate 10 ani

Mihai Viteazu

11.

S.C. FORIS COMPANY S.R.L.

 

Fabricarea de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare, operaţiuni de mecanică generală, valabilitate 10 ani

Tîrgu-Mureş