Autorizaţia integrată de mediu

Procedura de reglementare a activităţilor economico-sociale din punct de vedere al protecţiei mediului prin AUTORIZAREA INTEGRATĂ DE MEDIU este conformă prevederilor următoarelor acte normative:

 • Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 • Ordinul MAPAM nr.818/2003 modificat şi completat cu Ordinul MMGA nr. 1158/2005 şi OM nr. 3970/2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
 • HG 140/2008, privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi;
 • Ordin MAPAM nr.169/2004 privind aprobarea prin metoda confirmării directe a BREF aprobate de Uniunea Europeană.


Documente Bref
Obligaţiile Titularilor
Solicitarea Autorizaţiei IPPC

Titularii vor depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş următoarele:
Solicitare conform OM nr. 818/2013 cu modificările şi completările ulterioare, conţine:

 • Date de identificare a titularului;
 • Descrierea succintă a activităţilor;
 • Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică;
 • Alternative principale studiate de către solicitant (legate de locaţie, justificare economică, orientare spre alt domeniu);
 • Sistemul de management;
 • Materii prime;
 • Cerinţele BAT;
 • Audit privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime);
 • Utilizarea apei;
 • Emisii şi reducerea poluării;
 • Minimizarea şi recuperarea deşeurilor;
 • Energie
 • Accidente şi consecinţele lor;
 • Zgomot şi vibraţii,
 • Monitorizare;
 • Dezafectare;
 • Aspecte legate de amplasamentul pe care se află instalaţia;
 • Limitele de emisie;
 • Impact;
 • Planul de măsuri obligatorii şi programele de modernizare."


RAPORTUL DE AMPLASAMENT - conform Ghidului Tehnic General

 • se întocmeşte pe baza investigaţiilor efectuate, a datelor şi informaţiilor conţinute în evaluările privind nivelul impactului asupra mediului;
 • cuprinde evaluarea contaminării şi vulnerabilităţii amplasamentului ca urmare a activităţilor trecute şi prezente;
 • identificarea parametrilor ce necesită monitorizare;
 • identificarea măsurilor necesare la închiderea activităţii;
 • reprezintă punctul de referinţă faţă de care se efectuează determinările ulterioare. SE SOLICITA ŞI LA TRANSFERUL DE AUTORIZAŢII, VÂNZAREA SAU LICHIDAREA UNEI ACTIVITĂŢI IPPC.
 • Plan de amplasare a obiectivului analizat, plan topografic 1:25 000;
 • Plan de amplasament;
 • Plan de Studiu al Terenului;
 • Proceduri de răspuns de urgenţă;
 • Informaţii de planificare pentru supravegherea calităţii amplasamentului;
 • detalii legate de producţie - planşe pentru instalaţii, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, sisteme de reţinere şi tratare a poluanţilor, depozite de materii prime, materiale, substanţe chimice, deşeuri.


PLAN DE ACŢIUNI

 • pentru instalaţiile puse în funcţiune înainte de 30 octombrie 1999, termenul final al Programului de Conformare este 30 octombrie 2007;
 • pentru instalaţiile puse în funcţiune în perioada 30 octombrie 1999 - 4 aprilie 2002, termenul final al Programului de Conformare este 31 decembrie 2006.

Va cuprinde măsurile tehnice care să conducă la respectarea OBLIGAŢIILOR DE BAZĂ ALE TITULARULUI.

GHIDUL TEHNIC GENERAL - Oferă sprijin titularului în elaborarea materialelor necesare susţinerii solicitării Autorizaţiei Integrate de Mediu.