S.C. RECYCLING PROD S.R.L.

S.C. RECYCLING PROD S.R.L. - Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase - Autorizaţie Integrată de Mediu Nr. MS 2 din 15.02.2017

Autorizatii Integrate de Mediu emise

S.C. PIG BAND S.R.L.  - Creşterea porcinelor, Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, Colectarea deşeurilor nepericuloase, Tratarea şi eliminarea deşeurilor...