Autorizatii Integrate de Mediu emise

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. Sighisoara  -  5.4 Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea...