Back

Decizii Planuri si Programe 2018

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării PLANULUI URBANISTIC GENERAL - “Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Adămuş“ promovat de Primăria Comunei Adămuş - titular de plan PRIMĂRIA COMUNA ADĂMUŞ

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării PLANULUI URBANISTIC GENERAL - “Reactualizare Plan Urbanistic General şi RLU aferent comunei Stînceni şi satele aparţinătoare Stînceni, Ciobotani, Meștera, judeţul Mureş” promovat de Primăria Comunei Stînceni - titular de plan COMUNA STÎNCENI

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării PLANULUI URBANISTIC GENERAL “Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Valea Largă“ - titular de plan PRIMĂRIA COMUNEI VALEA LARGĂ

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării PLANULUI URBANISTIC GENERAL “Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Băla, jud. Mureş“ - titular de plan PRIMĂRIA COMUNEI BĂLA

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării PLANULUI URBANISTIC ZONAL “Stabilire reglementări pentru construire centru comercial, împrejmuire, branșamente și racord utilități“ - titular de plan S.C. TARGU MURES SHOPPING CITY S.R.L. Municipiul București

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării PLANULUI URBANISTIC GENERAL “Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Papiu Ilarian, jud. Mureş“ - titular de plan PRIMĂRIA COMUNEI PAPIU ILARIAN

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării PLANULUI URBANISTIC GENERAL “Reactualizarea Plan Urbanistic  General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Băgaciu, jud. Mureş“ - titular de plan COMUNA BĂGACIU