Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare deşeuri

Lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare deşeuri

DECIZIA Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014

Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a...

OUG 92/2021 PRIVIND REGIMUL DESEURILOR

OUG 92/2021 PRIVIND REGIMUL DESEURILOR

PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL MUREȘ PENTRU PERIOADA 2020-2025 - aprobat prin HCL   RAPORT DE MONITORIZARE al PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A...

Chestionare colectare date

Lista chestionarelor pentru colectarea datelor: C hestionar pentru c olectarea de date privind generarea şi gestionarea deşeurilor  - GD MUN C hestionar pentru c olectarea ...