Back

Calitatea aerului ambiental

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş exploatează patru staţii automate de monitorizare a calităţii aerului incluse în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Acestea sunt amplasate astfel:

  • o staţie de monitorizare a fondului urban (MS-1) amplasată în Tîrgu-Mureş în zona centrală a municipiului - str. Köteles Sámuel nr. 33  pentru indicatorii: monoxid de carbon, oxizi şi bioxid de azot, ozon, bioxid de sulf, benzen şi alţi compuşi organici volatili, particule în suspensie PM 10
  • o staţie de monitorizare a influenţei zonei industriale (MS-2) amplasată în Tîrgu-Mureş str. Libertăţii nr. 120  pentru indicatorii: monoxid de carbon, oxizi şi bioxid de azot, ozon, bioxid de sulf, particule în suspensie PM 10
  • o staţie de monitorizare a influenţei zonei industriale (MS-3) amplasată în Luduş pentru indicatorii: monoxid de carbon, oxizi şi bioxid de azot, bioxid de sulf, particule în suspensie PM 10
  • o staţie de monitorizare a influenţei zonei industriale (MS-4) amplasată  în Târnăveni  pentru indicatorii: monoxid de carbon, oxizi şi bioxid de azot, benzen şi alţi compuşi organici volatili, bioxid de sulf, particule în suspensie PM 10

Deoarece amoniacul este poluant specific pentru municipiul Tîrgu-Mureş, iar în perioadele de calm atmosferic sau ceaţă se înregistrează episoade de poluare a aerului înconjurător, concentraţia de amoniac în aerul respirabil este monitorizată continuu în municipiul Târgu Mureş. Monitorizarea imisiilor de amoniac se face prin măsurători continue automate în două puncte pe teritoriul municipiului Tîrgu Mureş astfel: 

  • într-un punct fix, respectiv la sediul instituţiei noastre Str. Podeni nr. 10 Tg.Mureş; folosim metoda clasică ce prevede prelevare în soluţie şi analiză instrumentală pe un spectrofotometru  şi
  • într-un punct mobil, a cărui locaţie se schimbă în fiecare lună; folosim “sistemul mobil de monitorizare a imisiilor de amoniac” achiziţionat în 2010  şi echipat cu un analizor automat Thermo şi un prelevator multicanal

La sesizările cetăţenilor, aceste analize sunt suplimentate cu prelevări momentane (aspirare 30 minute) de probe de aer respirabil din diferite locaţii ale Municipiului Tîrgu-Mureş pentru determinarea concentraţiei de amoniac în aerul respirabil.

Rezultatele supravegherii calităţii aerului la nivelul judeţului Mureş sunt puse la dispoziţia publicului prin afişare pe panoul exterior amplasat în centrul municipiului Tîrgu Mureş şi pe site-ul www.calitateaer.ro; informaţiile sunt actualizate cu frecvenţă orară, datele afişate sunt date brute, nevalidate.

După validare, rezultatele supravegherii calităţii aerului la nivelul judeţului Mureş sunt incluse în Buletinul zilnic de calitate aer, în rapoartele lunare, semestriale, anuale privind starea mediului în Judeţul Mureş.