Back

COMUNICAT DE PRESA privind derularea procedurii de aplicare a vizei anuale pentrru autorizații de mediu / autorizații integrate de mediu

COMUNICAT

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREŞ informează toți titularii de autorizații de mediu / autorizații integrate de mediu, despre publicarea în Monitorul Oficial nr. 495/11.06.2020 a Ordinului MMAP nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu. Actul normativ intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Obţinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizaţiile de mediu şi pentru autorizaţiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât şi pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Având în vedere că data intrării în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150/27.05.2020 este 11.07.2020, titularii de autorizații de mediu / autorizații integrate de mediu, emise începând cu data de 8 septembrie, au obligaţia să solicite aplicarea vizei anuale la APM Mureş, prin depunerea următoarelor documente:

  1. Cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură.
  2. Raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Mureş rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem.
  3. Declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură.
  4. Dovada achitării tarifului în cuantum de 100 lei pentru autorizaţiile de mediu şi 300 lei pentru autorizaţiile integrate de mediu (în contul RO55TREZ4765032XXX000363, cod fiscal 4436909, beneficiar APM Mureş).