Decizii emitere/revizuire Autorizatia de Mediu 2017

Decizia nr.  8469 / 07.11.2017  de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea  “Comerț cu ridicata al produselor chimice, cod CAEN rev.2-4675 ”,  conform...

Decizii emitere/revizuire Autorizatia de Mediu 2016

Decizia   nr. 8121/ 20.12.2016  de emitere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea  “Repararea echipamentelor electrice cod CAEN rev. 2 – 3314, Colectarea...

Decizii emitere/revizuire Autorizatia de Mediu 2015

  Decizia   nr.  7410/ 22.12.2015  de emitere a autorizatiei de mediu pentru:  "Colectarea deşeurilor periculoase - cod CAEN rev. 2-3812 şi Transport rutier de...