Decizii de încadrare 2017

Proiect Decizie privind etapa de încadrare  nr. 7575 / ...   a  PLANUL URBANISTIC ZONAL  pentru  "Introducere teren în intravilan, stabilire zonă funcțională și...

Decizii Planuri si Programe 2016

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării  PLANULUI URBANISTIC GENERAL din 13.09.2016 - “ Actualizare Plan Urbanistic General aferent comunei Ernei cu localităţile...

Decizii de încadrare 2016

Proiect Decizie privind etapa de încadrare  nr. 8005 din ...  a  PLANULUI URBANISTIC ZONAL - “Reconformare zonă din UTR-LM zonă mixtă, în UTR-L1z zonă locuințe colective...

Decizii de incadrare 2015

  Proiect Decizie privind etapa de încadrare  nr. ______ din 02.12.2015   a  PLANULUI URBANISTIC ZONAL - “Reconformare zonă pentru construire bloc de locuințe și...

Decizii Planuri si Programe 2015

Decizia de emitere a avizului de mediu necesar adoptării  PLANULUI URBANISTIC GENERAL din 15.12.2015 - “ Reactualizare PLAN URBANISTIC GENERAL şi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM...

Decizii Planuri si Programe - 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APM MURES - situatie planuri urbanistice 2013 ...

Decizii Planuri si Programe - 2014

  Decizia de emitere a avizului de mediu nr. 6287/24.10.2014 - PLANUL URBANISTIC GENERAL şi REGULAMENT LOCAL DE URBANISM al comunei Galesti si satele apartinatoare: Galesti,...

Decizii planuri si programe 2011

             DECIZIA Nr. 6256/22.12.2011 PRIVIND ETAPA DE ÎNCADRARE A PLANULUI: Plan Urbanistic Zonal care creează cadrul pentru...