Amenajament silvic-Comuna ŞIEUT

Amenajamentul Ocolului Silvic Ghindari U.P. III Chiheru

Amenajamentul Ocolului Silvic Ghindari U.P. III Chiheru

Amenajamentul Ocolului Silvic Ghindari U.P. II Eremitu

Amenajamentul Ocolului Silvic Ghindari U.P. II Eremitu

Amenajamentul Ocolului Silvic Ghindari U.P. I Ghindari

Amenajamentul Ocolului Silvic Ghindari U.P. I Ghindari

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă - Municipiul Tîrgu Mureş

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă - Municipiul Tîrgu Mureş

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tîrgu Mureş

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tîrgu Mureş

Plan de management Călimani - Gurghiu

Planul de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi ariile naturale protejate anexe - Partea I Planul de management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi...

Rapoarte de mediu pentru PUZ, PUG, PUD; Studii de evaluare adevcata la PUG; Anexe la Rapoarte de mediu

PRIMĂRIA COMUNEI GORNEȘTI, jud. Mureş RAPORT DE MEDIU  pentru  "REACTUALIZARE PLAN DE URBANISM GENERAL AL COMUNEI GORNE Ș TI, JUD. MUREȘ"   PRIMĂRIA...