Chestionare pentru inventarul emisiilor 2011

1_Chestionar_Surse mari de ardere_energie 2_Chestionar_Surse ardere mica putere_punctuale 3_Chestionar_Rafinarii 4_Chestionar_Fabricare cocs ...

Inventarul anual

În judeţul Mureş calitatea aerului înconjurător este influenţat într-o măsură moderată de emisiile din activităţile economico - sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial...

Link catre Ghid CORINAR 2016

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016