IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Notificare pentru introducerea deliberată ȋn mediu a medicamentului modificat genetic ADXS11-001

NOTIFICATOR: Inventiv Health Clinical România SRL, Bvd. Eroilor, no.22, sector 5 050513 Bucuresti, Romania, în numele companiei Advaxis Inc. USA. Notificare pentru introducerea deliberată...

Notificare pentru introducerea deliberată ȋn mediu a orezului modificat genetic SUSIBA2

NOTIFICATOR: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Facultatea de Biotehnologii, Bd.Mărăşti nr.59, Sector 1 Bucureşti, 011464, România DENUMIREA...