Programul "Casa Verde"

Proiectul LIFE “Conservarea speciei Hucho hucho (lostriţa) în România”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş a depus în luna septembrie 2016 o cerere de finanţare pentru proiectul LIFE “Conservarea speciei Hucho hucho (lostriţa) în România”. Proiectul a fost depus spre evaluare Organismului LIFE al Comisiei Europene. În acest proiect Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va fi beneficiar asociat, responsabil cu elaborarea Planului Naţional de acţiune pentru conservarea lostriţei.