Proiectul INTERREG EUROPE Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV

                          

Pagina oficiala a proiectului PG104824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi -stakeholder governance - cu finantare din fonduri INTERREG Europe

 

Scurta prezentare a proiectului PG104824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi -stakeholder governance

 

ŞTIRI / ACTUALIZĂRI / EVENIMENTE

02 - 06 iulie 2018 - Prima întâlnire interregională a partenerilor (1st Interregional partner meeting Fryslân - Policy Learning Seminar in Fryslân, Netherlands, July 02 - 06.07.2018) din cadrul proiectului INTERREG Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi-stakeholder governance organizată de liderul de proiect Provinsje Fryslan in Leeuwarden, Olanda

29.10.2018 - Primul atelier de lucru / workshop organizat cu factorii interesati la Hotel Concordia, Tirgu Mures

15.11.2018 - Eveniment Sighisoara

22-23.11.2019 - Participare la atelierul de lucru tematic internațional „Protecția și gestionarea durabilă a patrimoniului natural în regiunile europene” organizat de Policy Learning Platform al Interreg Europe în București în perioada 22-23 noiembrie 2018.

27.11.2018 - Al 2lea atelier de lucru national / Workshop organizat cu factorii interesati la sediul APM Mures, Tirgu Mures

01-04.04.2019Al 2lea întâlnire interregională a partenerilor (2ND BIOGOV INTERREGIONAL MEETING 1-4 APRIL 2019, MURES, ROMANIA) din cadrul proiectului INTERREG Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi-stakeholder governance organizată de partenerul de proiect Fundatia ADEPT Saschiz

27.03.2019 - Al 3lea atelier de lucru national / Workshop organizat cu factorii interesati la sediul APM Mures, Tirgu Mures

16.04.2019 - COMUNICAT DE PRESA

14-16.05.2019 - Participare la prima întâlnire de evaluare reciprocă (Peer Review) din cadrul proiectului la Łódź, voievodatul Łódź, Polonia

21.05.2019 - COMUNICAT DE PRESA


COMUNICAT DE PRESA - Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - INTERREG EUROPE

COMINUCAT DE PRESA - Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - INTERREG EUROPE

Programul "Casa Verde"

Proiectul LIFE “Conservarea speciei Hucho hucho (lostriţa) în România”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş a depus în luna septembrie 2016 o cerere de finanţare pentru proiectul LIFE “Conservarea speciei Hucho hucho (lostriţa) în România”. Proiectul a fost depus spre evaluare Organismului LIFE al Comisiei Europene. În acest proiect Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va fi beneficiar asociat, responsabil cu elaborarea Planului Naţional de acţiune pentru conservarea lostriţei.