Proiectul INTERREG EUROPE Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV

                          

Pagina oficiala a proiectului PG104824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi -stakeholder governance - cu finantare din fonduri INTERREG Europe

 

Scurta prezentare a proiectului PG104824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi -stakeholder governance

 

ŞTIRI / ACTUALIZĂRI / EVENIMENTE

 

SEMESTRUL VIII - 2022

14-18.03.2022SĂPTĂMÂNA DE ÎNVĂȚARE A POLITICILOR! eveniment organizate de INTERREG EUROPE - In cadrul acestui eveniment, pe 14 martie, a fost o zi dedicată mediului și eficienței resurselor, ca parte a săptămânii de învățare a politicilor! Pe parcursul acestei zile, au fost organizate mai multe sesiuni pe tema mediului și eficienței resurselor, cu un atelier dedicat conservării și refacerii ecosistemelor și a biodiversității. Explorați agenda completă aici.

D-na Laura Todoran, managerul de proiect, a făcut o scurtă prezentare despre „Restaurarea și gestionarea eco-coridoarelor din munți”, ca exemplu de bune practici. După runda de prezentare, a avut loc o discuție ulterioară cu alți vorbitori și participanți la sesiune.

Prima sesiune despre restaurare și conservare a ecosistemelor a inclus prezentări despre restaurarea râului Cagne în Franța, exemplul românesc de restaurare și management al eco-coridoarelor din munții bazinului Dunării și o prezentare a Fundației Maghiare MyForest, care permite împădurire sprijinită de comunitate. Principalele concluzii de la prima sesiune au fost:

 • Adoptarea unei abordări multidisciplinare este importantă pentru a îmbunătăți starea biodiversității.
 • Atât guvernanța strategică, cât și implicarea cetățenilor sunt cheia succesului pe termen lung.
 • Lipsa actuală de experți în diverse aspecte ale ecologiei, taxonomiei etc. necesită eforturi sporite în educație și învățarea pe tot parcursul vieții.
 • Este important să se ia în considerare dimensiunile de planificare spațială și planificare strategică pentru o soluție eficientă pe termen lung.
 • Necesitatea implicării individului în calitatea de mediatori și facilitatori.

Articolul realizat de organizatorii evenimentului include, de asemenea, înregistrările, prezentările, vizita de studiu și o listă cu alte materiale relevante, pe care le puteți accesa aici.

Inregistare eveniment, aici: https://www.youtube.com/watch?v=j44_y1GXffA&t=12s

 

SEMESTRUL VII - 2021

16-19.11.2021 - s-a desfășurat la Bruxelles (17.11.2021) și la Voeren - Provincia Flandra (18.11.2021), în Belgia, o nouă întâlnire interregională (Interregional Partner Meeting - Policy Event) din cadrul proiectului INTERREG Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi-stakeholder governance organizată de partenerul de proiect - Flemish Land Agency - Belgia, în colaborare cu lead-partner-ul de proiect - Province of Fryslân - Țările de Jos (Olanda)

Scopul întâlnirii desfășurate la Bruxelles (17.11.2021) la sediul parlamentului flamand (The Herman Teirlinck building of the Flemish  Administration, Havenlaan, 88, Brussel) a fost Conferința privind Îmbunătățirea biodiversității la nivel european, marcată prin  definirea politicilor publice la nivel european, ca rezultat al implicării factorilor interesați (stakeholders) din toate regiunile implicate în derularea proiectului, pentru fiecare instrument politic adresat factorilor decidenți în atingerea obiectivului acestui proiect de cooperare interregională și anume: Îmbunătățirea performanței instrumentelor de politică regională ale regiunilor participante, în special investițiile pentru programele de creștere economică și locuri de muncă, precum și a programelor de cooperare teritorială europeană (CTE).

Conferința de prezentare a proiectului a fost deschisă de europarlamentarul belgian Hilde Vautmans și Nicolas Singer, reprezentantul Interreg Europe și al proiectului BioGov în cadrul programului.

Concluziile finale au fost prezentate de moderatorul și totodată coordonatorul proiectului BioGov la nivel european Wim Hiemstra - Fryslan (Țările de Jos)

Întâlnirea interregională a continuat la Voeren - Provincia Flandra (18.11.2021) cu participarea celor 9 parteneri. Scopul întâlnirii  desfășurate la Voeren - Provincia Flandra:

 • Sedința grupului de coordonare / managerii de proiect: discuții privind monitorizarea punerii în aplicare a fiecărui plan de acțiune și discutarea activităților derulate prin proiect de către fiecare partener, realizările și progresul înregistrat în semestrele 5 și 6, raportarea iOLF, discutarea evenimentelor viitoare, deciderea eventualelor modificări necesare, precum și stabilirea detaliilor privind colaborarea viitoare în cadrul proiectului - posibilități de participare și idei de proiecte viitoare pentru noul program INTERREG EUROPE, pașii pentru finalizarea proiectului, concluzii tehnice, raport financiar și narativ.
 • Secvența BioGov în următorul program interreg 2022-2027;
 • Prezentarea proiectului: The Gulp Valley, Flanders - Karl Cordemans, Flemish Land Agency - Belgia, urmată de activitate în teren și discuții cu fermierii din zonă.

 

13-16.09.2021 - Al 4lea întâlnire interregională a partenerilor (Interregional Partner Meeting 4, Västra Götaland, Välle - Sweden, 13-16 September 2021) din cadrul proiectului INTERREG Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi-stakeholder governance organizată de către County Administrative Board of Västra Götaland (Consiliul Administrativ al Ținutului Västra Götaland)

Scopul întâlnirii a fost discutarea următoarelor aspecte:

 1. Întâlnirea Grupului de coordonare, condus de partenerul principal, Olanda prin Wim Hiemstra (online): discutarea, revizuirea și aprobarea minutei oficiale a întâlnirii GC din Galicia, (octombrie 2019); progresul înregistrat în semestrele 5 și 6, raportarea tehnica și financiara in platforma iOLF: toți partenerii și-au finalizat planurile de acțiune și bunele practici, dar implementarea ulterioară a proiectului a fost puternic întârziată din cauza pandemiei cauzate de Covid-19. O prezentare a lecțiilor învățate a fost făcută pentru webinarul de învățare a politicilor Interreg Europe pe 20-10-2020 (Săptămâna verde a UE); Organizarea unui eveniment cu impact politic de nivel înalt (ultimul eveniment cu participarea partenerilor și a părților interesate): organizator și gazdă este PP2_Belgia, locația Bruxelles, în perioada 16 - 18 noiembrie 2021.
 2. S-a discutat posibilitatea de a continua parteneriatul prin depunerea unui nou proiect în programul următor Interreg Europe 2022-2027. S-a făcut o lista cu cunoștințele / posibilitățile oferite și necesitățile fiecărui parteneri. S-a încercat determinarea elementelor cheie în IE 2022-2027 și ce este crucial pentru un nou proiect pentru a fi aprobat.

 1. Au fost organizate 2 vizite în teren:
  • zona protejata Högsböla, și
  • o arie protejata, în care a fost utilizat metodologia Biotope Biodiversity Capacity Indicator (BBCI) (Indicator de capacitate a biodiversității biotopului), o metodologie dezvoltata de partenerul suedez împreună cu Universitatea din Skövde. Au fost prezentate aspectele necesare pentru a obține concluzii din indexul BBC.

 

SEMESTRUL V si VI - 2020

05-10.2020 - Pe parcursul lunilor  iunie - octombrie 2020, APM Mureş în parteneriat cu Fundaţia ADEPT Trasnsilvania, au identificat și transmis spre aprobare două exemple de bune practici și anume:

 • Restaurarea și managementul coridoarelor ecologice montane ca infrastructură verde în bazinul Dunării ( Restoring and managing eco corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin) -  ConnectGREEN
 • Planificare integrată a infrastructurii de transport și a infrastructurii verzi în regiunea Dunăre-Carpați în beneficiul oamenilor și al naturii (Sustainable transportation in the Danube-Carpathian Region for the Benefit of People and Nature) - TRANSGREEN

27.07.2020 - Al 7lea grup de lucru national / Workgroup organizat cu factorii interesati la sediul APM Mures - In data de 27 iulie 2020 APM Mureş în parteneriat cu Fundaţia ADEPT Trasnsilvania, a organizat în cadrul proiectul Celebrating Biodiversity Governance (BioGov), un grup de lucru, avînd ca  temă analiza studiului de bază (Baseline), sugestii pentru realizarea studiului final (Endline)  şi analiza Planului de Acţiune.

05-10.2020 - În cadrul proiectul Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) ,în perioada iunie – octombrie 2020, APM Mureş în parteneriat cu Fundaţia ADEPT Trasnsilvania a definitivat Planul de Acțiune. Acesta a fost realizat în urma consultăriilor cu membrii grupului de factori interesati. Planul de Acține a fost transmis către liderul de proiect (Provincia Fryslân din Olanda) și apoi spre aprobare către reprezentanții Joint Secretariat-ului.

 

SEMESTRUL IV - 2020

12.03.2020 - APM Mureș a primit răspunsul oficial din partea Direcției de Sănătate Publică Mureș cu privire la organizarea întâlniri de evaluare reciprocă (Peer Review), planificată în perioada 23-26 martie. După cum era de așteptat, răspunsul a fost același pe care l-am primit prin telefon.

23-26.03.2020 - Organizarea a cea de-a treia întâlnire de evaluare reciprocă (Peer Review) la Targu Mures din cadrul proiectului BIOGOV, cu participarea partenerilor de proiecti si a reprezentantilor stakeholderilor din tarile: Polonia, Slovenia, Bulgaria si Olanda  (AGENDA)

news! 10.03.2020 - În contextul evoluției rapide a bolii COVID-19 (Coronavirus), Comitetul Național Român pentru Situații de Urgență a decis măsuri extreme, precum suspendarea evenimentelor, inclusiv întâlniri, călătorii, programe de studiu privind schimbul de experiență sau prezentări publice, până la sfârșitul lunii martie, 2020, cu posibilitatea unei prelungiri.

Cu toate acestea, avem nevoie de aprobarea Direcției de Sănătate Publică, pe care am solicitat-o ​​deja, dar în momentul de față nu am primit niciun răspuns oficial. Prin telefon, ni s-a recomandat amânarea intalnirii!

Din motive obiective, în ceea ce privește protecția sănătății participanților, PP8 - EPA Mureș / România sugerează amânarea întâlnire de evaluare reciprocă (Peer Review) planificată pentru 23-26 martie 2020.

 

SEMESTRUL III - 2019

11-13.06.2019 - Participare la cea de-a doua întâlnire de evaluare reciprocă (Peer Review) din cadrul proiectului la Flämslätt  - Länsstyrelsen Västra Gotaland Län - Suedia

08.07.2019 - COMUNICAT DE PRESA

04.10.2019 - Al 5lea atelier de lucru national / Workshop organizat cu factorii interesati la Primaria comunei Albesti

22-25.10.2019 - Al 3lea întâlnire interregională a partenerilor (Interregional Event 3, Galicia - Spain, October 22-25/2019) din cadrul proiectului INTERREG Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi-stakeholder governance organizată de către Ministerul Mediului și Planificării Teritoriale aparținând de Guvernul Autonom al Regiunii Galicia - Spania - material video

În cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte legate de îmbunătățirea politicilor propuse, concluziile Studiilor de bază realizate  în cadrul proiectului și stadiul Planurilor de acțiune precum şi concluzii ale schimburilor de  experiență între parteneri („peer review”), având ca tematică idei de bune practici.

De asemnea au avut loc mai multe vizite de studiu în zonele-pilot ale Proiectului BioGov în Galicia: San Roman (aparținând de Primăria Cervantes) - modalități de administrare a pădurilor și fermelor de animale, Balgos/Cerredo - pajiști și pășuni, Eloi - ferme de bovine de carne, Xantes - areal montan si Donis Church - zone tradiționale cu păduri de castani comestibili.

18.11.2019 - Al 6lea atelier de lucru national / Workgroup organizat cu factorii interesati la sediul APM Mures

29.11.2019 - Materiale video realizate in semestrul III

 

SEMESTRUL II - 2019

27.03.2019 - Al 3lea atelier de lucru national / Workshop organizat cu factorii interesati la sediul APM Mures, Tirgu Mures - material video

01-04.04.2019 - Al 2lea întâlnire interregională a partenerilor (2ND BIOGOV INTERREGIONAL MEETING 1-4 APRIL 2019, MURES, ROMANIA) din cadrul proiectului INTERREG Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi-stakeholder governance organizată de partenerul de proiect Fundatia ADEPT Transilvania Saschiz - material video 1 si 2

16.04.2019 - COMUNICAT DE PRESA

14-16.05.2019 - Participare la prima întâlnire de evaluare reciprocă (Peer Review) din cadrul proiectului la Łódź, voievodatul Łódź, Polonia - material video

21.05.2019 - COMUNICAT DE PRESA

23.05.2019 - Al 4lea atelier de lucru national / Workshop organizat cu factorii interesati in teren pe teritoriul comunelor Danes si Albesti - material video

 

SEMESTRUL I - 2018

02 - 06 iulie 2018 - Prima întâlnire interregională a partenerilor (1st Interregional partner meeting Fryslân - Policy Learning Seminar in Fryslân, Netherlands, July 02 - 06.07.2018) din cadrul proiectului INTERREG Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - PGI04824, BIOGOV, Improve regional policies for natural heritage and biodiversity conservation through multi-stakeholder governance organizată de liderul de proiect Provinsje Fryslan in Leeuwarden, Olanda - material video

29.10.2018 - Primul atelier de lucru / workshop organizat cu factorii interesati la Hotel Concordia, Tirgu Mures - material video

Prima întâlnire si primul atelier de lucru național al factorilor regional interesat al Proiectului BioGov a avut loc pe 29 octombrie 2018, în Sala de ședințe a hotelului CONCORDIA, între orele 9:00 și 14:00. 29 de participanți au participat la atelierul de lucru, dintre care 24 au fost părți interesate externe și 5 au fost parteneri BIOGOV. Din partea părților interesate externe, 13 au reprezentat instituții publice politice, 1 o organizație de cercetare, 5 ONG-uri și 5 deținători de teren in aria proiectului.

In introducere d-l Danut Ștefănescu (directorul executiv al EPA Mureș) a făcut introducerea proiectului, după care, Mihai Vlad și Răzvan Popa (membri ai echipei de proiect BIOGOV PP3) au prezentat scopul și obiectivele proiectului. Între discuțiile de grup au avut loc două prezentări ale domnului Mihai HOFNAR (director LAHF) și domnului Cristian PAPP (expert în coridoare ecologice - WWF) cu privire la rolurile și necesitățile coridoarelor ecologice, teorie și practică. Aceste prezentări au servit ca baza pentru următoarele discuții de grup care au avut ca obiectiv primirea contribuțiilor din partea părților interesate cu privire la obiectivele, criteriile și indicatorii care ar trebui să fie incluși în regulile comune de cooperare. Participanții au avut șansa de a-și împărtăși opinia cu privire la rolul și contribuția lor posibilă la proiectul BioGov, precum și la perspectivele lor diverse asupra biodiversității regionale.

15.11.2018 - Eveniment Sighisoara

22-23.11.2019 - Participare la atelierul de lucru tematic internațional „Protecția și gestionarea durabilă a patrimoniului natural în regiunile europene” organizat de Policy Learning Platform al Interreg Europe în București în perioada 22-23 noiembrie 2018.

27.11.2018 - Al 2lea atelier de lucru national / Workshop organizat cu factorii interesati la sediul APM Mures, Tirgu Mures - material video


Campania națională “Vinerea Verde”

VINEREA VERDE

Stop! Azi, mașina stă pe loc!

 

De la ce pornim?

De la o realitate care schimbă viața Planetei: amprenta de carbon din traficul rutier. 

Deplasarea la birou, acasă sau în vacanță face parte din viața fiecăruia dintre noi. Toată lumea se gândește la o mobilizare „în viteză” și „cu confort”, fără să ia în calcul amprenta de carbon pe care o lasă Planetei: peste 70% din emisiile de CO2 din transporturi provin doar din traficul rutier. Anual, fiecare dintre noi amprentează Planeta cu peste 7000 de kg de CO2: pe cele mai multe dintre acestea le producem doar apăsând accelerația mașinii personale.

Ce ne propunem?

Să instaurăm în România - Vinerea Verde!

Aceasta va fi ziua în care, în fiecare săptămână de acum înainte, vom impulsiona mobilizarea verde, peste tot în țară.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va introduce etapizat un plan de măsuri prin care autoturismele personale să fie înlocuite de biciclete, trotinete electrice, mașini electrice sau mersul pe jos, de câți mai mulți români.

Cum și când va fi lansată Vinerea Verde?

Lansarea va avea loc la data de 12 martie 2021.

Semnalul va fi dat de angajații instituțiilor publice de la nivel central și local, din România, printr-o mobilizare fără precedent. Minimum unul din patru angajați ai fiecărei instituții publice din România va veni la locul de muncă altfel decât cu autoturismul personal.

Lansarea va fi nuanțată ca mesaj prin exemplul oferit de conducerile acestor instituții, care se vor deplasa în aceeași manieră verde.

Lansarea va fi o acțiune simbolică prin care Vinerea Verde va fi instaurată în România, și va continua până când populația se va familiariza cu acest conceput.

Deplasarea verde a angajaților din instituțiile publice va fi completată și de o campanie online, prin care oricine poate ADERA la Vinerea Verde personalizându-și poza de profil cu mesajul de campanie (Facebook profile frames Vinerea Verde).  

Fiecare instituție va promova în mass-media mobilizarea pe care a reușit să o genereze.

În ziua de 12 Martie 2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va lansa și programul care va cuprinde planul de măsuri prin care Vinerea Verde să implice etapizat cât mai mulți români.

Cum ne pregătim de lansare?

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va comunica public demararea campaniei și va lansa apelul (call to action) către toate instituțiile publice de la nivel central din România.

Acestea, la rândul lor, vor lansa apelul (call to action) către angajații din instituțiile locale pe care le au în subordine sau în coordonare.

În paralel, departamentele de comunicare din instituțiile participante vor avea responsabilitatea de a raporta implicarea proprie în campanie la data de 12 martie 2021.

 

Planul de Măsuri Vinerea VERDE

Campania se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova un set de măsuri (voluntare sau cu caracter obligatoriu) pentru a genera o mobilizare verde de masă în fiecare Vinere Verde.

Măsura 1. Impulsionarea mobilității alternative a angajaților din instituțiile publice (măsură voluntară)

 • 2021 – unul din patru angajați ai instituțiilor publice din mediul urban se va deplasa cu mijloace alternative de transport în Vinerea Verde
 • 2022 - procentul va crește la 25%
 • 2023 - procentul ajunge la 50%.

Măsura 2. Parcări pentru biciclete și infrastructură de alimentare a mașinilor electrice pentru instituțiile publice (măsură obligatorie) - Infrastructura verde este susținută de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor printr-un program dedicat

 • 2021 -  toate instituțiile publice amenajează parcări pentru bicicletele angajaților
 • 2021-2022 - fiecare instituție publică va avea o stație cu cel puțin două puncte de încărcare rapidă pentru mașinile instituției
 • 2023 - stații de încărcare pentru toate mașinile electrice ale angajaților instituției, dar și pentru parcul auto al instituției

Măsura 3. Mașini electrice în parcurile auto ale instituțiilor publice (măsură obligatorie care poate fi cuprinsă în legea achizițiilor publice verzi) - Măsura este sprijinită prin Programul autorității de mediu RABLA PLUS

 • 2021 – 2022 – o mașină electrică în fiecare instituție publică din România

Măsura 4. Transport public gratuit în Vinerea Verde peste tot în țară (măsură voluntară prin aderarea marilor orașe la inițiativa Vinerea Verde)

 • Capitala va fi primul oraș din România care va adera la această măsură.
 • Va fi instituit cardul Vinerea Verde prin care oricine se va putea deplasa gratuit cu toate mijloacele de transport în comun din București
 • Autoritatea de Mediu va purta discuții și cu restul primăriilor din marile orașe ale țării pentru a adera la acest model de impulsionare a transportului cu emisii scăzute

Măsura 5. Parcuri auto full electrice pentru transportul în comun din orașele din România (măsură obligatorie) - această măsură va fi sprijinită prin Programul finanțat de autoritatea de mediu pentru achiziția de autobuze full electrice destinate transportului în comun

 • 2021 - 2023 - 20% din autobuzele din parcurile auto destinate transportului în comun să fie autobuze cu emisii ZERO.
 • 2024 - 2025 -  procentul crește la 40%
 • 2026 - 2027 - procentul crește la 70%
 • 2028 - 2030 - transportul în comun în România devine full electric
 • Brașovul va fi primul oraș din România care la finalul anului 2021 va avea transportul în comun full electric

Măsura 6. ADER la Vinerea Verde - adeziunea companiilor și a corporațiilor din România (măsură voluntară)

 • Companiile din România vor putea să ADERE la Vinerea Verde prin măsuri proprii transmise autorității de mediu
 • Acestea vor fi diseminate și promovate ca inițiative private

 

Alte acțiuni simbolice cu rol de mobilizare în Vinerea Verde

 • The Green Friday Corner - amenajarea unui colț verde (în cele mai mari parcuri din România) în care oricine poate lansa mesaje și discursuri mobilizatoare de mediu. Acestea vor fi înregistrate, selectate și difuzate prin canalele campaniei (acțiunea va fi pe modelul The Speaker Corner din Hide Park)
 • Polițiști pe bicicletă - mobilizarea forțelor de ordine într-o acțiune simbolică în Vinerea Verde.
 • Teatru de stradă Vinerea Verde cu trupa Omuleților Verzi
 • Hit muzical Vinerea Verde

 

Cum măsurăm impactul campaniei?

 • Media amprentei de CO2 generată de autoturismele cu motoare termice este de 182g/km CO2;
 • În funcție de numărul participanților la campanie și de numărul de kilometri parcurși se va putea calcula reducerea amprentei de carbon
 • Totodată, în funcție de mobilizarea obținută va putea fi stabilită și reducerea emisiilor de particule PM10 și PM2.5.

 

Vă așteptăm alături de noi în Vinerea Verde!


COMUNICAT DE PRESA - Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - INTERREG EUROPE

COMINUCAT DE PRESA - Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - INTERREG EUROPE

Programul "Casa Verde"

Proiectul LIFE “Conservarea speciei Hucho hucho (lostriţa) în România”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş a depus în luna septembrie 2016 o cerere de finanţare pentru proiectul LIFE “Conservarea speciei Hucho hucho (lostriţa) în România”. Proiectul a fost depus spre evaluare Organismului LIFE al Comisiei Europene. În acest proiect Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va fi beneficiar asociat, responsabil cu elaborarea Planului Naţional de acţiune pentru conservarea lostriţei.