Back

Daunele aduse mediului

Conform directivei, daunele aduse mediului sunt:

  • daunele, directe sau indirecte, cauzate mediului acvatic vizat de legislația europeană în materie de gestionare a apelor și de Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin;
  • daunele, directe sau indirecte, cauzate speciilor și habitatelor naturale protejate la nivel european prin Directiva păsări sălbatice și prin Directiva habitate;
  • contaminarea, directă sau indirectă, a solurilor care implică riscuri importante pentru sănătatea umană.