Back

Domeniul de aplicare a principiului răspunderii

Principiul răspunderii se aplică daunelor aduse mediului și amenințărilor iminente de producere a unor astfel de daune în cazul în care acestea sunt rezultatul unor activități profesionale, din momentul în care este posibilă stabilirea unei legături de cauzalitate între dauna respectivă și activitatea în cauză.

Directiva face distincția între două situații complementare, cărora li se aplică un regim de răspundere diferit: pe de o parte, situațiile cauzate de activitățile profesionale enumerate în actul legislativ și, pe de altă parte, situațiile cauzate de celelalte activități profesionale.

Primul regim de răspundere se aplică activităților profesionale periculoase sau potențial periculoase enumerate în anexa III la directivă. Este vorba, în principal, despre:

În cadrul acestui prim regim, operatorul poate fi considerat responsabil chiar dacă nu a comis nicio eroare.

Al doilea regim de răspundere se aplică tuturor activităților profesionale altele decât cele enumerate în anexa III la directivă, dar exclusiv în cazul în care survine o daună, sau o amenințare iminentă cu producerea unei daune, care afectează speciile și habitatele naturale protejate de legislația comunitară. În acest caz, răspunderea operatorului nu va fi angajată decât dacă acesta a comis o eroare sau s-a dovedit neglijent.

Directiva prevede un număr de cazuri în care operatorii sunt exceptați de la răspunderea pentru mediu. Astfel, regimul răspunderii nu se aplică în cazul unei daune sau al unei amenințări iminente cu producerea unei daune care rezultă dintr-un conflict armat, o catastrofă naturală, o activitate în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, o activitate de apărare națională sau de securitate internațională, precum și o activitate desfășurată conform anumitor convenții internaționale enumerate în anexa IV.