Back

Referinte si anexe

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2004/35/CE

30.4.2004

30.4.2007

JO L 143 din 30.4.2004

 

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/21/CE

1.5.2006

1.5.2008

JO L 102, 11.4.2006

Directiva 2009/31/CE

25.6.2009

25.6.2011

JO L 140, 5.6.2009

Directiva 2013/30/UE

18.7.2013

19.7.2015

JO L 178, 28.6.2013

Modificările și corectările succesive aduse Directivei nr. 2004/35/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului [COM(2010) 581 final din 12 octombrie 2010].