Lista operatorilor înscrişi în Registru E PRTR, secţiunea 2010

Lista operatorilor înscrişi în Registru E PRTR, secţiunea 2010

 

Nr. crt.

Compania mama

Operator

Instalaţie si

adresa amplasament

Judet

ID

1.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. – Sucursala ELECTROCENTRALE MUREŞ

1(c) Centrale termice şi alte instalaţii de ardere – Cu o putere termică nominală de 50MW – loc. Iernut, str. Energeticii, nr. 1

Mureş

RO7MS_18

2.

SC SAMARCU SRL  Cluj-Napoca

SC SAMARCU SRL  - punct de lucru Luduş

2.(f) - instalatii de tratare a suprafetelor din metal si din materiale plastice utilizand un procedeu chimic sau electrochimic

in cazul in care volumul cuvelor de tratare este egal cu 30 m3

Mureş

RO7MS_26

3.

S.C. AZOMUREŞ S.A.

 

S.C. AZOMUREŞ S.A.

4(c) Instalaţii chimice pentru producerea la scară industrială a îngrăşămintelor chimice (complexe) pe bază de fosfor, azot sau potasiu – loc. Tg. Mureş, str. Gh. Doja, nr. 300

Mureş

RO7MS_43

4.

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

S.C.COMPANIA AQUASERV S.A. – STAŢIA DE EPURARE CRISTEŞTI

5(f) Staţii de epurare a apelor uzate urbane – Cu o capacitate de 100000 locuitori echivalenţi-  loc. Cristeşti, str. Păşunii, nr. 243

Mureş

RO7MS_55

5.

S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.

S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. – Ferma de păsări Jabeniţa

7(a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor (i) Cu 40000 de locuri pentru păsări – com. Solovăstru, sat Jabeniţa, nr. 379/A

Mureş

RO7MS_71

6.

S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L.

S.C. FRAMO ROMÂNIA S.R.L. – Ferma de păsări nr. 10 Gurghiu

7(a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor (i) Cu 40000 de locuri pentru păsări – extravilan Gurghiu

Mureş

RO7MS_712

7.

S.C. PIG BAND S.R.L.

S.C. PIG BAND S.R.L. – Fermă de porci

7(a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau porcilor, (ii) cu 2000 locuri pentru producţia de porci (cu o greutate ce depăşeşte 30 kg)

Mureş

RO7MS_711

 

8.

S.C.  SILVAUR IMPEX  S.R.L.

S.C. SILVAUR IMPEX S.R.L. – Fermă de creştere şi îngrăşare porci

7(a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor (ii) Cu 20000 de locuri pentru producţia de porci (cu o greutate ce depăşeşte 30 kg) (iii)Cu 750 locuri pentru scroafe – loc. Iernut, str. Câmpului, nr. 2

Mureş

RO7MS_74

9.

S.C. ZAHĂRUL S.A.

S.C. ZAHĂRUL S.A.

8(b)(ii) Materii prime de origine vegetală cu o capacitate de producţie de 300 t produse finite/zi (valoare medie trimestrială) – loc. Luduş, str. Fabricii, nr. 3

Mureş

RO7MS_810

10.

S.C. SICERAM S.A.

S.C. SICERAM S.A.

3(g) Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglelor, a cărămizilor, a cărămizilor refractare, a dalelor de pavaj, a plăcilor de gresie sau de faianţă – Cu o capacitate de producţie de 75 t/zi şi/sau cu o capacitate a cuptorului de 4 m3 şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor de 300 kg/m3 – loc. Sighişoara, str. Viilor, nr. 123

Mureş

RO7MS_32

11*.

SC OPREA AVI-COM SRL

SC OPREA AVI-COM SRL

7(a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor (i) Cu 40000 de locuri pentru păsări

Mureş

RO7MS_713