Back

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului

În Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului se efectuează măsuratori continue de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în supensie (PM10 şi PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb). Calitatea aerului în fiecare staţie este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

În judeţul Mureş sunt patru staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, parte a Reţelei  Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, două în Târgu Mureş, una în Luduş şi una în Târnăveni.

Site-ul www.calitateaer.ro este dedicat informării publicului în timp real, privind parametrii de calitate a aerului, monitorizaţi în cele peste 170 staţii de pe toată suprafaţa României care alcătuiesc Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA).

Pentru a dispune de datele existente în cel mai scurt timp, site-ul afişează indicii de calitate şi valorile masurate, actualizate orar, aflate în curs de validare şi certificare.