Back

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ anunţă publicul interesat asupra depunerii studiilor in cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Scoatere definitivă din fondul forestier și defrișare teren în vederea finalizării Amenajării Hidroenergetice Răstolița”, propus a fi realizat în judeţul Mureş, comunele Răstolița, Deda, Lunca Bradului și Vătava, în aria naturală protejată ROSCI0019 Călimani - Gurghiu şi în Parcul Naţional Călimani, titular SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. București

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ anunţă publicul interesat asupra depunerii studiilor solicitate  (Studiu de evaluare adecvată, Studiu ihtiologic, Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (parte 1 si parte 2) şi Raport privind impactul asupra mediului) in cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Scoatere definitivă din fondul forestier și defrișare teren în vederea finalizării Amenajării Hidroenergetice Răstolița”, propus a fi realizat în judeţul Mureş, comunele Răstolița, Deda, Lunca Bradului și Vătava, în aria naturală protejată ROSCI0019 Călimani - Gurghiu şi în Parcul Naţional Călimani, titular SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. București.