Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu pentru "DEPOZITUL DE DEȘEURI SPECIFICE PROVENITE DIN ACTIVITATEA DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE, OGRA" - titular S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA TÂRGU MUREȘ mun. Târgu Mureș - Şedinţa de dezbatere publică / consultarea publicului se va realiza electronic.

30.03.2021 - ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

A.P.M. Mureş aduce la cunoştinţa publicului interesat şedinţa de dezbatere publică privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, pentru "DEPOZITUL DE DEȘEURI SPECIFICE PROVENITE DIN ACTIVITATEA DE EXTRACȚIE A GAZELOR NATURALE, OGRA" pe amplasamentul din extravilanul loc. Ogra, jud. Mureş, operator S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA TÂRGU MUREȘ. Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 5.4. “Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte”.

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc electronic( online).

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii de pe amplasament pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mureș (http://apmms.anpm.ro). Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului formulate în scris se primesc prin poștă la APM Mureș, loc. Târgu Mureș sau prin e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro, ori fax la nr. 02655314985,  până la data 08.04.2021.